Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
 

Problemele energeticii regionale

Despre jurnal

În revista se publică  cele mai semnificative şi actuale rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, conservării energiei, utilizării resurselor regenerabile de energie privind domeniile:

  • planificarea dezvoltării şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • dezvoltarea elementelor și sistemelor energetice inteligente  inovative cu semne de adaptivitate întru asigurarea funcţionării fiabile și sigure a complexului energetic, asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, echipamente, tehnologii care contribuie la sporirea eficienţei energetice la producerea, transportul, distribuţia şi consumul energiei electrice şi termice;
  • inginerie avansată a proceselor de transformare a resurselor energetice primare și secundare în energie; 
  • promovarea tehnologiilor și echipamentelor pentru valorificarea surselor regenerabile şi a surselor noi de energie;
  • aspecte economice și financiare privind funcționarea complexului energetic;
  • dezvoltarea și aplicarea de informatică, instrumente şi sisteme electronice de control pentru rezolvarea problemelor în inginerie, agricultură şi industriile conexe.

  • problemele securității cibernetice și tehnologiilor IoT în sectorul energetic.

  • Revista este orientată spre atenţia unui larg cerc de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere.Revistei i s-a atribuit index  DOI https://doi.org/10.52254/1857-0070 (Crossref)

În conformitate cu Inițiativa de acces liber din Budapesta  jurnalul  are disponibilitatea de acces gratuit pe internet publice, care permite oricărui utilizator să citească, să descarce, copia, distribui, imprimare, căutare, sau link-ul la textele integrale ale articolelor sale, să le acceseze cu crawlere pentru indexare, le trece ca date software-ului, sau să le utilizeze pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de a avea acces la internet în sine. Revista permite cititorilor să citească, să descarce, copia, distribui, imprimare, căutare, sau link-ul la textele integrale ale articolelor sale și de a permite cititorilor să le folosească pentru orice alt scop legal.

Cheltuielile pentru prezentarea articolelor şi prelucrarea lor nu se prevăd.
Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE  începând cu a 2005, și începând cu  2020 se publice patru ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia, SCOPUS (din 01.01.2021), Web of Science. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice elibrary.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals). Revista este înregistrată în bazele de date Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest LLC, EBSCO. Revista este indexată  în Intrumentul Bibliometric National si  link catre https://ibn.idsi.md/vizualizare_revista/68?colegiu=1 , de asemenea în baza de date ESCI (Emerging Sources Citation Index) de Thomson Reuters. Link-ul prin care revista noastră poate fi găsită la Thomson Reuters (Clarivate):
https://mjl.clarivate.com/search-results Când accesați site-ul, sub inscripție Rafinați rezultatele căutării introduceți 1857-0070 . Link-ul în care se găsește jurnalul în SCOPUS  https://www.scopus.com/sourceid/21101053589

©Editor Institutul de Energetica 2005
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost