Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(17) 2011

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 REACTOARE CONTROLATE SHUNTATE PENTRU RETELE ELECTRICE
Autori: Dolgopolov A.G., Condratenko D. V., SA " Reactoare electrice dirijate", Moscova,Ucolov S.V., SA "Zaporoztransformator", Ucraina,Postolati V.M., Institutul de Energetică al Academiei a Moldovei
  Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele cercetării şi dezvoltării reactoarelor controlate şuntate (RCS) de curent alternativ. O analiză a experienţei interne şi externe de dezvoltare şi implementare a RCS este prezentată, a fost evaluată eficacitatea implementării lor în sistemele energetice, sunt prezentate rezultatele testărilor unui număr de RCS - 220 kV şi mai sus. Caracteristicile constructive ale RCS sunt descrise şi prezentate caracteristicile tehnice ale RCS - 220, 500 kV. Se prezintă perspectivele pentru implementare pe scară largă a RCS pentru dirijarea regimurilor sistemelor energetice. Aplicarea de RCS în complet cu alte dispozitive de control, cum ar fi de tip FACTS, permite pe baza unor linii de înaltă tensiune şi de înaltă capacitatea de transport de a crea sisteme de transport a energiei electrice de o generaţie nouă pentru a satisface toate cerinţele necesare actuale ale sistemelor energetice în curs de dezvoltare şi interconexiunea acestora.
  Cuvinte-cheie: reactor controlat șuntat (RCȘ), mijloace de reglementare, sisteme energetice, linie de transport dirijate.
DOI:
2 CARACTERISTICILE ENERGETICE ALE TRANSFORMATORULUI DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ MODIFICAT
Autori: L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, V.BerzanInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare se prezintă modelarea în mediul MATLAB (Simulink) a diferitor regimuri ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare modificat, ce permite determinarea caracteristicilor energetice ale acesteia, analiza şi compararea rezultatelor obţinute prin simulări matematice cu cele experimentale, obţinute în baza mostrei instalaţiei, executat după schema clasică „Marcerau Connection”.
  Cuvinte-cheie: simulare, transformator de decalaj a fazei, caracteristici energetice.
DOI:
3 RĂCIRE COMBINATĂ A NODULUI DE CONDENSAŢIE AL INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CU COMPRESIE DE VAPORI
Autori: V.A. Macsimenco, A.N. FotUniversitatea Tehnică din Omsc Federația Rusă
  Rezumat: Instalaţiile frigorifice mari sunt tradiţional înzestrate cu condensatore de răcire cu apă. În condiţiile de creştere a preţului apei este raţională răcirea combinată a nodului de condensaţie la instalaţiile frigorifice mari. Răcirea combinată dă posibilitatea stabilizării presiunii de condensaţie şi micşorării rezonabile a consumului apei de răcire.
  Cuvinte-cheie: răcire combinată, condendsator, răcire cu apă, răcire cu aer.
DOI:
4 ESTIMAREA INDICILOR DE FUNCȚIONARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU TUBUL DE VÂRTEJURI
Autori: ESTIMAREA INDICILOR DE FUNCŢIONARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU TUBUL DE VÂRTEJURIŞit M.L., (Institutul de Energetică al AŞM), Ioişer A.M. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice "ELIRI"), Şit B.M. (Institutul de Energetică al AŞM)
  Rezumat: Este efectuată analiza eficacităţii de utilizare a tubului de vârtejuri în pompa de căldură cu dioxid de carbon în calitate de agent frigorific. Pompa de căldură este destinată spre producerea simultană a căldurii la un nivel de temperatură şi frigului pe două nivele de temperatură. Schema propusă este comparată cu pompa de căldură, care utilizează ejectori. La un exemplu concret este demonstrată, că schema cu tub de vârtejuri are coeficientul de performanţă termică mai mare decît cea cu ejectoare.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, tub de vârtejuri, dioxid de carbon, eficiență energetică.
DOI:
5 SISTEM DE ILUMINARE PE LED-URI ALIMENTAT DE LA CELULE FOTOVOLTAICE
Autori: M.Tîrşu, M.Uzun, A.SpeianInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica MoldovaV.Spivac, A.BogdanInstitutul de Electronică Aplicată al Universităţii Naţionale din Ucraina (Institutul Politehnic din Kiev), or.Kiev, Ucraina
  Rezumat: . În lucrare se prezintă realizarea practică a sistemului de iluminare eficient realizat pe diode luminiscente cu o putere sumară de 80W instalat pe tavanul unui coridor cu o lungime de 120m, care substituie sistemul existent de iluminare realizat din 29 corpuri de iluminat a câte 4 tuburi fluorescente fiecare şi o putere sumară instalată de 2088W. Sistemul de iluminare realizat este alimentat de la două panouri fotovoltaice cu puterea instalată de 170W. Energia produsă de panourile fotovoltaice este stocată în două baterii cu capacitate de 75Ah de unde prin intermediul convertorului specializat se aplică la sistemul de iluminare. Totodată, în lucrare se prezintă datele măsurate de staţia meteo digitală (radiaţia solară şi indicele de radiaţie ultravioletă), montată în apropiere de panourile fotovoltaice şi se face o analiză comparativă cu parametrii reali ai energiei electrice furnizate de aceste panouri, care sunt stocate automat pe calculator.
  Cuvinte-cheie: : sistem fotovoltaic, baterii de stocare, celule fotovoltaice, sistem de iluminare, LED-uri.
DOI:
6 ANALIZA COMPARATIVĂ A EFICIENŢEI UNOR CUPTOARE DE ÎNCĂLZIRE
Autori: Camenşcic E.S.Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare sunt analizate diverse construcţii a sobelor şi cuptoarelor de încălzire prin ardere. Sunt prezentate calculele debitului de combustibil, dimensiuni focarului, sistemelor convective, acumulării caldurii, receptivitătii căldurii şi transfer de căldura a cuptorului.
  Cuvinte-cheie: cuptor, incălzire, metoda de calcul
DOI:
7 MĂSURI DE EFICIENTIZARE A FUNCŢIONĂRII REŢELEI ELECTRICE
Autori: Griţai M.A. (Institutul de Energetică al Academie de Ştiinţe a Moldovei)
  Rezumat: S-a efectuat o analiză retrospectivă a pierderilor de energie în reţeaua electrică a unor instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pe baza datelor de consum a energiei electrice în anul 2010 au fost estimate pierderile în toate elementele reţelei. Calculul a arătat: (1) puterea instalată a transformatoarelor este surplusă faţă de nivelul consumului de energie, (2) transformatoarele sunt încărcate la o medie de 17%, (3) în structura pierderilor cea mai mare parte (97%) constitue pierderile de fier a transformatoarelor.S-a propus o nouă configuraţie a reţelei în care: (i) şase transformatoare sunt deconectate de la reţea, (ii) din partea de 0,4 kV vor fi instalate conexiuni suplimentare electrice între transformatoarele deconectate şi cele care lucrează, (iii) sarcina transformatoarelor deconectate va fi transferată la alte transformatoare ( iv) fiabilitatea de alimentare electrică va fi menţinută la acelaşi nivel. În sistemul propus pierderile de energie vor fi reduse cu 55 000 kWh, ce constituie o economie de 100 000 de lei pe an.
  Cuvinte-cheie: schema reţelei electrică, regim de lucru, pierdere de energie electrica.
DOI:
8 Nicolae Andronati la 75 de ani
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost