Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1 2005

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 Aspectele problemei securităţii energetice a Republicii Moldova
Autori: G.Duca, V.Postolati, E.Bîcova
  Rezumat: Prevede pozitiile principiale si metodologice ale sarcinilor metodologice din domeniul securitatii energetice. Aici este descris sistemul indicatorilor, este efectuata aprecierea starii energetice si se propun recomandari referitoare la marirea securitatii energetice.
  Cuvinte-cheie: Complexul energetic, securitatea energetica, pericolul, indicatoarele, scara de criza, valorile nivelurilor si securitatea economica.
DOI:
1 Soft-ul integrat și compex de informații „CROS”
Autori: Gonciariuc N.V., Macarov S.F., Mihailov A.L..SRL „Maestru”, Moscova, Federaţia Rusă
  Rezumat: Articolul prezintă caracteristicile de cruce sistemului de informații, format din două subsisteme BOS (scheme operaționale bloc) și baruri. BARS Complexul este proiectat pentru crearea și menținerea schemelor de proiectare a bazei de date a sistemelor de energie electrică și diferite niveluri și domenii de volum. Prin simplificarea sau asamblare creat automat, stocate și utilizate diagrame de două tipuri: completă și echivalent. Ea descrie suportul de informații, software și servicii.
  Cuvinte-cheie: componentă, informaţie.
DOI:
2 Determinarea grosimii optimale ale izolarii termice pentru componente instalaţiilor solare termice
Autori: Ermuratski V.V., Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Problema de calcul a grosimii optime de izolare pentru colectoarele solare și acumulatoare de căldură. Se prezinte un model de calcul simplificat și metoda bazată pe o evaluare a eficienței proiectelor de investiții. Se demostrează, că la calcularea prin utilizarea modelului simplificat, care nu ia în considerare fluxurile financiare, sunt obținute valori mai mari ale grosimei deizolație.
  Cuvinte-cheie: termoizolare, acumulatoarele de căldură, modelul de calcul, metodologia.
DOI:
3 Proiectarea legii de dirijare a sistemului de alimentare cu combustibil al cazanului de abur din contul cerinţelor economisirii resurselor energetice în procesul de dirijare
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Poponova O.B ., Şit B.M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Este examinat sistemul de tip cascad cu PI-regulator în conturul extern cu introducerea componentei functionale a semnalului de eroare între conturul extern şi bucla negativă a semnalului de eroare între sarcina de debit a aburului şi semnalul debitului de abur la ieşire din cazan în conturul intern.
  Cuvinte-cheie: sistemul de dirijare coordonat, PI-regulatorul.
DOI:
4 Sinteza si analiza legilor de dirijare a sistemului de reglare a nivelului în tamburul cazanului de abur cu luarea în consideraţie economisirii carburantilor
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Poponova O.B ., Şit B.M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Este cercetat sitemul de tip cascad de mentinere a nivelului în tamburul cazanului de abur, care se deosebeşte prin prezenta structurei variabile a sistemului de dirijare. Aceasta stuctura se modifica оn dependenţa de semnul variaţiei sarcinei de la valoarea precedenta ale acestei sarcini. În afară de aceasta în sistem este introdus blocul modelului de calcul al nivelului în tamburul cazanului în dependenţa de debit al apei de alimentare a cazanului.
  Cuvinte-cheie: sistemul de dirijare, cazan cu abur.
DOI:
5 Regimul static al stabilizatorului parametric a puterii active
Autori: Kalinin L.P., Cebotari S.I., Zaitsev D.A. Institutul de energetică al A.Ş.M.
  Rezumat: Stabilizatorul parametric de putere activa, ce consta din transformator pentru reglarea decalajului de faza si doua conductibilitati conjugate, detine proprietati de sursa de curent constant; si de asemenea de limitator a curentilor de scurcircuit. Оn articol este analizat principiul de functionare a instalatiei, sunt prezentate relatiile de baza privind transmiterea de putere activa si reactiva, este expus principiul metodic de determinare a indicilor sai de cost.
  Cuvinte-cheie: stabilizatorul parametric de putere activă, transformator pentru reglarea decalajului de fază, principiul de funcţionare, principiul metodic, determinare a indicilor de cost.
DOI:
6 Mini mizarea efectelor de dispersie оn schema оn diferente finite pentru ecuatiile telegrafistilor
Autori: I.Andros, V.Berzan Institututl de energeticîă al AŞM
  Rezumat: Оn articolul este cercetata schema оn diferente pentru sistemul de ecuatii telegrafice care descrie propagarea undelor potentialului si a curentului electric оntr-o linie lunga, pamвntul fiind considerat fir invers. Utilizвnd metoda aproximarii diferentiale de primul ordin a fost obtinuta aproximarea ecuatiilor diferentiale оn care asigura minimizarea influentei componentelor de disipatie si dispersie.
  Cuvinte-cheie: ecuaţii telegrafice, undele potenţialului şi a curentului electric, linie lungă, metoda aproximării diferenţiale, minimizarea influenţei componentelor de disipaţie şi dispersie.
DOI:
7 Metode de măsurare şi algoritmi de interpretare a duratei de viaţa rămase a izolatiei electrice
Autori: F.Engster S.C. ELECTRICA Muntenia Sud S.A , Bucureşti , România
  Rezumat: În lucrare se prezinta o serie de metode pentru a măsura parametrii dielectrici a izolaţiei în regim off-line şi în regim on-line, precum şi metoda de interpretare a a rezultatelor măsurărilor după viteza de evolutie a valorilor parametrilor. Aceste rezultate permit determinarea duratei de viaţa reieşind din limitările prescrise de fiabilitatea de funcţionare.Interpretarea rezultatelor măsurarilor se bazează pe utilizarea unor algoritmi cu caracter analitic de evaluare permit calcularea indicelui de corelare a datelor obţinute prin măsuratori şi interpretarea lor matematica. Se considera, ca unele evenimente depistate au avut loc chiar în timpul măsurarilor.Elaborarea metodelor analitice se bazeaza pe experienta de peste 25 ani de măsurari a parametrilor a 140 de generatoare turbo şi hidro în condiţii de centrală.Se propune un program de efectuare a măsurarilor, care se va utiliza şi care va permite evaluarea stării tehnice şi a duratei de viata a izolaţiei după rezultatele măsurarilor în regimurile off-line şi on line.
  Cuvinte-cheie: metodele de măsurare a parametrilor dielectrici, insularea electrică.
DOI:
8 Determinarea matricii paramentilor generalizaţi pentru linia electrica nesimetrica cu multe conductoare
Autori: Suslov V. Institutul de Energetică al AŞM Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Se propune un simplu algoritm, fără introducerea unor caracteristici de undă, pentru determinarea parametrilor matricei liniilor electrice polifazate asimetrice generalizate. Definiţia parametrilor matricei bazate pe matricea parametrilor primare ai liniei și la o procedură iterativă simplă. Numărul de iterații ale procedurii iterativ este determinat de eroare de executare a relaţiei întrtr blocurile individuale ale matricei. Această eroare este strâns legată de eroarea matricei determinate.
  Cuvinte-cheie: linia electrică multifazată.
DOI:
9 Deteminarea coeficientilor potentiali specifici a linilor aeriene de înaltă tensiune luând în consideraţie segeata conductoarelor
Autori: Suslov V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţea Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Se demonstrează posibilitatea unei aproximative, dar mai exactă, ca este general acceptat, calculul al segeţii a firelor în stabilirea parametrilor specifice potenţiale ai liniilor de transmisie de putere de aer. Se prezinte metodologia de obținerea parametrului respectiv și, însămi expresii analitice respective. Pentru a permite compararea metodologiei cu celelalte este prezentat şi formulele tradiţionale. Este demonstrată legătura dintre expresiile analitice propuse și convenționale. Expresiile analitice propuse nu sunt greu de a programa pe un calculatorul personal de orice clasă și, în plus, ele permit să evalueze estimaţie eroarei a metodelor.
  Cuvinte-cheie: segeata firelor, calculare.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost