Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1 2007

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ANALIZA TENDINŢELOR DE SCHIMBARE A INDICATORILOR SECURITĂŢII ENERGETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU PERIOADĂ 1990-2005
Autori: Bîcova E.V.,
  Rezumat: Rezumat. Este prezentată analiza de schimbări de stare a indicatorilor paramentrilor securităţii energetice cu includerea rezultatelor de calcul pentru anul 2005. Sunt descrise tendinţe de schimbare a evaluării integrale de stare al sistemului indicatorilor în întregime şi măsurile necesare care trebuie să fie întreprinse pentru îmbunătăţirea situaţiei.
  Cuvinte-cheie: Indicatorul, securitate energetică, evaluarea integrală.
DOI:
2 MATERIE PRIMARĂ VEGETALĂ PENTRU OBŢINEREA PRODUSELOR PETROLIERE ŞI SECURITATEA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Autori: G.Duca, A.Craciun
  Rezumat: Se abordează problema sporirii securităţii energetice a Republicii Moldova ca urmare a utilizării resurselor bioenergetice autohtone. Utilizarea biodiselului, bioetanolului în amestecuri cu combustibili tradiţionali (motorină şi benzină) este posibilă fără a efectua modificări în construcţia motoarelor de ardere internă existente şi se prezintă economic eficientă pentru agricultură şi transport. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind evaluarea competitivităţii materialelor de ungere obţinute din produse vegetale autohtone. Utilizarea bioetanolului în amestec cu benzina conduce la diminuarea costului combustibilului , micşorarea cu 15-20% a consumului de benzină pură şi a poluării atmosferei. Producerea componentelor uleioase de ungere din ulei de rapiţă, alte uleiuri vegetale poate asigura un efect economic vizibil pentru Republica Moldova.
  Cuvinte-cheie: securitatea energetică, culturi energetice, biodisel, bioetanol.
DOI:
3 METODE MODERNE DE CALCUL AL MODELĂRII COMPLEXE A PROCESELOR TERMICE ÎN TERMOENERGETICĂ
Autori: R.V. Filkoski, I.J.Petrovski
  Rezumat: Rezumat. În lucrarea sunt prezentate fazele modelării numerice a proceselor în focarele cazanelor care funcţionează cu pulbere de cărbune. În calitate de procedeu principal la modelarea sunt utilizate metodele numerice de calcul a dinamicii fluidelor. Compararea rezultatelor modelărilor şi a rezultatele investigaţiilor experimentale confirmă corectituidenea modelului obiectului real.
  Cuvinte-cheie: Cazan, care funcţionează cu pulbere de cărbune, ardere, modelarea cu utilizarea metodelor de calcul al dinamicii lichidului, radiaţia termică, transfer de căldură.
DOI:
4 FUNCTIONAREA SINCRONA A CONVERTOARELOR PENTAFAZATE IN DOMENIUL MODULARII LINIARE
Autori: V.Olesciuk, F.Profumo, A. Sizov, Evgeni Iaroshenko ,
  Rezumat: Aceasta lucrare prezinta resultatele dezvoltarii si aplicarea algoritmilor modularii in durata a pulsurilor sincronizate pentru controlul invertoarelor pentafazate sursa de tensiune. Simularile prezinta comportarea sistemelor pentafazate de conversie a energiei cu algoritmi de modulare sincronizata de tipurile continuu si discontinuu.
  Cuvinte-cheie: invertor multifazat modulat, sarcina pentafazata, sincronizarea tensiunilor de faza.
DOI:
5 MODELUL DINAMIC „CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ - PIB” PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Sit B.M.,
  Rezumat: Articolul este dedicat elaborării modelelor econometrice ale consumului energiei electrice (EE) în Republica Moldova cu scopul determitării posibilităţilor potenţiale ale PIB de a influenţa procesele de consum ale EE.În contextul modelelor elaborate sunt descoperite direcţiile relaţiilor cauza-urmare, obţinute relaţiile de tip ecuaţii de regresie cointegraţionale, ce permit determinarea caracteristicilor calitative ale parametrilor de bază, ce influenţează consumul energiei electrice. Aplicarea modelului vector autoregresionale permite estimarea reacţiei consumului EE la modificarile de vârf ale parametrilor care îl influenţează şi deasemănea permite de a face concluzii despre erori ce se introduc în pronostic de către fiecare parametru.
  Cuvinte-cheie: Clasificarea JEL: Q41,Q43.Cuvinte cheie: modele econometrice, consumul de energie electrică.
DOI:
6 CARACTERISTICILE RADIAŢIEI SOLARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Autori: Guţu Corina
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate un şir de caracteristici ale radiaţiei solare, necesare pentru calculele de dimensionare şi economice ale instalaţiilor destinate valorificării acestei forme de energie: intensitatea globală a fluxului de radiaţie, unghiul optim de înclinare a suprafeţei captatoare şi cantitatea disponibilă de energie pentru suprafeţe fixe şi mobile, care urmăresc soarele după una şi după două coordonate.
  Cuvinte-cheie: intensitatea radiaţiei solare, unghi optim de înclinare.
DOI:
7 SISTEME DE RĂCIRE A LAPTELUI ŞI DE PĂSTRARE A FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR CU CONSUM REDUS DE ENERGIE
Autori: L. Volconovici, M. Chiorsac, Turcuman L., A. Volconovici, D Oprea, V. Rotari, V. Slipenchi.
  Rezumat: Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului pentru diferite sisteme de răcire, analizate calitatea păstrării fructelor şi legumelor, şi cheltuielile de energie pe o unitate de producţie, ce demonstrează eficienţa sistemelor propuse.
  Cuvinte-cheie: Frigul natural, sisteme de răcire a laptelui, păstrarea fructelor şi legumelor, scheme de structură, curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului.
DOI:
8 CONTRIBUŢII PRIVIND UTILIZAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ LA CET
Autori: Juravleov A.A., Şit M.L., Zubatii A.L., Poponova O.B., Sit B.M., Timcenco D.V.
  Rezumat: RezumatLucrarea este distinată eficienţei tehnico-economice a utilizării pompelor de căldură la CET. Sunt prezentate rapoartele dintre termenul de recuperare simplu şi venitul net actualizat şi dintre tarifele la energie electrică şi preţul unui kWt al instalaţiei cu pompa de căldură.
  Cuvinte-cheie: Instalaţii cu pompele de căldura la CET, Venitul net actualizat .
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost