Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
 

Problemele energeticii regionale

Despre jurnal

„Problemele Energeticii Regionale" (ISSN 1857-0070) este o revistă științifică, informațional-analitică și inginerească recenzată. Revista este publicată de către Institutul de Energetică din anul 2005.   „Problemele Energeticii Regionale" se editează, începând cu anul 2020, de patru ori pe an.

În revista se publică cele mai semnificative şi relevante rezultate ale cercetărilor şi activităţilor în domeniul energeticii, axate pe cele mai actuale tematici, conform direcțiilor:

  • dezvoltarea şi optimizarea funcţionării complexului energetic;
  • dezvoltarea elementelor și sistemelor energetice inteligente inovative cu semne de adaptivitate întru asigurarea funcţionării fiabile și sigure a complexului energetic; asigurarea securităţii energetice;
  • elaborarea de noi metode, procedee, aparate, echipamente, tehnologii care contribuie la sporirea eficienţei energetice, la producerea, transportul, distribuţia şi consumul energiei electrice şi termice;
  • tehnologii avansate de transformare a resurselor energetice primare și secundare în energie; 
  • dezvoltarea metodelor de analiză și sinteză a dispozitivelor electrice, convertoare de energie electrică și mecanică, convertoare electrice semiconductoare
  • promovarea tehnologiilor și echipamentelor pentru valorificarea surselor regenerabile şi a surselor noi de energie;
  • aspecte economice privind funcționarea complexului energetic;
  • aplicarea informaticii, instrumentelor şi sistemelor electronice de comandă la rezolvarea problemelor din industrie, agricultură şi sectoarele conexe;
  • Probleme de securitate cibernetică, de protecție informației și tehnologiile Internet of Things în sectorul energetic;

Revista este destinată unui cerc larg de cercetători ştiinţifici, specialişti în energetică, persoane interesate de problemele domeniului energeticii, precum şi specialiştilor antrenaţi în sfera de producere și servicii.

„Problemele Energeticii Regionale" este indexată în Web of Science, SCOPUS (din 01.01.2021), DOAJ (Directory of Open Acces Journals),  EBSCO, Ulrich’s, ProQuest LLC, VINITI, DJERELO, eLIBRARY.RU, cyberleninka.ru, Instrumentul Bibliometric Național.

 „Problemele Energeticii Regionale" este o revistă științifică non-profit și non-comercială, care publică articole cu acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC BY), ce permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atâta timp cât lucrarea originală este citată corect.

 

Problemele Energeticii Regionale is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International  License

În conformitate cu Inițiativa de acces liber din Budapesta  jurnalul  are disponibilitatea de acces gratuit pe internet publice, care permite oricărui utilizator să citească, să descarce, copia, distribui, imprimare, căutare, sau link-ul la textele integrale ale articolelor sale, să le acceseze cu crawlere pentru indexare, le trece ca date software-ului, sau să le utilizeze pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de a avea acces la internet în sine. Revista permite cititorilor să citească, să descarce, copia, distribui, imprimare, căutare, sau link-ul la textele integrale ale articolelor sale și de a permite cititorilor să le folosească pentru orice alt scop legal. Cheltuielile pentru prezentarea articolelor şi relucrarea lor nu se prevăd. Accesul la textul articolelor publicate în revistă este gratis.

Revistei i s-a atribuit indicele  DOI https://doi.org/10.52254/1857-0070  (Crossref).

 

©Editor Institutul de Energetica 2005
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost