Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2(13) 2010

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ABORDĂRILE METODICE LA SELECTAREA VARIANTELOR LINIILOR ELECTRICE DE TRANSPORT NOUĂ GENERAŢIE, ÎN EXEMPLU, LEA-220 KV
Autori: V.M. POSTOLATI, E.V. BÎCOVA, V.M. SUSLOVInstitutul de Energetica al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiUI.G. ŞACAREAN, L.V. TIMAŞOVA, S.N. CAREVACentrul de energie electrică tehnico-ştiinţific, Moscova, Rusia
  Rezumat: . În articol este descrisă LEA de generaţie nouă (compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată cu autocompensare). Sunt descrise principiile de formare, elementele de construcţie şi caracteristicile comparative ale LEA de generaţie nouă, indicate priorităţile lor în comparaţie cu LEA generaţie tradiţională. Sunt formulate abordările metodice la selectarea LEA generaţie nouă şi mijloacele de reglementare de tip FACTS. Pentru clasa de tensiune 220 kV sunt indicate abordările metodice la argumentarea şi selectarea variantelor LEA generaţie nouă şi mijloacele necesare pentru ele de reglementare.
  Cuvinte-cheie: linie electrică de transport generaţie nouă: LEA cu autocompensare, compacte, dirijate, mijloace de reglementare de tip FACTS.
DOI:
2 Compensarea puterii reactive a reţelei de tracţiune a transportului feroviar electrificat
Autori: Berzan V.P., Patsyuk V.I., Rimschi V.X., Tirşu M.S., Andros I.V.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.E-mail:berzan@ie.asm.mdŞeliaghin V.D., Nikulin A.T., Bernackiy A.V.Institutul de sudare electrică “E.O.Paton” al Academiei Naţionale de Ştiinţe a UkraineiE-mail: laser-77@online.ua
  Rezumat: S-a propus metoda de analiză parametrică privind compensaţia a puterii reactive a reţelei electrice de tracţiune în funcţie de punctul de conectare a sarcinii plasată intre două staţii de tracţiune. S-au obţinut soluţiile în formă evidentă a problemei la alimentarea sarcinii de la o singură sursă şi de la două surse de curent alternativ cu puterea nelimitată. S-a efectuat analiza parametrică privind influenţa sarcinii active asupra parametrilor şi caracteristicilor instalaţiilor de compensare a puterii reactive montate la barele de joasă tensiune a staţiei de tracţiune, precum şi a influenţei valorii acestei sarcini. S-a demonstrat, că în dependenţă de punctul de conectare a sarcinii la reţeaua de tracţiune, a valorii sarcinii instalaţia de compensaţie trebuie să genereze atât putere activă cu caracter capacitiv, cât şi putere cu caracter inductiv pentru a asigura valoarea factorului de putere la barele staţiilor de tracţiune
  Cuvinte-cheie: compensarea, puterea.
DOI:
3 ALGORITMELE PERFECŢIONATE DE CALCUL AL PIERDERILOR ENERGIEI ELECTRICE ÎN REŢELELE 0,38 KV ÎN TIMP REAL
Autori: Miroşnic A. Kharkov National Technical University of Agriculture Petr Vasylenko (KNTUA)
  Rezumat: Este propusă o abordare pentru precizare a valorii pierderilor energiei electrice în liniile aeriene din contul luării în considraţie a influenţei temperaturii mediului înconjurător şi valorii curentului ce circulă pe rezistenţa firului. Sunt elaborate dispozitivele multifuncţionale microprocesoare pentru calculul pierderlor energiei electrice.
  Cuvinte-cheie: pierderile energiei electrice, temperatura mediului înconjurător, dispozitivul multifuncţional, microprocesor.
DOI:
4 PRINCIPIILE DE DETERMINARE A INTENSITĂŢII ENERGETICE ALE PRODUSELOR AGRICOLE
Autori: F. Erhan, V. Rotari (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural)Anastasia Mocanu (Universitatea de Stat din Cahul)
  Rezumat: în procesal de producere şi prelucrare primară al oricărui produs agricol se cheltuie un volum de resurse energetice. Sub noţiunea de intensitate energetică al produselor agricole se subînţelege cantitatea de energie minimal necesară pentru producerea unei unităţi de produs agricol.
  Cuvinte-cheie: intensitate energetică, produs agricol, volum de energie
DOI:
5 INSTALAŢIE CU POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON CU EVAPORATOARE CE FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIMURILE DE TEMPERATURĂ DIFERITE ŞI LA SARCINA TERMICĂ VARIABILĂ
Autori: Şit M.L., Balanuţa A., Şit B.M.,
  Rezumat: Este elaborată schema structurală a pompei industriale de căldură pe dioxid de carbon, ce lucrează în ciclul transcritic cu două evaporatoare conectate paralel, ce funcţionează la diferite nivele de temperatură (în prealabil pentru uzinele de vinificare). Pompa de căldură este destinată pentru elaborarea simultană a căldurii şi a frigului şi funcţionează la sarcina termică variabilă. Se demonstrează cum conectarea ejectoarelor în schema pompei de căldură asigură ridicarea efecienței lui termice. Modul de construire a schemei hidraulice şi sistemului de dirijare asigură controlul deplin al pompei de căldură.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, evaporator, ejector reglabil.
DOI:
6 ANALIZA UNOR IPOTEZE ALE EQUAŢIEI NAVIER-STOKES
Autori: V.Budarin, Unversitatea Natională Politehnică din Odesa
  Rezumat: Articolul este consacrat analizei unor etape ale deducerii sistemului de ecuaţii Navier-Stokes. Scopul analizei este elucidarea dificultăţilor multianuale ale închiderii sistemului, cauzelor de divergenţe ale soluţiilor precise la numerele mici ale Reinolds şi apariţia soluţiilor instabile oferite de programele specializate de calcul.
  Cuvinte-cheie: ecuaţie Navier-Stokes, ecuaţie de orientare, blocarea ecuaţiei, carecţia statutului.
DOI:
7 Set de echipamente pentru producerea biocombustibilului solid (pelete din floarea-soarelui)
Autori: Sliusarenko V., "Alimentarmaş"S.A., Chişinău
  Rezumat: În articol este descrisă o problemă, care are loc în procesul producerii uleiului prin metoda presării “fierbinte”, şi anume problema deşeurilor - coji de seminte ale răsăritei. Sunt prezentate exemple de utilizare a deșeurilor în calitate de biocombustibil solid. Sunt descrise avantajele peletelor din floarea soarelui faţa de tipuri tradiţionale ale combustibilui solid. Este prezentată schema tehnologică a echipamentului pentru producerea peletelor de combustibil produse din floarea soarelui. Sunt prezentate caracteristicile peletelor produse din coajă.
  Cuvinte-cheie: coji de floarea soarelui, pelete din lemn, pelete, extrudare, set echipamente, granulare, biocombustibil solid.
DOI:
8 UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCŢIE A BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID DE ULEIURI VEGETALE
Autori: V. Sliusarenco, SA "Alimentarmaş”, mun. Chişinău
  Rezumat: Această lucrare analizează problemele de creare la SA “Alimentarmaş"în ultimii 20 de ani a echipamentelor tehnologice pentru producerea de uleiuri vegetale din seminţe oleaginoase: din presa pentru spin final de ulei de la minifabricile de producer a uleiurilor vegetale, folosind ca sursă de energie pentru încălzirea lichidului de răcire (Thermo "arian") a biocombustibilului solid - coji de seminte de floarea soarelui.
  Cuvinte-cheie: presa, presare, unt, coji de floarea soarelui, ulei termic, minifabrici, lichid de răcire, biocombustibili, precum şi o tipsie.
DOI:
9 PROPRIETĂŢILE ŞI PARTICULARITĂŢILE METODEI MODULĂRII SINCRONE VECTORIALE PENTRU CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE
Autori: V. Olesciuk
  Rezumat: Această lucrare prezintă o scurtă descriere a unei noi metode de modulare sincronizate pentru convertoare electronice de putere. Este efectuată comparaţia multilaterală cu metodicele standarde ale modulaţiei a impulsurilor în durată. Sunt descrise aspectele de bază de utilitate practică a noii metodei de modulare.
  Cuvinte-cheie: strategie de modulare, invertor de tensiune, actionări electrice.
DOI:
10 UTILIZAREA PROGRAMULUI MARKAL PENTRU ANALIZA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI IMPLEMENTAREA SURSELOR RENOVABILE DE ENERGIE
Autori: Sergiu Robu, sergiu.robu@asm.md, Elena Bikova elena-bicova@rambler.ruInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,Philip Siakkis, fsiakkis@cres.grCRES - Centrul Pentru Surse Renovabile de Energie, GreciaDr. George Giannakidis, ggian@cres.gr CRES - Centrul Pentru Surse Renovabile de Energie, Grecia
  Rezumat: Articolul prezintă rezultatele cercetării privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi a surselor renovabile de energie în Republica Moldova, cu ajutorul modelului MARKAL. Sunt prezentate rezultatele analizei a patru scenarii: Scenariul de referinţă, Eficienţa Energetică, Surse renovabile de energie, Eficienţa Energetică şi Surse renovabile de energie. Sunt identificate costurile şi economiile de energie în urma implementării surselor renovabile de energie şi a măsurilor de eficientă energetică
  Cuvinte-cheie: eficienţa energetică, surse renovabile de energie, evaluarea scenariilor.
DOI:
11 ENERGETICA ESTE SAU NU O PROBLEMĂ MONDIALĂ?
Autori: Tîrşu Mihai
12 ENERGETICA ESTE SAU NU O PROBLEMĂ MONDIALĂ?
Autori:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost