Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(14) 2010

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 SISTEMUL DE CALCUL ŞI MODELAREA PERICOLELOR DE SECURITATE ENERGETICĂ A MOLDOVEI ÎN CAZUL DEBRANŞĂRII CONEXIUNILOR INTERSISTEMICE
Autori: Bîcova E.V.
  Rezumat: În lucrare este efectuată modelarea uniu grup de scenarii de punere în aplicare a pericolelor securităţii energetice ale Republicii Moldova, care apar la debranşarea (sau limitarea fluxurilor energiei electrice) liniilor aeriene 330 kV Bălţi-Nistru CHH. Pentru implementarea analizei este utilizat complexul de calcul pentru monitorizarea securităţii energetice elaborat în AŞM.
  Cuvinte-cheie: securitatea energetică, scenariu, modelare, pericol de debranşare.
DOI:
2 INTERCONEXIUNE DIRIJATĂ A SISTEMELOR ENERGETICE
Autori: D.ZAIŢEV, M.TÎRŞU, I.GOLUB, N.GORE
  Rezumat: În lucrare sunt descrise rezultatele cercetărilor legate de utilizarea noilor instalaţii de dirijare cu regimurile de transport a energiei electrice şi distribuirea ei în bază de IPC (Interphase Power Controller), ţinând cont de dezvoltarea interconexiunilor externe ale sistemului energetic al Moldovei. A fost examinată varianta utilizării unei IPC clasice pe LEA Bălţi-Suceava. A fost propusă şi cercetată metoda de dirijare cu fluxurile de putere pentru această secţiune cu utilizarea transformatorului de reglare a decalajului de fază (TDF), racordat în paralel IPC şi s-a dovedit eficienţa lui tehnică.
  Cuvinte-cheie: linie de transport a energiei electrice, transformator de reglare a decalajului de fază, IPC, putere transmisă, schemă echivalentă de substituire.
DOI:
3 Modelarea regimului asimetric al retelei aeriene electrice satesti 0,38/0,22 KV
Autori: U. Svergun, A. Miroşnik
  Rezumat: Este propusă metoda compunerii schemelor reţelelor petnru calculul regimurilor asimetrice ale reţeleor electrice aeriene ,38/0,22 kV si modelarea lor cu ajutorului produsului software Electronic Workbench.
  Cuvinte-cheie: calitatea energiei electrice, regimul asimetric, consumatori monofazate pierderi de energie electrica.
DOI:
4 UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE CA MECANIZM PENTRU DEPĂŞIREA DIVERGENŢELOR MACROECONOMICE
Autori: L.Y. HMELNIȚCHII
  Rezumat: În articol sunt desrise principalele grupe de risc, care sunt caracteristice la etapa actuală pentru economia mondială. Sunt prezentate problemele principale ale dezvoltării economiei mondiale şi opinia privitor la sursele regenerabile de energie (SRE) ca mechanism pentru rezolvarea problemelor in economie mondială. Sunt formulate cerinţele fată de măsurile de suport al statului pentru dezvoltarea utilizării SRE.
  Cuvinte-cheie: sursele regenerabile de energie, scheme de suport guvernamental ale SRE, certificate verzi.
DOI:
5 TEHNOLOGIE ŞI ECHIPAMENTUL PENTRU FABRICAREA DE BIODIESEL DIN ULEUIL DIN RAPIŢĂ
Autori: Sliusarenco V.V.
  Rezumat: Lucrare oferă o scurtă prezentare de tehnologii şi echipamente pentru producerea de biocombustibil din ulei de rapiţă - biodiesel. Este prezentată descrierea proceselor atât ciclice (periodice) cât şi procese de producţie continuă. Este justificată aplicarea unui sau altui proces în funcţie de volumul producţiei.
  Cuvinte-cheie: biodiesel, ulei de rapiţă, motor diesel, eter metilic, proces de transeterificare de ulei de rapiţă, methoxid.
DOI:
6 SISTEMELE SOLARE MULTIFUCŢIONALE DE APROVIZIONARE CU CĂLDURĂ ŞI FRIG
Autori: Doroşenko A.V., Silici S.S.
  Rezumat: Sunt elaborate schemele principiale ale sistemelor multifuncţionale solare ale uscării aerului, aprovizionării cu căldură (aprovizionării cu apă caldă şi încălzirii), aprozivionării cu frig şi condiţionării aerului cu regenerarea directă (nemijlocită) a absorbentuilui. Sunt elaborate soluţiile principiale pentru noua generaţie a colectoarelor solare lichid-gaz. Aparatele de schimb de căldură şi masă, ce intră în sistemul de răcire evaporativă se bazează pe interacţiunea peliculară a fluxurilor de gaz şi lichid şi în ele pentru crearea racordării se folosesc structurile multicanale din materialele polimerice sau cheramica veziculară. Este efectată analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor multifuncţionale.
  Cuvinte-cheie: sisteme multifuncţionale, energie solară, colectoarele solare, regenerare, răcire evaporativă, materiale polimerice, ceramica poroasă.
DOI:
7 SISTEME DE RĂCIRE CU UTILIZARE SISTEMELOR DE CĂLDURĂ ABSORBANTE USCĂTOR–EVAPORATIVE CU UTILIZAREA SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Autori: Doroşenco A.V., Hasan Sadi Ibrahim
  Rezumat: În articol se examinează răcitoarele evaporative directe şi indirecte cu racordare pe baza structurilor polimerice multistratificate şi multicanale. Aceste răcitoare pot fi folosite în varianta cât autonomă atât şi combinată şi de asemenea în componenţa sistemelor de uschare şi de evaporare. Căldura necesară pentru regenerarea absorbentului se asigură de energia solară de la colectoarele solare plate din materiale polimerice.
  Cuvinte-cheie: răcitorul evaporativ, răcitorul uscător-evaporativ, energia solară
DOI:
8 CALCULUL EJECTORULUI BIFAZIC AL POMPEI DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON
Autori:
  Rezumat:
  Cuvinte-cheie:
DOI:
9 CALCULUL EJECTORULUI BIFAZIC AL POMPEI DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON
Autori: Şit B.
  Rezumat: Este prezentat calculul ejectorului bifazic pentru pompa de căldură pe dioxid de carbon. Metoda se bazează pe metoda, elaborată de S. Kandil, W. Lear, S. Sherif, modificată luând în consideraţie valoarea prescrisă a coefiţientului de ejecţie.
  Cuvinte-cheie: ejector bifazic, dioxid de carbon, pompa de căldură.
DOI:
10 EFICIENŢA UTILIZĂRII REGLAJULUI DE FAZĂ CU REGIMURILE LINIILOR DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE CU CAPACITATE DE TRAFIC SPORITĂ
Autori: V.M. Postolati,
  Rezumat: A fost efectuată modelarea variantelor sistemelor energetice cu linii de transport a energiei electrice cu capacitate de trafic sporită. Au fost efectuate calculele regimurilor liniilor electrice şi a fuxurilor de putere ce trec la reglare (dirijare) de fază. În baza exemplelor concrete a sistemelor energetice s-au studiat dependenţele valorilor fluxurilor de putere prin liniile elctrice de tensiunea 220, 400, 500 kV în raport de modificarea decalajului unghiului vectorilor tensiunilor, indus prin utilizarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază.
  Cuvinte-cheie: sistem energetic, linii electrice dirijate compacte cu autocompensare, fluxuri de putere, reglare de fază, instalaţii de reglare a decalajului de fază.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost