Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(24)2014

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
1 INDICATORUL INTEGRAL DE ESTIMARE A NIVELULUI SECURITĂŢII ENERGETICE
Autori: Fedorcenco S.G., Fedorcenco G.S. Universitatea de Stat din Transnistria, or. Tiraspol
  Rezumat: În articol se propune o abordare nouă faţă de formare a măsurabilei integrale de evaluare a securităţii energetice cu utilizare a funcţiei generalizată de utilitate Harington–Mencer. Este prezentat un exemplu de construire a acestei măsurabile pe baza de date reală. Se prezintă descriere detaliată a funcţiei Harington–Mencer. În procesul realizare a lucrării prezentate este efectuată analiza a indicatorilor, recomandaţi în literatura, ca componente ale securităţii energetice. Este demonstrat, că mare parte a acestor indicatorii este legată strâns unul cu altul.
  Cuvinte-cheie: Funcţie de utilitate generalizată, corelaţie, metodă indicativă, securitatea energetică.
DOI:
2 ANALIZA PARAMETRILOR ENERGETICI A MECANISMULUI DE RIDICARE TRADIŢIONAL CU REDUCTOR A ASCENSORULUI PENTRU PASAJERI DOTAT CU UN MOTOR ASINCRON CU DOUĂ VITEZE
Autori: Boico A.O. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa
  Rezumat: . În lucrarea se propune metodă de descriere matematică şi cercetare a acţionărilor electrice a ascensorului de pasageri cu motor asincron cu două viteze. S-a acordat o atenţie deosebită problemei descrierii parametrilor neliniari ai motorului electric asincron şi analizei detaliate a parametrilor ce caracterizează eficienţa energetică. Se prezintă modelul matematic cu descrierea elementelor ei funcţionale. În baza simlărilor matematice se prezintă rezultatele cercetării calităţii conversiei electromecanice a energiei în mecanismul de ridicare a ascensorului pentru pasageri cu motor asincron cu două viteze. În cadrul investigaţiei s-au luat în considerare parametrii schemei echivalente în regimurile de funcţionare a motorului a viteză ridicată şi viteză joasă, devierea valorii randamentului reductorului cu melc, încărcarea cabinei ascensorului, direcţia şi structura reală a ciclului de mişcare a ascensorului în cadrul diagramei optime de funcţionare. Rezultatele simulărilor au fost verificate şi s-au confirmat în cadrul testărilor experimentale a unui ascensor pentru pasageri.
  Cuvinte-cheie: : Ascensor de persoane, reductor, motor electric asicncron cu două viteze, randamentul, modelare, indicii energetice.
DOI:
3 SISTEMUL DE CONVERTIZARE AL ACŢIONĂRILOR ELECTRICE DE TRANSPORT DE PUTERE MAJORATĂ ÎN BAZA ALGORITMILOR DE MODULARE SINCRONĂ
Autori: Olesciuk V., Ermuratschii V.
  Rezumat: Algoritmii de modulare vectorială sincronă au fost adaptaţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de conversie cu saşe faze destinat transportului cu utilizarea înfăşurărilor a motorului electric asincron în circuit deschis, alimentate de la mai multe convetizoare de tensiune. S-a efectuat modelarea proceselor în mediul MATLAB. S-a demonstrat, că utilizarea algoritmilor de modulare vectorială sincronă permite asigurarea simetriei tensiunii de ieşire pe faze pentru orice raport între frecvenţa de comutaţie a cheilor şi a frecvenţei de bază a sistemului, precum şi orice alt raport dintre amplitudinile celor patru surse de alimentare în curent continuu. În acest caz, în spectrul tensiunii de fază pentru toată banda de reglare lipsesc armonicile pare şi subarmonicile (a frecvenţei de bază), ceea ce este important pentru acţionările electrice în transportul electric de putere medie şi mare.
  Cuvinte-cheie: Acţionări electrice reglabile pentru transportul electric, convertizoarele de tensiune, modulare sincronă vectorială.
DOI:
4 INVESTIGAREA REGIMURILOR SPECIFICE A AUTOTRANSFORMATORULUI TRIFAZAT CU MIEZ CU TREI COLONE
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În baza modelului propus anterior sunt investigate regimurile nesimetrice permanente în autotransformatorul de forţă trifazat cu miezul cu trei coloane dotat cu o înfăşurare terţă conectată in triunghi. Calculele au fost efectuate, ţinând cont de amplasarea înfăşurărilor pe diferite coloane şi legătura electromagnetică mutuală dintre aceste înfăşurări. S-au calculate valorile modulelor şi a fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor autotransformatorului în regimurile la deconectarea unei faze în reţeaua de alimentare şi regimului concomitent de scurtcircuit a ei din partea autotransformatorului. În baza datelor obţinute s-au construit diagramele fazoriale ce elucidează particularităţile acestor regimuri. Regimul la legarea neutrului la pământ este caracterizat de scurgerea în toate înfăşurările a curenţilor cu valoarea apropiată de curenţii nominali. Tensiunile pe înfăşurări deviază după valoare puţin de la valoarea lor nominală, cu excepţia fazei care are regimul de scurtcircuit. Concomitent apare un flux homopolar, ceea ce poate influenţa semnificativ regimul termic staţionar al autotransformatorului. Particularităţile regimului la ruperea legăturii de la pământ al neutrului sunt influenţate de sarcina circuitului de medie tensiune. În cazul lipsei de sarcină are loc regimul de magnetizare a fierului autotransformatorului de curenţii cu valoare mică şi apariţia potenţialului semnificativ de tensiune în nodul neutrului. În caz de sarcină în circuitul de medie tensiune apare fluxul homopolar, iar curenţii în înfăşurări devin egali cu cei nominali. La general, şi, în primul caz şi în cazul al doilea la astfel de defecte în circuitul autotransformatorului curenţii regimului permanent au valori sub curenţii ajustaţi pentru sistemul de protecţie în caz de scurtcircuit, iar ca rezultat sistemul de protecţie nu îi sesizează. În acest caz este necesar de elaborat măsuri speciale suplimentare pentru a asigura protecţia autotransformatorului la apariţia unor astfel de defecţiuni.
  Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului, regimuri nesimetrice speciale, autotransformator, miez cu trei coloane, flux magnetic homopolar.
DOI:
5 MODELAREA CARACTERISTICILOR INSTALAŢIEI DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ CU DOUĂ TRANSFORMATOARE
Autori: Calinin L., Golub I., Zaiţev D., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM, Republica Moldova
  Rezumat: Datorită dezvoltării în continuare a sistemelor energetice unificate, creşte rolul şi valoarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază ce asigură redistribuirea curenţilor de putere în circuitele reţelelor electrice. Totodată, apar noi soluţii tehnice care asigură realizarea efectului analogic de dirijare, ceea ce conduce la necesitatea comparării acestor elaborări cu instalaţiile deja existente. În lucrare se examinează caracteristicile tehnice ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, care se preconizează spre utilizare pe viitor în calitate de bază pentru comparaţie cu alte elaborări concurente şi estimarea eficienţei tehnice a lor.
  Cuvinte-cheie: Transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
DOI:
6 SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI ROBOTICA
7 ROBOŢII SPECIALIZAŢI PENTRU ENERGETICĂ
Autori: Şit M., (Institutul de Energetică al AŞM), Şcolnic S., Andreev Ă, Carpov Ă., Cisteacov M. (Liceul teoretic „Rambam” din Chişinău)
  Rezumat: O prezentare generală a roboţilor utilizaţi în energetică pentru diagnosticarea liniilor electrice, liniilor în cablu, pentru controlul, monitorizarea şi mentenanţa turbinelor eoliene, în energetica nucleară, pentru orientarea optimă în direcţia soarelui a modulelor fotovoltaice şi pentru curăţarea modulelor solare. Se pezintă ecuaţiile ce descriu în static şi în dinamică mişcarea căruciorului robototehnic la ridicarea pe tronsonul flexibil, care nu este fixt rigid în punctual e jos. Se descrie construcţia realizată cu utilizarea elementelr din constructorul "Lego Mindstorms”.
  Cuvinte-cheie: Robot mobil autonom, energetică, ridicarea pe frânghie flexibilă.
DOI:
8 STEGANOTRANSFORMARE A REGIUNII SPAŢIALE A IMAGINII – CONTAINER, REZISTENTĂ ÎMPOTRIVĂ ATACURILOR CONTRA MESAJULUI ÎNCORPORAT
Autori: 1Cobozeva А.А., 1Lebedeva Е.Iu., 2Costârca О.V. 1Universitatea Naţională politehnică din Odesa, Ucraina 2Academia securităţii antiincendiare Eroii Cernobil, Ucraina
  Rezumat: Una dintre principalele cerințele pentru steganoalgoritmul în procesul elaborării este cerinţa de stabilitate la perturbații – atacurilor îndreptate împotrivă mesajului încorporat. Se demonstrează, că stabilitatea steganoalgoritmului nu depinde de faptul, în ce regiune a containerului, care este considerat ca o imagine digitală - spaţială sau de transformare ( în domeniul de frecvenţă, singularitate, descompunere a matricei imaginei etc.) are loc încărcarea informaţiei suplimentare. Având în vedere avantajele existente privind domeniul spaţial de codificare şi decodificare a informaţiei, în lucrare este formulată condiţia formală necesară de obținute a stabilităţii procedurii de steganotransformare. Se demonstrează, că corectarea luminozităţii pixelilor în blocului containerului cu aceiaşi valoare este echivalentă cu efectul de corecţie a valorii maximale a numărului de singularitate a matricei respective a blocului containerului la încărcarea informaţiei suplimentare, care garantează stabilitatea la atacurilor contra informaţiei incorporate. Se prezintă recomandări privind dimensionarea blocului containerului utilizat pentru procedura de steganotransformare în calitate de parametru care determină eroarea de calcul în procesele de steganotransformare. Ţinând cont de raportul invers proporţional dintre capacitatea neevidentă de trafic a canalului organizat steganografic și a dimensiunii blocului containerului se recomandă utilizarea dimensiunii l=8.
  Cuvinte-cheie: Algoritm steganografic, stabilitate, atacul împotriva imaginii încorporate, imagine digitală.
DOI:
9 INGINERIE INDUSTRIALĂ
10 CERCETĂRI EXPERIMENTALE A INFLUENŢEI DIFERITOR CONSTRUCŢII ALE COLECTOARELOR SOLARE ÎNTRU SPORIREA EFICIENŢEI INSTALAŢIEI SOLARE PENTRU DESALINIZAREA APEI
Autori: Rakhmatulin I.R. South Ural State University, Chelyabinsk, Federația Rusă
  Rezumat: În articolul se examinează posibilitatea de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru desalinizarea apei. Sunt prezentate rezultatele analizei sursei preferate de energie pentru desalinizarea apei, în caz de utilizare a instalaţiei în regiunea cu deficit de apă potabilă şi cu lipsa de energie electrică. S-a studiat posibilitatea desalinizării apei prin utilizarea colectoarelor solare pentru regiunea cu climă temperată. Instalaţia de desalinizare a apei, descrisă în articol, funcţionează pe baza colectoarelor solare cu vid. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale ale instalaţiei de desalinizare a apei, care funcţionează cu tuburi din sticlă vidate şi cu tuburi vidate cu tijă din cupru, amplasată în interiorul tubului. Sunt formulate concluzii privind utilizarea colectoarelor solare pentru desalinizarea apei şi recomandări orientate spre sporirea productivităţii instalaţiei solare la producerea apei potabile.
  Cuvinte-cheie: Colector solar, instalaţia de dezalinizare, deficitul apei proaspătă.
DOI:
11 MONITORIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ A CHIŞINĂULUI
Autori: Cernei M., Leu V. Societatea pe Acţiuni „Termocom”
  Rezumat: . În lucrare este prezezentată descrierea modulelor principale ale sistemului automatizat de monitoring a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun.Chişinău, componentele la nivel de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
  Cuvinte-cheie: : Sistem centralizat de alimentare cu căldură, sistem automatizat de monitoring, sisteme de telemetrie.
DOI:
12 DETERMINAREA NIVELULUI DE INFLUENŢĂ A FACTORILOR ALEATORI ASUPRA CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ
Autori: Popescu V.S. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  Rezumat: Funcţionarea reţelelor electrice se confrută cu mau multe dificultăţi şi cerinţe, printre care problema funcţionării fiabile se prezintă ca una din cele mai semnificative. În stadiul actual de dezvoltare a reţelelor electrice fie de transport a energiei, fie de distribţie deconectările prezintă un eveniment destul de semnificativ ce influenţează asupra fiabilităţii- Aceste deconecări sunt condiţinate de o gmă întreagă de factori aleatori , care sunt greu de prognozat. Totuşi rămâne actuală problma prognozei idiclor de fiabilitate ale reţelelor întru asigurarea continuității și calității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor. În prezenta lucrare se examinează criteriile de evaluare a factorilor, care afectează gradul de fiabilitate a retelelor electrice şi asupra metodologiei de prognozare a siguraţei aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor.
  Cuvinte-cheie: Calitate de funcţionare, reţele electrice, indicatori de fiabilitate, factori aleatori, caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice.
DOI:
13 METODA DE CALCUL A CÂMPULUI NESTAŢIONAR DE TEMPERATURI ÎN ACUMULATOARELE DE ENERGIE TERMICĂ CU STRATURI
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: În lucrare se discută pe scurt problema de calcul a câmpului nestaționar de temperaturi în acumulatoarele de căldură cu construcţie în straturi. Se propune metoda de calcul fără utilizarea ecuaţiilor diferenţiale ale procesului de transfer de căldură. Calculul se efectuează pentru volume de control ale corpurilor stratificate în coordonatele spațiu-timp. Fiecare volum de control este modelat ca un singur corp. Se lansează ipoteza, că restul corpului în volumul de control se află în condiții identice. Problema de transfer de căldură în regim nestaționar cu condițiile limită de-al treilea tip este rezolvată prin obţinerea unei soluţii aproximate. În acest scop utilizăm modele electrotermice și metode de inginerie electrică. Îndeplinirea primei legi a termodinamicii pentru sistemul „fluid – corp” se asigură prin căutarea cu ajutorul procedurii de multiple iteraţii a temperaturii medii a fluidului. Metoda propusă permite soluţionarea problemei de calcul a câmpului nestaționar de temperaturi în acumulatoarele de căldură cu condiții la limita variabile. Totodată, corpurile pot avea forme diferite: regulată (sferă, cilindru, paralelipiped, etc) sau neregulată (pietre, etc.). Metoda poate fi utilizată pentru corpuri solide și lichide, precum și pentru materiale în starea de tranziţie de fază. În baza acestei metodei este elaborată o programă de calcul al caracteristicilor tranzitorii și energetice și indicilor de performanță ale acumulatoarelor.
  Cuvinte-cheie: Аcumulatoare de căldură sensibilă și latentă, rambleu, circuitul termic echivalent, rezistențe termice, materiale cu schimb de fază.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost