Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №2(46)2020

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 Opțiunea optimă pentru introducerea tranzitului sudic în sistemul energetic integrat al Ucrainei
Autori: Kirik V.V., Kravchenko Yu.S. Universitatea Tehnică Națională din Ucraina "Institutul Politehnic din Kiev Igor Sikorsky" Kiev, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea are ca subiect problema evaluării regimurilor de funcționare ale sistemului energetic unificat (SEU) al Ucrainei la creșterea fluxurilor de energie spre frontierele țării. S-a luat în considerare planul de dezvoltare a SEU al Ucrainei pentru 2021-2030, care prevede construcția liniilor electrice de tranzit în zona de sud a țării: Centrala nucleară Zaporizhzhya - Kakhovskaya - Primorskaya - Centrala nucleară Ucraineană de Sud. Obiectivul lucrării connsta în elaborarea modelui matematic al rețelelor cu tensiunile de 750 kV și 330 kV, modelarea regimurilor de funcționare, analizâ rezultatelor modelării și compararea lor pentru două scenarii de asigurare a tranzitului energiei electrice - prin linii de curent continuu și prin linii de curent alternativ. S-a estimat producția de energie a CNE Zaporizhzhya pentru a asigura condițiile de reglementare și îmbunătățirea fiabilitatea alimentăriicu energie electrica a regiunii sudice a Ucrainei. S-а examinat problema distribuirii fluxurilor de energie din regiunile de est ale Ucrainei către cele occidentale, problema majorării optimale a secțiunii interconexiunii cu sistemul ENTSO-E prin introducerea în coridorul sudic de tranzit a liniilor de tensiune înaltă în curent continuu cu convertoare de tensiune. Semnificația rezultatelor obținute constă în crearea modelului sistemului energetic ucrainean cu linii de curent continuu pentru analiză regimurile de operare ale rețelei electrice, înclusiv, la modificarea topologiei coridorului sudic de tranzit a energiei. Rezultatele semnificative constau în argumentarea fezabilității tehnice a introducerii în componeța corudorului sudic de tranzit a energiei electrice a liniilor de curent continuu, care permit reglarea distribuției fluxurilor de putere în sistemul electroeneretic al Ucrainei.
  Cuvinte-cheie: rețea de curent continuu cu mai multe noduri, convertoare de tensiune, reglare longitudinal-transversală, moduri de operare, redictribuirea fluxurilor de putere.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898058
1 Calcularea puterii echivalente a motorului, ținând cont de condițiile nule de limită
Autori: Strizhak V.V., Anischenko G.O., Strizhak M.G., Turchin O.V., Maslennikov A.M. Universitatea Tehnică Națională „Institutul Politehnic Kharkov” Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul studiului este de a determina legitățile de schimbare a puterii echivalente a acționărilor reglabile pentru diferite cicluri de funcționare a mecanismelor în condiții nenule de limită, deci luând în considerare consumul de energie în regim de mers în gol (când mecanismul rămâne staționar), ceea ce nu a fost luat în considerare mai anterior ce și prezintă noutatea acestei lucrări. Pentru realizarea obiectivului, s-au efectuat studii experimentale de banc ale mecanismului de mișcare a unei macarale cu acționare hidrostatică reglabilă, s-a făcut o analiză a naturii consumului de energie electrică. S-au determinat porțiunile curbei de schimbare a puterii instantanee, are tradițional nu sunt luate în considerare în calculele tip - în perioadele de accelerare și frânare. În etapa de frânare a mecanismului, a fost examinat regimul de lucru al motorului electric ca generator și s-a obținut o dependență analitică pentru a determina timpul de trecere de la regimul de generare la regimul receptorului de energie. S-au determinat dependențele analitice ale evoluției puterii echivalentă a motorului în toate etapele ciclului de lucru: demarare, viteză constată, frânare. Pe baza acestor dependențe, se obține o expresie analitică rafinată pentru calcularea puterii echivalente a ciclului complet de lucru, care este cel mai important rezultat al studiului. Semnificația rezultatului constă în faptul că un calcul rafinat folosind dependențe analitice va permite o evaluare mai simplă și mai obiectivă a costurilor de energie și va justifica consumul de energie electrică a unei clase largi de mecanisme cu o acționare reglabilă care funcționează în regimul de demarare-frânare la parametri variați ai ciclului de lucru.
  Cuvinte-cheie: motor electric, consum de energie, acționare reglabilă, acționare hidraulică, macara pod, mecanism de mișcare, ciclu de funcționare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898062
2 Sistem informațional de măsurare pentru monitorizarea impactului climei asupra liniilor electrice aeriene
Autori: Șilin A.N., Șilin А. А., Dementiev S.S. Universitatea tehnică din Volgograd, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul studiului constă în examinarea ptroblemei diagnosticării stării curente a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune. Semnificația acestei probleme este determinată de rata mare de accidente a liniilor aeriene, datorită susceptibilității lor la îngheț și a supraîncărcărilor cu curent electric. Problema supraîncărcării cu curent este relevantă în special în condițiile de descentralizare a generarii de energie electrică, care este însoțită de sarcină mare și supraîncălzire a liniilor. Scopul studiului este atins datorită faptului că în lucrare s-a depistat legătura mutauală a proceselor depunere a chiciurii și supraîncărcarea liniei. Este dovedită necesitatea soluționării comune a acestor probleme și dezvoltarea conceptului unugențiii” rețelelor electrice. S-a realizat analiza principalilor parametri, care determină regimul de funcționare a liniilor aeriene. Sunt luate în considerare soluțiile tehnice pentru implementarea controlului și măsurării parametrilor selectați. Se indică la posibilitatea detectării precoce a formării de gheață, care este sesizată în baza raportului dintre punctele de rouă și desublimare. Este descris mecanismul de calcul al încărcării maxime de curent pe baza stării actuale a mediului extern. Ca o caracteristică universală a stării liniei aeriene, este selectată valoarea săgeții conductoarelor liniei. Rezultatul cel mai semnificativ al studiului este dezvoltarea unei metode optice pentru monitorizarea solicitărilor provocate de vânt și gheață. Semnificația rezultatelor obținute este confirmată de faptul, că implementarea sistemului propus nu necesită o procedură complicată pentru încorporarea în linie a senzorilor tensometrici scumpi, concomitent se asigură multifuncționalitatea și precizia diagnosticului. Având în vedere cewle expuse, seformulează concluzia despre perspectivele
  Cuvinte-cheie: rețea ”inteligentă”, fiabilitate a alimentării, sistem de telemetrie, diagnosticarea formării gheții, monitorizarea temperaturii liniilor de înaltă tensiune, monitorizarea condițiilor meteorologice.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898086
3 Modelarea proceselor de descărcare electrică pentru optimizarea sistemului de protecție corona pentru izolarea mașinilor de înaltă tensiune
Autori: Andreev A. M., Andreev I.A., Belko V.O., Reznik A.S., Smirnov A.N., Stepanov A.A. Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a studia efectul tehnologiei de fabricație a sistemului de izolare electrică a înfășurării statorului, în special a defectelor tehnologice, în condițiile apariției descărcărilor parțiale în crestăturiile statorului mașinilor rotative electrice răcite cu aer. Acest obiectiv este atins prin utilizarea pachetului software de modelare a elementelor finite Comsol Multiphysics, cu ajutorul căruia se realizează un studiu numeric al proceselor electrofizice în izolația crestăturilor a înfășurărilor statorice cu acoperire anti-coronă, realizate folosind tehnologii de sertizare hidrostatice (Resin Rich) și impregnarea unor tije individuale cu aplicarea descărcărilor în vid (Single Bar VPI). Rezultatele cele mai importante constau în lansarîn izolația crestăturiilor statorului, ținând cont de tipurile și dimensiunile posibile ale defectelor tehnologice ale învelișului anticorona din regiunea crestăturii. S-a execiutat verificarea rezultatelor modelării matematice prin studiul experimental al descărcărilor parțiale în crestătură în mostre prototip a izolației cu defecte artificiale ale sistemelor anti-corona ce a făcut posibilă stabilirea celor mai periculoase tipuri și dimensiuni geometrice de defecte care duc la apariția descărcărilor parțiale în crestătură, ceea ce și determină semnificația practică a rezultatelor investigației. Au fost stabilite experimental relații cantitative între dimensiunile geometrice ale defectelor în acoperire și caracteristicile descărcărilor parțiale în crestătură (tensiunea de apariție, saarcina electrică aparentă maximă șivaloarea medie a curentul descărcărilor parțiale). Legițățile stabilite au o semnificație practică pentru testarea tehnologiei optime aplicabile pentru fabricarea sistemului de izolare electrică a înfășurării statorului mașinilor electrice de înaltă tensiune cu răcire cu aer.
  Cuvinte-cheie: : mașină electrică, crestătrura statoului, sistem anti-corona, descărcare parțială.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898227
4 Modalități de îmbunătățire a eficienței izolației termice a conductelor
Autori: Struchaev N.I., Postol Yu.A., Stepin Yu.A., Zhuravel D.P., Gulevsky V.B. Universitatea Agrotehnologică de Stat Taurida Dmitry Motornăî Melitopol, Ucraina
  Rezumat: Articolul este dedicat studiului izolării termice a conductelor, a căror suprafață reflectantă este amenajată în moduri diferite, se propune o metodologie pentru calcularea elementelor termoizolante, utilizând pentru elucidare exemplul reducerii pierderilor de energie în conducte. Tendințele actuale în formarea strategiilor de conservare a energiei și îmbunătățirea eficienței utilizării energiei termice includ câteva componente importante, precum: generarea, transportul, distribuția și consumul. În același timp, o parte semnificativă a energiei termice la nivel mondial se pierde tocmai în timpul transportului în conducte. Astfel, creșterea eficienței izolației termice a conductelor poate reduce semnificativ pierderea de căldură la nivel mondial pentru o lungă perioadă de timp. Scopul articolului este de a dezvolta și testa metode pentru sporirea eficienței utilizării izolației termice a conductelor, acoperite cu o peliculă reflectorizantă din aluminiu, orientată spre exterior, orientată spre interior și în ambele direcții, prin determinarea locației spațiale optime. Acest obiectiv este atins folosind o metodă modificată de studiere a procesului de pierdere de căldură, care ia în considerare componenta de radiație, pentru a calcula pierderea de căldură și temperatura de suprafață a stratului exterior de izolare termică, cu dispunerea spațială diferită. Rezultatul principal al lucrării îl prezină metoda propusă pentru calcularea pierderilor de căldură, care poate fi folosită la proiectarea izolației termice a conductelor, precum și datele obținute, care confirmă corespondența calculelor teoretice valorilor reale ale temperaturii izolației termice la diferite locații spațiale. Importanța rezultatelor lucrării constă în posibilitatea utilizării acestei tehnici pentru a evalua eficacitatea izolării termice a conductelorpentru a determina cele mai bune soluții pentru amplasarea spațială a acesteia.
  Cuvinte-cheie: economisire de energie, izolația termică, conductivitate termică, pierderi de energie, elemente de izolație termică compacte.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898231
5 Consumul de metal al motoarelor de căldură și capacitatea de căldură a fluidului lor de lucru
Autori: Kiselev V.G., Kalyutik A.A., Kukolev M.I. Petru cel Mare Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg Saint-Petersburg, Federația Rusă
  Rezumat: Asigurarea aprovizionări eficiente cu energie în general și a furnizării de căldură în special, împreună cu crearea sistemelor de climatizare este o sarcină foarte actuală a energiei moderne. Costul sistemelor de acest tip este în mare parte legat de costul motoarelor de căldură. Scopul studiului este de a reduce consumul de metal al motoarelor de căldură. Acest obiectiv este atins prin utilizarea metodelor potențialelor termodinamice și a ciclurilor termodinamice. Aceste metode sunt utilizate împreună cu reprezentarea modelului motoarelor termice cu gaz ideal, Carnot și Philips etc. Rezultatul cel mai semnificativ constă în obținerea formulelor matematice, care leagă capacitatea de căldură a unui gaz ideal cu dimensiunile geometrice ale modelelor motoarelor de căldură luate în considerare, menținând în același timp eficiența acestora. În cazul mașinii Carnot, acesta este volumul cilindrului de lucru, iar pentru mașina Philips, aceasta este cantitatea (volumul) de plasă metalică care participă la schimbul de căldură cu fluidul său de lucru. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că, în cursul cercetării, a fost stabilită o tendință constantă de a reduce consumul de metale ale motoarelor termice Philips și Carnot, cu o scădere a capacității de căldură a gazului ideal, care este utilizat ca fluid de lucru în ele. Datorită faptului, că ciclul Carnot și ciclul Philips sunt cicluri model care sunt utilizate pentru a analiza funcționarea altor motoare de căldură, inclusiv, a celor care folosesc sisteme de gaz real, acest lucru indică în mod clar posibilitatea de a reduce consumul
  Cuvinte-cheie: motor termic, potențial termodinamic, energie Gibbs, ciclu, gaz ideal, consum de metale, pompă de căldură, frigider, compresor.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898237
6 Studiu experimental al termosifoanelor în două faze închise pentru economizatorii de cazane
Autori: Epifanov A.A., Dymo B.V., Dolganov Yu.A., Anastasenko S.N. Universitatea Națională de Construcții Navale admiralul Makarov Nikolaev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în efrectuarea studiului experimental al robusteții și eficienței termice a termosifonilor în două faze închise în condiții de funcționare tipice pentru economizatoarele cazanelor cu consum redus: temperatura apei de alimentare de 100 ° C și a produselor de ardere - 290 ... 310 ° C. În acest scop a fost dezvoltat un stand experimental. Performanța și eficiența termică a unui singur termosifon din oțel cu lungimea totală de 2,0 m și diametrul intern de 0,028 m (lungimea evaporatorului 1,5 m și condensatorul 0,5 m) au fost studiate în condiții de încălzire cu aer (condiții de delimitare de tipul al treilea). S-a stabilit, că puterea termică a termosifonului variază în intervalul 350 ... 990 W cu o schimbare a temperaturii aerului în intervalul 190 ... 310 ° C, iar apa de răcire - 60 ... 100 ° C. La densități ale fluxului de căldură în evaporator mai mare de 3,0 kW / m2, funcționarea termosifonului a fost însoțită de un efect de zgomot, care indică la regimul de fierbere de tip gheizer. În același timp, nu au fost observate restricții de transfer de căldură. S-a arătat, că temperatura peretelui termosifonului depășește punctul de rouă al produselor de ardere pentru păcura cu conținut ridicat de sulf (129 ° C) cu cel puțin 5 ° C (temperatura aerului 308 ° C, debitul și temperatura apei de răcire 0,028 kg / s și 100 ° C). S-a stabilit, că temperatura de saturație din termosifon variază în intervalul 100 ... 140 ° C, iar presiunea de saturație nu depășește 3.1 * 105 Pa. S-a demonstrat, că valorile experimentale ale coeficienților de transfer de căldură în zonele de fierbere și condens sunt în acord cu datele din literatura de specialitate. Proiectarea și metodologia de calcul termic a economizorului de termosifon sunt dezvoltate. Sunt prezentate rezultatele testului unui prototip a economizorului.
  Cuvinte-cheie: cazan; economizor; termosifon în două faze închis; cercetare experimentală; eficiență termică; fierbere; condensare; calcul termic.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898239
7 Sisteme solare de absorbție de refrigerare și de aer condiționat. Сapacitățile de dezvoltare și analiză
Autori: Doroșenco A.V., Antonova A.R., Kovalenko S.A. Institutul de Cercetări frigorifice educaționale și, Сriotehnology și Eco-Energetică Odesa Academia Națională de Tehnologii Alimentare, Ucraina
  Rezumat: Scopul studiului este de a crea o nouă generație de circuite de răcire cu aer evaporative care reduc limita răcirii prin evaporare de la temperatura unui termometru umed până la punctul de rouă al fluxului de aer care intră. Obiectivul a fost atins datorită excluderii echipamentelor tradiționale de compresie a vaporilor de refrigerare din sistemele de climatizare. Acest lucru va extinde domeniul de utilizare practică a metodelor de răcire prin evaporare în industria energiei și refrigerarii. Rezultatul studiilor teoretice și experimentale ale răcitoarelor de aer evaporative la temperatură joasă a fost dezvoltarea soluțiilor de circuit pentru răcitoarele de temperatură joasă evaporative într-o formă autonomă. Au fost studiate și analizate stările fluxurilor de aer principale și auxiliare din răcitorul de aer evaporativ - răcitorul în funcție de raportul dintre fluxurile de gaz și lichid, precum și de parametrii inițiali (temperatura și conținutul de umiditate) al aerului exterior. S-a efectuat o analiză a pericolului de „condensare” a umidității, care este caracteristic proceselor de răcire prin evaporare la temperatură joasă cu formulare recomandări pentru a preveni acest fenomen, care duce la o scădere accentuată a eficienței de răcire. Au fost determinate valorile „întârzierii” lichidului în stratul ambalat. Aceste date fac posibilă calcularea umezirii reale a suprafeței stratului ambalat, care sunt conceptual semnificative îentru procesul de utilizare a structurilor de polimer multicanal. Rezultatele obținute ne permit să extindem câmpul de utilizare practică a metodelor de răcire prin evaporare, de exemplu, pentru a atinge parametrii de confort al aerului în sistemul de climatizare cu un proiect dezvoltat, mai eficient decât tradiționalul circuit.
  Cuvinte-cheie: răcitoare de aer cu temperaturi joase de evaporare, răcitoare de aer - răcitoare de aer, sisteme de absorbție solară, dezumidificare, răcire prin evaporare, limite de răcire.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898274
8 Sistem de tehnologii energetice inovatoare pentru deshidratarea alimentelor
Autori: Burdo O.G.1, Terziev S.G.2, Gavrilov A.V. 3, Sirotyuk I.V. 1, Scherbich M.V.1 1Academia Națională de Tehnologii Alimentare din Odessa, Odessa, Ucraina 2 Societatea publică pe acțiuni "Annie Foods", Odessa, Ucraina 3 Academia de Bioresurse și Management al Naturii ”KFU V.I. Vernadsky"
  Rezumat: Sunt analizate tendințele de piață ale produselor alimentare de depozitare pe termen lung, preparare rapidă și destinația funcțională. Sunt identificate problemele tehnologiilor energetice pentru producerea de astfel de concentrate. Se are în vedere clasificarea proceselor de deshidratare a materiilor prime. Scopul lucrării este de a dezvolta sisteme de tehnologie energetică care, deși reduc costurile de energie, garantează un grad ridicat de conservare a componentelor țintă ale materiilor prime. Pentru a atinge acest obiectiv, ipotezele sunt formulate pe baza tehnologiilor propuse de autori pentru furnizarea de energie orientată către elementele materiilor prime alimentare. Sunt prezentate rezultatele confirmării experimentale a ipotezelor propuse privind echipamentele inovatoare - dispozitive cu microunde pentru extracție și evaporare. Sunt analizate rezultatele unui studiu privind cinetica uscării pe o instalație cu bandă cu generatoare combinate cu infraroșu și cu microunde. Este demonstrat, că numărul efectelor energetice rezumă corect rezultatele experimentelor la uscare, extracție și evaporare. Sunt propuse metode de calcul pentru calculul echipamentelor de transfer de căldură și masă cu surse de energie electromagnetică, pe baza modelelor cretitriale elaborate de autori. Rezultatele cele mai semnificative ale lucrării sunt: modele matematice ale proceselor de transfer de căldură și masă sub acțiunea surselor de energie electromagnetică, un complex de dependențe cinetice în timpul uscării materialelor vegetale, probe de echipamente inovatoare pentru deshidratarea materiilor prime alimentare cu ajutorul microundelor și a surselor de energie infraroșu. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că uscarea cu consum mare de energie este exclusă din tehnologiile tradiționale pentru producerea de concentrate.
  Cuvinte-cheie: concentrate alimentare, tehnologii energetice, modelare, dispozitive infraroșu și cu microunde, transfer de căldură și masă.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898317
9 Sistem de termoficare cu CET-uri și pompelelor de căldură locale, care utilizează căldură apei retur din rețeua termică. Partea II
Autori: Șit M.L., Juravleov A.A., Institutul de Energetică, Chișinău, Republica Moldova Suvorov D.M., Suvorova L.A. Universitatea de Stat din Kirov, Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: În lucrare sunt studiate opțiunile pentru sistemele de încălzire urbană centralizată, care includ CET-uri și pompe de căldură instalate în punctele individuale de încălzire ale clădirilor cu multe nivele. Scopul lucrării constă în estimarea eficienței energetice a opțiunilor luate în considerare și metoda de conectare a conductelor de apa de rețeaua de retur cu temperături ridicate cu o pompă de căldură cu dioxid de carbon. Obiectivul este atins datorită faptului, că unul dintre evaporatoarele pompei de căldură, care încălzește o nouă clădire sau jumătate din clădirea existentă folosește căldura din apa retelei de retur sau apă conductei termice de retur din prima jumătate a clădirii sau din întreaga clădire, iar al doilea evaporator folosește căldura aerului exterior. Mai mult, pentru programele de încălzire la temperatură ridicată, căldura este extrasă printr-un transformator de temperatură. Rezultate semnificative ale lucrării constau în dezvortarea schemei circuitului intermediar al pompei de căldură cu dioxid de carbon, care combină atât posibilitățile de a lucra într-un sistem cantitativ de alimentare cu căldură, cât și în pregătirea apei calde pentru clădiri în perioada de vară. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul, că soluția tehnică propusă permite reducerea consumului de combustibil pentru centralele termice, cheltuielile consumatorilor la plata resurselor de energie consumate, creșterea numărului de consumatori de căldură conectați la centralele termice prin utilizarea pompelor de căldură. Sunt luate în considerare și schemele circuitelor intermediare ale pompelor de căldură pentru legea cantitativă a reglementării modului de funcționare a sistemului de alimentare cu căldură.
  Cuvinte-cheie: termoficare, pompe de căldură,, dioxid de carbon, legile de dirijare, temperatura.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898322
10 Creșterea producției de biogaz și electricitate din fermentația gunoiului de grajd bovine cu deșeuri de vinificație în uzine de biogaz
Autori: 1Polishchuk V.M., 1Shvorov S.A., 2Krusir G.V., 1Davidenko D.S. 1Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului din Ucraina, Kiev, Ucraina 2 Academia Națională de Tehnologii Alimentare din Odessa, Odessa, Ucraina
  Rezumat: Obiectivul lucrării este orientat spre majorarea producției de biogaz și generarea de electricitate în instalațiile de biogaz, datorită fermentației comune a gunoiului de grajd cu deșeurile de vinficație. Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au rezolvat următoarele probleme: a fost determinat randamentul de producere a biogazului din gunoiul de grajd a vitelor cu suplemente a deșeurilor vinificației în timpul încărcării periodice a digesterului; pe baza datelor experimentale obținute, un model matematic a fost calibrat pentru a estima randamentul de biogaz în timpul fermentației gunoiului de vacă cu adăugarea deșeurilor de vinificație; folosind un model matematic calibrat, randamentul biogazului a fost prevăzut pentru încărcarea cvasi-continuă a digesterului. Studiile au fost efectuate pe o instalații de biogaz de laborator, formată dintr-un rezervor de metan cu un volum util de 30 l și un rezervor de gaz umed. Producția de biogaz a fost înregistrată prin ridicarea cilindrului de ecartament al rezervorului de gaz umed folosind o scală fixată pe acesta, calibrată în centimetri. Valoarea calorică a biogazului a fost determinată de compoziția sa elementară, care a fost înregistrată de un analizator de gaze. Cele mai importante rezultate sunt următoarele: conform studiilor experimentale ale producției de biogaz în regim de încărcare periodică folosind modelul matematic dezvoltat, randamentul biogazului este prevăzut pentru încărcarea cvasi-continuă a digesterului. Ca urmare a studiilor, s-a constatat că randamentul maxim de biogaz la 2% schimbare de apă pentru VCM în substrat este de 0,415 l / (părți per kg substanței organice uscate (SOU), 6,5% - 0,862 l / (părți per kg SOU), 13% - 1,372 l / (h. kg de SOU).
  Cuvinte-cheie: biogaz, substrat, gunoi de grajd, deșeuri de vinificație, materie organică uscată, digester, uzină de biogaz, fermentație de metan.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898326
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost