Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1 2008

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 SPORIREA EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIEI CU POMPĂ DE CĂLDURĂ CU BIOXID DE CARBON UTILIZATĂ ÎN SISTEMUL COMBINAT DE TERMOFICARE PRIN OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE DIRIJARE
Autori: Şit B.M., Juravleov A.A., Şit M.L.
  Rezumat: În lucrare este examinată schema instalaţiei cu pompa de căldură pentru punctul termic central al sistemului de termoficare, care este alimentat de la CET. Este examinată schema de structură a sistemului de dirijare a instalaţiei şi schema de structură a sistemului de dirijare a presiunii compresorului. Este prezentată descrierea legilor de dirijare a evaporatorului la sarcini termice variabile cu descrierea legilor de dirijare a răcitorului de gaze, având ca scop obţinerea valorii maxime a coeficientului de producere a căldurii
  Cuvinte-cheie: Pompa de căldura, bioxid de carbon, legile de dirijare
DOI:
2 AEROMOTOARE PENTRU INSTALAŢII EOLIENE ELECTRICE
Autori: Bârladean A.S.
  Rezumat: În articol se examinează problema alegerii aeromotorului pentru instalaţii electrice eoliene. Prin compararea indicilor şi caracteristicilor aeromotoarelor se arată, că pentru regimurile şi vitezele vîntului existente pe teritoriul Republicii Moldova este necesar de a utiliza aeromotoare lente multipale cu ax orizontal de rotaţie
  Cuvinte-cheie: aeromotor, instalaţie electrică eoliană, energia vîntului, caracteristică aerodinamică, generator asincron
DOI:
3 ACŢIONĂRI ELECTRICE DUBLU TRIFAZATE REGLABILE CU MODULAŢIE SINCRONĂ SPAŢIAL –VECTORIALĂ A IMPULSURILOR
Autori: V. Olesciuk, R. Prudeac, A. Sizov, E. Iaroşenko
  Rezumat: A fost investigat sistemul de acţionare electrică pe baza a două invertoare de tensiune şi motorul electric asincron cu înfăşurări disjuncţionate tip simetric, reglate în corespundere cu algoritmii modulării sincrone a impulsurilor după durată. Sunt prezentate rezultatele modelării sistemelor de conversie trifazate duble cu diferite tipuri de modulaţie: continuu, discontinuu şi combinată
  Cuvinte-cheie: acţionare electrică, înfăşurăre disjuncţionată; sistem de invertoare dublu; modulaţie sincronă a impulsului; sincronizarea tensiunilor de fază
DOI:
4 POSIBILITĂŢI DE SPORIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE A PROCESULUI DE USCARE A PRODUSELOR DISPERSATE
Autori: Burdo O., Kazmiruk I.
  Rezumat: In acest articol se discută probleme ale energeticii, problemele duratei procesului şi calităţii producţiei în procesul de uscare a produselor dispersate. S-a argumentat un nou mod de abordare a modelării procesului de uscare şi echipamentului de uscare. Sunt analizate căile de perfecţionare ale tehnologiei de uscare. Sunt prezentate mechanismul şi modelul matematic al procesului de uscare a produselor dispersate prin metoda combinată
  Cuvinte-cheie: modelarea uscării, modelul matematic, proces de uscare
DOI:
5 EVALUAREA POSIBILITĂŢILOR ENERGETICII SOLARE PE BAZA MĂSURĂRILOR PRECISE A RADIAŢIEI SOLARE TERESTRE
Autori: A. Aculinin, V. Smîcov
  Rezumat: Pe baza măsurărilor radiaţiei solare în mun. Chişinău a fost obţinută o apreciere justă a cantitaţii energiei solare incidente pe un panou solar şi interceptat de acesta. S-a determinat orientarea optimă a panourilor solare şi cantitatea de energie posibil de obţinut cu ele.
  Cuvinte-cheie: radiaţia solara, energetica solara.
DOI:
6 METODA PRECISĂ DE CALCUL AL REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ALE INCĂLZITOARILOR SOLARI DE APĂ DE TIP CAPACITATEA
Autori: Ermuratski Vasili, Ermuratschii Vladimir, Ermuratschi P.
  Rezumat: Este prezentată metoda precisă de calculul a regimurilor termice a încălzitoarilor solare de apă de tip capacitativ bazată pe utilizarea schemei termoelectrice echivalente şi metoda nodurilor de potenţial
  Cuvinte-cheie: încălzitor solar de apă, schema termoelectrică echivalentă, iradierea solara.
DOI:
7 EFICIENTA UTILIZĂRII REFLECTOARELOR PLATE ÎN INSTALAŢII HELIOTERMICE
Autori: Ermuratski Vasili, Ermuratschii Vladimir, Ermuratschi P.
  Rezumat: Conform metodei opticei geometrie au fost obţinute expresii pentru calculul eficienţei utilizării reflectoarelor plate pentru majorarea intensivitaţii radiaţiei solare, care cade pe membrana transparentă a instalaţiilor heliotermice.
  Cuvinte-cheie: radiaţia solară, reflectoare plane, instalaţii heliotermice
DOI:
8 Pierderile de putere activă în liniile lungi în regimurile racordate, de limită şi de avarie
Autori: Rimschi V.C., Berzan V.P., Paţiuc V.I., Carceva N.F., Andros I.V
  Rezumat: Sunt obţinute formule precise pentru calcularea valorilor de limită a puterii active transmise şi a randamentului liniilor de curent alternative în regim de alimentare a sarcinii cu caracter activ (rezistiv). Sunt determinate valorile critice şi pierderile de putere activă în funcţie de lungimea liniei electrice aeriene cu tensiunea de 500 kV şi 750 kV. S-au studiat regimurile de avarie în linia aflată sub sarcină.
  Cuvinte-cheie: Ecuaţiile telegrafiştilor, puterea activă, randamentul, coeficientul de putere, rezistenţe critice
DOI:
9 ANALIZA STRUCTURII CONSUMULUI COMBUSTIBILULUI ŞI EVACUĂRILOR BIOXIDULUI DE CARBON ÎN SECTORUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII ENERGETICE
Autori: Bîcova E.
  Rezumat: În lucrarea este efectuată analiza dinamicii indicatorilor blocului de consum a combustibilului al sistemului de indicatori a securităţii energetice. Deasemenea sunt prezentate rezultatele calculului indicatorilor emisiilor de bioxid de carbon pentru blocul ecologic al sistemului de indicatori a securităţii energetice
  Cuvinte-cheie: Securitatea energetică, indicator, furnizare, combustibil, emisiile de bioxid de carbon
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost