Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2 2006

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 Strategia valorificării surselor regenerabile de energie оn Republica Moldova pînă în anul 2010 şi în perspectivă ulterioră
2 Programul Naţional de Valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010
3 Legea cu privire la energia regenerabilă
4 Strategia Energetică a Republicii Moldova pe termen lung, aliniată la obiectivele energetice ale Uniunii Europene
5 Национальная программа по использованию возобновляемых источников энергии на 2006-2010 г (перевод)
6 Стратегия освоения возобновляемых источников энергии в Республике Молдова до 2010 г. и на последующую перспективу (перевод)
7 Закон о возобновляемых источниках энергии (перевод)
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost