Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(15) 2011

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 PERFECŢIONAREA PROCESELOR ELECTROCHIMICE ÎN ENERGETICĂ DE HIDTOGEN
Autori: O.V.Covaliova, V.V.Covaliov, Gh.G.Duca, M.V.IvanovCentrul de Cercetări Ştiinţifice în Chimie Aplicată şi Ecologică al Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova nstitutul de Chimie Fizică şi Electrochimie „A.Frumkin”
  Rezumat: A fost examinată posibilitatea utilizării electrozilor tridimensionale voluminoase-poroase scurgătoare pe baza materialelor fibroase carbonice şi a metalelor spumoase cu suprafaţa activă modificată cu aliajul Ni-Re, ce asigură supratensiune redusă a degajării hidrogenului. Sunt elaborate şi descrise design-urile reactoarelor electrochimice compacte şi portabile pentri energetica de hidrogen, precum şi metoda magnetohidrodinamică de separare a amestecurilor oxigen-hidrogen în procese de electroliză a apei.
  Cuvinte-cheie: electroliza apei, electrozii tridimesionale, metale spumoase, supratensiune a degajării hidrogenului, reactoare electrochimice.
DOI:
2 MODELAREA VARIANTELOR DEZVOLTĂRII SISTEMULUI ELECTROENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ŢINÂND CONT DE FUNCŢIONAREA ÎN PARALEL CU SISTEMELE ELECTROENERGETICE A ŢĂRILOR VECINE
Autori: Postolati V.M, Golub I.V., Bykova E.V., Şevcenco N.K, Suslov V.M., Gore N.S.Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Au fost elaborate modelele de calcul a variantelor de dezvotare a sistemului electroenergetic a Moldovei ţinând cont de construire a noilor linii electrice tensiune înaltă 220, 330, 400 kV. Liniile menţionate sunt preconizate pentru fortificarea legăturilor sistemului electroenergetic al Moldovei cu sistemele energetice ale Ucrainei şi României. Au fost calculate rejimurile sistemelor energetice ale Moldovei, Ucrainei şi parţial a României în cazul funcţionări sinhrone. Sunt determinate mărimele fluxurilor de putere în liniile electrice de interconexiune cu sistemele energetice ale Ucrainei şi României. Sunt determinate principile de bază privind organizarea funcţionări în comum a sistemelor energetice ale Moldovei, Ucrainei şi României.
  Cuvinte-cheie: sistem electroenergetic, modele de calcul, fluxuri de putere, echipament de reglare.
DOI:
3 METODA VOLUMELOR FINITE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE REPARTIŢIE TRIDIMENSIONALĂ A CÂMPULUI ELECTRIC
Autori: Patsiuk V., Ribacova G., Berzan V., Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare se examinează o nouă abordare a utilizării metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional neomogen spaţial. S-a formulat problema Dirihle cu construirea plasei de divizare denumită trianghiularea Delone şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului şi intensităţii câmpului electric în spaţiul format de către un cilindru amplasat în aer. Softul s-a testat reieşind din faptul că suprafeţei interioare a cilindrului i s-a atribuit potenţialul ne egală cu zero, iar suprafeţei de sprijin şi exterioare i s-a atribuit potenţialele egale cu zero. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului şi a intensităţii câmpului electric în spaţiu.
  Cuvinte-cheie: câmp electric, mediu neomogen,potenţial, intensitatea câmpului electric, metodă numerică.
DOI:
4 PROBLEMA OPTIMIZĂRII FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
Autori: Erhan F., Popescu V (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
  Rezumat: Relaţiile dintre indicatorii de fiabilitate şi eficienţa sistemelor electrice de alimentare cu energie electrică indică că, în mod general problema argumentării nivelului optim de fiabilitate a sistemelor de transport, distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor, precum şi problemele fiabilităţii reţelelor de diferite niveluri de tensiuni este o problemă multifactorială şi multicriterială şi trebuie să se bazeze pe cercetarea eficienţei sistemelor electroenergetice în comun cu ajutorul metodelor de optimizare.
  Cuvinte-cheie: fiabilitatea sistemelor de distribuţie; optimizarea fiabilităţii; principiile de optimizare în baza metodei Lagrange; nivelulul de fiabilitate optim.
DOI:
5 ANALIZA INFLUENŢEI PARAMETRILOR DE REGLARE A GRUPURILOR ENERGETICI DE TERMIFICARE ASUPRA DEBITUL DE COMBUSTIBIL
Autori: Şcinnicov P. А., Dvorţevoi А. I., Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsc (NGTU)
  Rezumat: În articol este prezentată analiza influenţei parametrilor de stare a procesului de reglare asupra consum excesiv de combustibil al grupurilor energetici. Sunt prezentate rezultatele calculelor consumurilor excesivi de combustibil în procesul de devieire a temperaturii şi presiunii a aburului de lucru de la valori nominale. Rezultatele de calcul sunt comparate cu datele experimentale.
  Cuvinte-cheie: grup energetic de termificare, dirijare, debit de combustibil.
DOI:
6 SISTEME AUTOMATIZATE ELECTRICE DE ÎNCĂLZIRE INFRAROŞIE
Autori: Ahramovici A.P., Dmitriev G.M., Kolos V.P., Institutul de Energetică al Academiei Naţionale a Belorusiei
  Rezumat: Este prezentat sistemul automatizat de asigurare lucitoare a condiţii tehnologice, elaborată de către specialistii ai Academiei Naţionale de ştiinţe a Belorusie. Acest sistem este cel mai eficient pentru încălzire directe a încăperilor. Sistemul permite: micşorarea consumului resurselor de combustibil pentru încălzire, micşorarea mobilitatea aerului, asigurarea preciziei menţinerii condiţiilor termice, intensificarea proceselor tehnologice.
  Cuvinte-cheie: încălzire, infraroşie, sistem automat.
DOI:
7 STRUCTURI TRANSPARENTE CU CARACTERISTICILE TERMICE REGLABILE
Autori: Nizovţev M.I. , Terehov V.I.Institutul de Termofizică al Departamentiul Siberian al Academiei de Ştiinţe a Rusiei S.S. Cutateladze
  Rezumat: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale şi teoretice a noilor structuri transparente cu caracteristicile termice reglabile. Sunt studiate dependenţe ale caracteristicilor termice ale ferestrilor cu degajarea căldurii şi aerisirii a straturilor intermediare între jamuri cu utilizarea ecranelor şi jaluzelor cu protecţii care reflectă căldură, în dependenţă de parametri de regim şi de construcţie. Sunt prezentate limitile dirijării cu transfer de căldură pentru cerecetarea construcţiilor jamurilor.
  Cuvinte-cheie: stuctură, transparenţă, caracterisiticile termice reglabile.
DOI:
8 DIVIZOARE REZISTIVE DE TENSIUNE ÎNALTĂ DE CURENT ALTERNATIV DIN MICROCONDUCTOARE CU GABARIT REDUS
Autori: Berzan V.P., Şit M. L.(IE AŞM), Colpacovici Iu.,I., Cojocaru D.I., KleimenovV.G., "ELIRI" S.A.
  Rezumat: Se examinează realizarea constructivă, parametrii şi caracteristicile unui nou produs, divizoare resistive din microconductoare petru măsurarea tensiunii de current alternative de tensiune înaltă pentru energetică şi transportul electrificat. Divizoarele se caractetrizează de o masă redusă şi precizie ridicată de măsurare a tensiunii şi corespund clasei de precizie 0,2.
  Cuvinte-cheie: divizor rezistiv, tensiune înaltă, microconductoare.
DOI:
9 EVALUARE DE RATING A COMPLEXULUI ECONOMIC ȘI ENERGETIC A REGIUNII
Autori: Rozen V.P., Inșecov Е.N., (Universitatea Națională Tehnică a Ucrainei «Institutul Politehnic din Kiev»), Mâlinicenco S.М.( Universitatea tehnologică de Stat din Cercasî)
  Rezumat: Este expusă metodologie de calcul a evaluării de rating a complexului economic și energetic cu ajutorul regulei de Bord.
  Cuvinte-cheie: metodolodia de calcul, rating, regula de Bord.
DOI:
10 ASPECTE PRIVIND PROBLEMA DE STIMULARE A IMPLEMENTĂRII POMPELOR DE CĂLDURĂ
Autori: Berzan V., Robu S., Şit M.(Institutul de Energetică al AŞM)
  Rezumat: Au fost identificate motivele stimulării utilizării pompelor de căldură în ţările industrial dezvoltate. Este examinată schemă obţinerii de beneficii de către stat în urma stimulării implementării pompelor de căldură.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, stimularea implementării.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost