Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(9) 2009

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 STRATEGIA ENERGETICĂ DE DEZVOLTARE A COMPLEXULUI AGRO-INDUSTRIAL ÎN CONDIŢIILE DE CRIZĂ
Autori: Burdo O.G., Buiwol S. М., Bandura V.N.
  Rezumat: În articol sunt cercetate chestiunile de dezvoltare ale problemelor energetice în lume. Se dezbate specifica asigurării energetice a complexului agroindustrial şi sunt formulate bazele politicii şi strategiei energetice în condiţiile de criză. Se prezintă metodologia monitoringului energetic şi bazele economiei managementului energetic. Sunt argumentate priorităţile la procesul de formare a etapelor de implementare a proiectelor. Este prezentată metodologia compunerii programelor de eficienţă energică cu atragerea autofinanţării parţiale a proiectelor
  Cuvinte-cheie: Strategia energetică, eficienţa energetică, monitoringul energiei.
DOI:
2 ACTUALITATEA PERFECŢIONĂRII POLITICII TARIFARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ÎN SECTOARELE ECONOMICE ADIACENTE
Autori: Postolati V. M.
  Rezumat: Sunt examinate legăturile reciproce între energetică şi sectoarele economice ale Republicii Moldova. Sunt depistate dezacordurile politicii tarifare dintre întreprinderile energetice – furnizoare de energie şi consumatori – sectoarele economice şi populaţia. S-a propus un model şi recomandări privind coordonarea tarifelor pentru resursele energetice atît în interesele consumatorilor, cît şi ale întreprinderilor energetice, care contribuie la creşterea economiei în ansamblu.
  Cuvinte-cheie: tarif, narma de profit, resurse energetice, complexul energetic şi de combustibiil, întreprinderi furnizoare de energie, consumatori de combustibil şi energie.
DOI:
3 DIMINUAREA PIERDERILOR ÎN LINIILE DE TRANSPORT ALE ENERGIEI ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV LA MERS ÎN GOL ÎN PROCESUL DE TRANSMITERE A PUTERII NATURALE CU AJUTORUL REACTORILOR SHUNT ŞI A SURSELOR DE PUTERE REACTIVĂ
Autori: Paţiuc V.I.
  Rezumat: Sunt prezentate formule analitice închise pentru determinarea valorilor tensiunilor staţionare, a intensităţilor şi a puterii active şi reactive într-un circuit de transmisie cu constante distribuite şi concentrate. Se studiază influenţa reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă de forma bateriilor condensatoare asupra pierderilor de mers în gol cu lungimi de undă distincte. Pentru circuite cu lungimea de semiundă sunt determinaţi parametrii reactorilor shunt ce permit să se ridice randamentul în procesul de transmitere a puterii naturale.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie (circuite) cu lungimea de o doime şi o pătrime de undă, pierderile puterii active, reactori shunt şi surse de putere reactivă
DOI:
4 Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti
Autori: V. M. Postolati, E. V. Bicova
  Rezumat: Au fost cercetate regimurile de funcţionare al sistemului energetic a Moldovei pentru cazul funcţionării în regim independent al LEA – 400 kV „ CTE – Moldovenească – Vulcăneşti ” pentru asigurarea exportului de energie electrică de o parte din blocurile CTE Moldovenească spre sistemul energetic al României.
  Cuvinte-cheie: sistemul energetic, autotransformator, surse de generare, nivel de tensiune.
DOI:
5 GENERATOR ASINCRON BIFAZAT CU EXCITARE CAPACITIVĂ
Autori: Berzan V., Tîrşu М., Bîrladean А.
  Rezumat: În articol se examinează generatorul asincron cu două înfăşurări realizat bifazat cu excitaţie capacitivă, îndeplinit pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit. Cercetările generatorului elaborat s-au înfăptuit cu diferite scheme de conexiuni a înfăşurărilor statorice. Prin alegerea numărului de spire a fazelor infăşurărilor statorice îndeplinite la diferite tensiuni cu cuplarea la faza de tensiune inalta a condensatorilor de excitatiţe a permite micsorarea valorii capacităţii de excitaţie, îmbunătăţirea indicelor şi caracteristicelor generatorului.
  Cuvinte-cheie: generator asincron, condensator, fază, înfăşurare, schemă, tensiune, capacitate.
DOI:
6 FUNCŢIONARE ECHILIBRATĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE CU MOTOR CU ÎNFĂŞURĂRILE ÎN GOL ŞI DOUĂ SURSE IZOLATE DE CURENT CONTINUU
Autori: V. Olesciuk, G. Griva, R. Prudeak, A. Sizov
  Rezumat: Noua metodă a modulării în durate a impulsurilor (PWM) sincronizate a fost aplicată pentru controlul echilibrat de acţionar electric pe bază de motorul asincron cu înfăşurările în gol, acesta fiind alimentat de două surse izolate de curent continuu (CC). Sunt prezentate rezultatele simulărilor sistemului cu varianta continuă si discontinuă a PWM sincronizate.
  Cuvinte-cheie: invertoare de tensiune in serie, motor asincron cu înfăşurări în gol, modularea în durate a impulsurilor sincronizate, surse de tensiune continuă, echilibrarea puterilor.
DOI:
7 ANALIZA REGIMURILOR REGULATOARELOR DE TENSIUNE DE IMPULS ÎN BAZA PROPRIETĂŢILOR INVARIANTE ALE CARACTERISTICILOR DE REGLARE
Autori: A.A. Penin
  Rezumat: Se determină valorile parametrilor regimurilor relativ valorilor inerente ale caracteristicii de reglare a regulatorului cu impuls.. Variaţia regimului şi concordanţa între diferiţi parametri ai regimului este precăutată ca o convertizare geometrică ( proiectiva). Aceasta permite întemeierea definiţiei regimurilor, limitarea zonei lor de variaţie pe sectorul de creştere a caracteristicii de reglare, realizarea linearizării acestei caracteristici, compararea diferitor tipuri de regulatoare de impuls.
  Cuvinte-cheie: regulatoarele şi convertizoarele cu impuls, caracteristici de reglare, stabilirea şi compararea regimurilor, convertizare proiectiva.
DOI:
8 CERCETAREA FUNCŢIONĂRII TERMOSIFOANELOR LA PRELUCRAREA MEDIILOR ALIMENTARE DISPERSIVE ŞI VÎSCOAŞE
Autori: Bezbah I. V, Omer Seed Ahmed, Donkoglov V. I.
  Rezumat: Sunt cercetate aparate pe baza termosifoanelor pentru uscare, prelucrare termică a materialelor alimentare dispersive, lichidelor de alimentare non-Newton. Sunt prezentate rezultate cercetărilor experimentale.
  Cuvinte-cheie: termosifoane, materiale dispersive, lichide non-Newton.
DOI:
9 SISTEMUL DE REGLARE AL DIFERENŢEI PRESIUNILOR DE COMPRIMARE ŞI DE ASPIRAŢIE ALE COMPRESORULUI AL INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Şit B.M
  Rezumat: Este prezentată posibilitatea realizării şi elaborat un sistem de dirijare al diferenţei a presiunilor între ieşirea şi intrarea compresorului pompei de căldură pe dioxid de carbon, care funcţionează la sarcina termică variabilă şi presiunile de comprimare şi de aspiraţie prin două supape de reglare legate în serie. Este prezentat un exemplu de utilizare a metodei de calcul a capacităţii de transport a supapelor de reglare.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, sistem de reglare, diferenţa presiunilor, compresor.
DOI:
10 Anatol JURAVLIOV – 60 ani
11 Anatol JURAVLIOV – 60 ani
12 Necrolog, L.G. Medvedev
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost