Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1(12) 2010

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 Aspecte teoretice de selectare ale parametrilor optime de proiectare a liniilor de transmisiune a curentului alternativ de noua generaţie
Autori: Postolati V.M., Suslov V.M.
  Rezumat: În articol sunt examinate problemele de compactizare şi selectare a parametrilor optime ale liniilor electrice de transport a curentului alternativ. Este efectuată analiza detaliată a unui şir de characteristici constructive pentru trei variante ale liniilor de nouă generaţie (cu un circuit, două circuite şi cu autocompensare dirijată), cu scopul optimizării lor, utilizând criteriul de compactizare maximă.
  Cuvinte-cheie: linie electrică de transport de generaţie nouă, optimizare, compact.
DOI:
2 OBŢINEREA SOLUŢIILOR ECUAŢIILOR TELEGRAFIŞTILOR CU METODA DIFERENŢELOR FINITE ÎN DOMENIUL DE TIMP (metoda FDT)
Autori: Paţiuk V., Rîbacova G.
  Rezumat: S-au analizat şi comparat precizia schemelor de calcul Finite Difference Time Domain (metoda FDTD) şi a schemei numerice de calcul propusă de către Godunov (metoda Godunov) la obţinerea soluţiilor numerice pa ecuaţiilor telegrafiştilor. S-a demonstrat, că în soluţia numerică obţinută în baza metodei FDTT privind procesele dinamice în liniile electrice cu parametri distribuiţi apar oscilaţii puternice, ce nu au provenienţă de origine fizică. Schema modificată de calcul numeric propusă de autori (metoda Godunov) este lipsită de acest dezavantaj şi asigură o precizie mai ridicată la analiza regimurilor de mers în gol şi de scurtcircuit în liniile electrice, care au un caracter aleatoriu de apariţie.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, metoda FDTD, schema Godunov.
DOI:
3 INFLUENŢA REGIMURILOR NESIMETRICE ASUPRA FIABILITĂŢII ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Autori: F. Erhan, V. Popescu, Irina Lupuşor, Anastasia Mocanu
  Rezumat: Variaţia grafului de structură a reţelelor de distribuţie şi sporirea puterilor în nodurile de generare aduc la apariţia regimurilor nesimetrice care pot fi însoţite de fenomene suplimentare inclusiv şi scurt circuite de diverse forme (mono ori trifazate). Ca rezultat final al fenomenelor respective se poate de constatat, că se va schimba şi fiabilitatea de funcţionare a echipamentelor electrice respective. Articolul dat este consacrat analizei influenţei regimurilor nesimetrice asupra fiabilităţii de funcţionare a echipamentelor electrice.
  Cuvinte-cheie: regimuri nesimetrice, scurt circuit, fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electrice, echipamente electrice
DOI:
4 TREI ETAPE DE REGLARE SINCRONĂ INVERTORUL CU CINCI FAZE ĬN ZONĂ DE SUPRAMODULARE
Autori: V. Olesciuk, G. Griva, R. Prudeak, A. Sizov
  Rezumat: Este elaborat şi cercetat un algoritm original de reglare sincronă prin trei etape a invertorului cu cinci faze în zonă de supramodulare, ce asigură trecerea lentă de la zonă modulării lineare la tensiunea fazale de ieşire cu zece trepte a frecvenţei maximale de ieşire a invertorului. Sunt enumărate rezultatele modelarii regimurilor de bază ale funcţionării sistemelor de conversie cincifazate în zonă frecvenţelor majorate de ieşire.
  Cuvinte-cheie: invertor de tensiune cincifazat, modulaţia impulsurilor în durata sincronă, frecvenţe majorate de ieşire, reglare liniară a tensiunii de ieşire.
DOI:
5 MAŞINĂ ASINCRONĂ CU ROTOR MASIV FEROMAGNETIC ŞI EXCITAŢIE CAPACITIVĂ
Autori: Bârladean A.S.
  Rezumat: În articol se examinează maşina asincronă cu rotor masiv feromagnetic realizat în diferite construcţii, care permit îmbunătăţirea indicilor energetici ai ei. Sunt prezentate rezultatele elaborării şi încercărilor experimentale a maşinii asincrone care funcţionează în regim de generator cu turaţii reduse a rotоrului masiv feromagnetic. Se explică (argumentează) posibilitatea şi condiţiile de realizare a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă în baza maşinii asincrone cu rotor masiv.
  Cuvinte-cheie: maşină asincronă, rotor masiv, regim de generator, generator asincron, condensator de excitaţie.
DOI:
6 Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră în scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale Republicii Moldova
Autori: Ion Comendant, Sergiu Robu,
  Rezumat: Pentru noile condiţii a pieţei energiei electrice sunt calculate şi evaluate variantele de acoperire a cererii de energie electrică pentru R. Moldova până în anul 2033, iar pentru şase scenarii alese se analizează şi se determină gradul de reducere a GES.
  Cuvinte-cheie: surse de electricitate, acoperirea cererii de energie electrică, emisiile de GES.
DOI:
7 ACUMULATOR CU FRIG NATURAL ŞI INSTALAŢIE CU VID PENTRU RĂCIREA LAPTELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Creţu Victor
  Rezumat: Pe baza cercetărilor teoretice şi experimentale a procesului de răcire a laptelui, a fost elaborat modelul matematic al acumulatoarelor cu frig natural şi instalaţiilor cu vid ce permit de a determina dependenţa regimurilor de funcţionare ai instalaţiilor nominalizate de parametrii mediului ambiant.
  Cuvinte-cheie: utilizare de energie, sistem ecologic cu frig natural şi vid.
DOI:
8 PRIVIND CHESTIUNEA MAJORĂRII ŞI A OMOGENITĂŢII ANUALE A CONSUMULUI DE CĂLDURA A CENTRALELOR TERMICE ALE MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Autori: Maximuk Е.P.
  Rezumat: Au fost propuse măsuri de majorare a eficienţei consumului de combustibil în cadrul centralelor termice (CET) urbane. A fost demonstrat că aplicarea chilerilor de absorbţie în scopul asigurării obiectelor de diverse destinaţii cu frig, permite utilizarea căldurii în exces, înregistrată în cadrul CET-urilor, în perioada caldă a anului. Ca urmare, creşte atât uniformitatea consumului de energie termică şi eficienţa utilizării combustibilului, cît şi nivelul indicatorilor economici ai CET-urilor. Au fost studiate toate schemele tehnologice şi tipurile de echipament posibile.
  Cuvinte-cheie: CET, chilerilor de absorbţie, trigenerarea.
DOI:
9 POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON ÎN REGIM TRANSCRITIC DE LUCRU CU CICLUL DETANTOR-EJECTOR
Autori: Şit Boris, Timcenco Dumitru, Şit Mihail
  Rezumat: Este demonstrat, că la utilizarea detantorului în componenţa pompei de căldură pe dioxid de carbon COP se majorează ca urmare a alegerii corecte a coordonatei punctului de lucru la întrare gazului în detantor. Totodată este inadmisibil de a diminua eficienţa exergetică a instalaţiei cu pompa de căldură condiţionată de creşterea pierderilor de presiune în schimbătorul intermediar de căldură. Alegerea caracteristicilor de debit prin supapelor de reglare a pompei de căldură se face ţinând cont de funcţionarea racordată a acestor supape.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, sistem de dirijare.
DOI:
10 CARACTERUL TERMODINAMIC AL INFORMAŢIEI
Autori: T.M.Popova
  Rezumat: Articolul include informaţii referitor utilizare a metodei termodinamice pentru analiza a eficienţei a proceselor informaţionale. Comparare a proceselor informaţionale şi termodinamice a dus la concluzie principală despre esenţa energetică a informaţiei.
  Cuvinte-cheie: eficienţa, anergia, randamentul exergetic, piederi de exergie.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost