Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №2(34)2017

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICA
1 Influenţa elementelor componentei de măsurare digitală a protecţiei diferenţială asupra conversiei semnalului de intrare
Autori: Andreev M.V., Borovikov Yu.S., Gusev A.S., Ruban N.Yu., Suvorov A.S., Sulaymanov A.O., Ufa R.A. Instituţia autonomă Federală de stat de învăţământ superior „Universitatea Naţională Politehnică de Cercetare Tomsk “ Tomsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: Sistemul electroenergetic (SEE) prezintă un obiect dinamic de mare dimensiune, caracterizat de mulţi parametri cu proprietăţi de rigiditate şi neliniaritate. Definirea setărilor de protecţie releu (RE), care să asigure funcţionarea corespunzătoare a acestora în condiţii specifice de funcţionare în sistemul electroenergetic, a fost întotdeauna o sarcină extrem de dificilă. Situaţia este agravată din cauza implementării active a surselor regenerabile de energie, sistemelor de transmisie flexibile cu curent alternativ, etc., care au schimbat în mod semnificativ SEE „tradiţionale“ şi regimurile de funcţionare ale acestora. Condiţia principală pentru rezolvarea acestei probleme este de a avea posibilitatea unei analize complete a funcţionării elementelor-cheie ale schemelor de dispozitive de protecţie de diferită realizare constructivă pentru condiţii concrete de funcţionare. Acest lucru se poate face cu utilizarea unor modele matematice detaliate ale sistemelor de protecţie şi a simulatoarelor moderne ale SEE. Ca parte a soluţiei acestei probleme autorii au formulat şi, teoretic au argumentat abordarea privind crearea de modele matematice detaliate ale protecţiei prin releu. Pe baza acestei abordări sau sintezat modele matematice în mod colectiv „măsurare transformator - un transformator intermediar - filtru analogic“ (porţiune de măsurare digitală a protecţiei diferenţiale a transformatoului) pentru diferite tipuri de transformatoare de curent intermediare (active şi pasive) şi filtre (Butterworth, Chebyshev, Bessel), exzecutarea unei analize numerice comparative ale caracteristicilor lor de frecvenţă, inclusiv, ţinând cont de curentul de magnetizare al transformatoarelor de măsură. Studiile teoretice şi practice prezentate în articol au fundamentat formularea cerinţelor pentru modelele matematice detaliate ale protecţei prin releu, care vor fi folosite în viitor.
  Cuvinte-cheie: modelare matematică, metoda direcţionată a grafelor, setare, protecţie releu.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188814
2 Procesele de auto-vindecare a condensatorelor cu dielectric din mase plastice în regimuri forţate
Autori: Belko V.O., Emelyanov O.A., Ivanov I.O. Universitatea Politehnică Sankt-Petersburg în numele lui Petru cel Mare Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă
  Rezumat: Articolul prezintă rezultatele investigaţiilor experimentale şi teoretice ale proceselor de auto-vindecare în condensatoarele cu pelicule metalizate în regimuri forţate. Se propune o metodă de testare a condensatoarelor, care permite să se înregistreze actele de auto-vindecare într-o gamă largă de tensiuni şi timp. Se demonstrează posibilitatea de asigurare a robusteţei condensatoarelor cu electrozi metalizaţi şi dielectric din pelicule de mase plastice în condiţii de multiple depăşiri a sarcinii admisibile (de 4-6 ori) în caz de forţare a sarcinii electrice. S-a propus mecanismul de degradare al condensatoarelor, ca urmare a derulărării a mai multor procese de auto-vindecare, ceea ce duce la acumularea treptată a zonelor cu conductivitate ridicată lângă canale de degradare. S-a propus un model al procesului caracteristic uni act de auto-vindecare, care vă permite să se evalueze puterea de auto-vindecare pentru diferite nivele de tensiune aplicate. Ca parametru pentru a estima rata de degradare si prognozare a duratei de viaţă a condensatoarelor cu auto-vindecare cu dielectric din peliculă metalizată în regim forţat de sarcină se propune să se utilizeze energia totală a proceselor de auto-vindecare.
  Cuvinte-cheie: condensatoare electrice, străpungerea dielectricului, auto-vindecare, regimuri forţate.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188819
3 Metoda numerică de calcul a proceselor nestaţionare în circuitul electric neomogen. Problema directă şi inversă
Autori: Berzan V., Paţiuc V., Ribacova G. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare se examinează metoda numerică de calculul a proceselor dinamice în circuite electrice neomogene până la atingerea fazei procesului staţionar. S-a propus schema numerică conservativă de calcul. Estimarea preciziei soluţiilor numerice obţinute se bazează pe utilizarea legii de conservare a energiei în circuit. În schema de calcul propusă, se exclude efectul de acumulare al erorilor de calcul, inclusiv în modul de reflexie şi refracţie multiplă în circuitul neomogen. Metoda propusă este robustă şi pentru rezolvarea problemei inverse din domeniul fizicii matematice, deci restabilirea parametrilor iniţiali ai procesului nestaţionar în baza cunoaşterii repartiţiei undelor de potenţial şi curent în circuitul analizat pentru oarecare moment de timp. Rezultatele soluţiei numerice s-au comparat cu cele obţinute prin metoda finită a diferenţei de timp (FDTD) şi schema lui Godunov. S-au executat calcule a procesului nestaţionar în circuitul parţial omogen cu pierderi de energie şi variabilitate ridicată a parametrilor lineică. Circuitul examinat este similar înfăşurării statorului unui generator de mare putere. S-a demonstrat posibilitatea restabilirii parametrilor excitaţiei iniţiale, de exemplu, condiţionată de descărcările parţiale sau de un impuls de scurtă durată. S-a constatat, că metoda numerică propusă se poate utiliza în scopuri de sporire a preciziei de diagnosticare a stării curente a izolaţiei maşinilor electrice rotative de mare putere, ca urmare a rezolvării problemei inverse a propagării undelor de curent şi tensiune în circuitul neomogen.
  Cuvinte-cheie: circuite neomogene, parametri distribuiţi şi variabili, metoda numerică, pierderi, rezolvarea ecuaţiilor telegrafice, diagnosticare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188832
4 Analiza statistică a caracteristicilor de descărcare parţială la vârful electrodului la tensiune alternativă în uleiul de transformator
Autori: Korobeynikov S.M., Bychkov A.L., Chimitova E.V., Demin V.A. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: Descărcările parţiale (DP) sunt principalele instrumente de diagnosticare a echipamentelor electrice de înaltă tensiune umplute cu ulei. Scopul acestei lucrări este prelucrarea statistică a rezultatelor experimentelor efectuate pe înregistrarea descărcărilor parţiale în ulei de transformator într-un câmp electric puternic şi neomogen. În rezultatul analizei statistice se demonstraeză, că la valori ridicate ale tensiunii efective apar descărcări parţiale care diferă de la descărcările în dielectrici lichizi (mediu puternic neomogen). S-a sugerat ipoteza, că un alt tip de descărcări depistate sunt descărcări în bule de gaz care apar în timpul descărcărilor parţiale în lichid. Această ipoteză este confirmată de faptul, că intensitatea acestui tip de descărcări creşte cu ridicarea nivelului tensiunii efective, ceea ce corespunde naturii apariţiei acestui tip de descărcări. După excluderea observaţiilor considerate ca procese de descărcare în bule de gaz s-a construit modelul parametric probabilistic corespunzătoar, care permite determinarea probabilităţii de apariţie a descărcărilor parţiale într-un lichid cu o valoare de tensiune instantanee predeterminată, în funcţie de tensiunea reală.
  Cuvinte-cheie: descărcare parţială, ulei de transformator, bule, energie, faza, sarcină aparentă, cavitate, analiza statistică, probabilitatea, funcţia de distribuţie.
DOI: 10.5281/zenodo.1188834
5 Modelul matematic al procesului electromagnetic tranzitoriu pentru un limitator supraconductor a curentului de scurtcircuit
Autori: Manusov V.Z., Pavlyuchenko D.A., Miheev P.A. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: În prezent, pe baza realizărilor semnificative în domeniul supraconductibilităţii la temperaturi ridicate apar tot mai multe aplicaţii ale acestui fenomen în industria energetică, în special sub formă de limitatoare supraconductore de curent. Pentru a studia procesul de limitare longitudinală a curentului în reţele electrice care conţin limitatore supraconductoare de curent, este important să se estimeze efectele electrodinamice şi termice ale curentului de scurtcircuit la un moment dat. Actualele modele matematice ale limitatoarelor supraconductoare nu reflectă inerţia trecerii dispozitivului de la starea supraconductoare la o stare de conducţie. Pentru această problemă, este necesar să se creeze un model matematic pentru calculul procesului electromagnetic tranzitoriu capabil de a simula în mod corespunzător dispozitivul la un moment arbitrar de timp, având în vedere parametrii săi în condiţii normale şi de avarie, precum şi pentru a descrie dinamica modificărilor acestor parametri în timpul procesului de limitare a curentului. Modelul matematic propus poate simula inerţia modificării rezistenţei dispozitivului superconductor de limitare a curentului, pentru a descrie în mod analitic fenomenele tranzitorii electromagnetice, precum şi pentru a evalua efectele termice şi electrodinamice ale curentului de scurtcircuit în prezenţa unui limitator de curent supraconductor. O trăsătură distinctivă a modelului matematic constă în luarea la evidenţă a vitezei de creştere (inerţialitatea) a rezistenţei inductive în raport cu reţeaua externă, la trecerea de la starea supraconductoare a limitatorului de curent în stare de conductivitate naturală. De asemenea, modelul permite să se ia în considerare valoarea marginală a inductaţeii limitatorului suraconductor pâna la demararea şi după finalizarea procesului electromagnetic tranzitoriu.
  Cuvinte-cheie: suparconductibilitate de temperatură ridicată, limitator de curent supraconductor de tip inductiv, proces electromagnetic tranzitoriu, curenţi de scurtcircuit.
DOI: 10.5281/zenodo.1188836
6 Analiza condiţiilor de securitate electrică folosind logica fuzzy pentru a dezvolta modele de conductivitate a solului
Autori: Manusov V.Z. 1, Zaytseva N.M. 2 1Universitatea Tehnică de Stat Novosibirsky, Novosibirsk, Federaţia Rusă 2Universitatea Inovatoare din Eurasia, Pavlodar, Kazahstan
  Rezumat: Scopul lucrării constă în demonstrarea posibilităţii de precizare a parametrilor de sol care afectează conductivitatea electrică, care este baza de calcul alegării la pământ, a tensiunii de pas şi tensiunile de atingere. Aceasta, la rândul său, conduce la creşterea nivelului de siguranţă în funcţionarea echipamentelor electrice. Articolul este dedicat dezvoltării de noi modele inovatoare de conductivitate electrică a solului, folosind teoria mulţimilor fuzzy şi a logicii fuzzy. Soluţia problemei rezolvate include următoarele componente: modele fuzzy a rezistenţii electrice specifice a solului ρ de diferite tipuri în funcţie de salinitatea solului şi de umiditate la temperaturi pozitive;dependenţa de mărimea ρ pentru valori negative ale temperaturii pentru diferite tipuri de sol cu umiditate variabilă; modele climatice fuzzy pentru zone concrete utilizate pentru determinarea mărimii ρ în funcţie de adâncimea pe parcursul anului. În condiţii reale de valori de temperatură şi umiditate ale straturilor de sol variază în funcţie de adâncimea apariţiei acestora, nivelul apei subterane, temperatura la suprafaţă, precipitaţii şi alţi factori climatici. Aceşti factori determină o schimbare în sol a mărimii ρ într-o gamă foarte largă, de la unităţi până la câteva zeci de mii de Ohm*m. Pe această bază, am format funcţiile de atribuţie a principalelor componente pentru noţiunea „conductanţa electrică a solului“. Rezultatul ştiinţific nou obţinut permite formalizarea limbajului natural a experţilor privind domeniile de influenţă a factorilor climatici asupra conductanţii specifice a solului pentru prezentarea acestei informaţii cu ajutorul algoritmilor de calculator în cazul proiectării optimale a obiectelor de siguranţă electrică, tensiunii de pas a tensiunilor de atingere.
  Cuvinte-cheie: siguranţa electrică, rezistenţa specifică a solului, modelare, funcţii logice fuzzy,funcţii de membru, dependenţă multiparametrică, tensiune de pas de tensiune atingere.
DOI: 10.5281/zenodo.1188838
7 TERMOENERGETICA
8 Modelarea formării brumei pe suprafaţa cu nervuri a dispozitivului de răcire a aerului
Autori: Lagutin A. E., Kozachenko I. S., Zheliba U. A. Institutul de Educaţie şi Cercetări a frigului, şi cryotechnologii şi ecoenergetică Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul este de a introduce o nouă abordare a modelării procesului de soluţionare a depunrii brumei pe suprafeţele cu nervuri de răcire a aerului. Avantajul noii abordări în raport cu modele similare existente, este reducerea semnificativă a numărului de operaţii efectuate pentru a determina parametrii geometrici optimi ai suprafeţei de schimb de căldură. În articol se prezintă schema algoritmului modelului matematic, se descriu particularităţile modelului, avantajele şi domenil de utilizare. Sunt prezentate rezultatele calculului pentru modelul răcitorului realizat cu fascicolul de ţevi amplasate în formî de şah cu nervuri circulare realizate prin turnarea sub presiune. Ca agent de răcire s-a folosit amoniacul. Modelarea numerică a fost realizat pentru punctul de fierbere a amoniacului (t0 = -20, -27 C), diferenţa de temperatură (θ = 7, 10 ° C), umiditatea relativă (φ = 90 ... 98%), viteza în aerului în secţiunea fascicolului (w = 3 , 5, 7 m / s), pasul de amplasare a nervurilor δ = 10mm. Rezultatele indică gradul de influenţă a acestor parametri asupra vitezei de formare a stratului de brumă şi distribuţia lui pe ţevile fascicolului în direcţia de mişcare a fluxului de aer. Utilizarea modelului propus va permite să se realizeze îmbunătăţirea răcitorului de aer prin determinarea valorilor variabile a paşilor de amplasare aţevilor în fascicol i, dezvoltând astfel o suprafaţă de schimb de căldură în locuri de eficienţă maximă.
  Cuvinte-cheie: modelul matematic, formarea brumei, prognoză, răcitor de aer, optimizare.
DOI: 10.5281/zenodo.1188844
9 Investigarea numerică a procesului de ardere a gazelor cu capacitate calorică redusă cu arzătorul cu vatră
Autori: Redico A.A.1, Redico I.A.2 1Universitatea Naţională de Construcţii şi Arhitectură din Harkov 2Universitatea Naţională Harkov a economiei urbane A.M. Beketov Harkov, Ucraina
  Rezumat: Utilizarea de către companii a cu capacitate energetică redusă îmbunătăţi eficienţa energetică a proceselor tehnologice industriale. Volumul de gaz cu capacitate energetică redusă (gaz de furnal şi gaz de cocserie, gazul de sinteză a proceselor de gazeificare a cărbunelui, biogaz, gaz de cărbune şi altele) utilizat în procesele tehnologice este destul de semnificativ, dar aceste gaze posedă o valoare lor calorică scăzută. In aceste gaze artificiale se conţin cote semnificative de gaze de balast (CO2, H2O) şi impurităţi mecanice, inclusive impurităţi de gaze nocive. Prin urmare, utilizarea lor necesită o pregătire tehnologică primară. Astfel, metananul din cărbune are un conţinut ridicat de umiditate, include praf de cărbune, picături dispersate de apă şi are o compoziţie variabilă. Prin urmare, pentru o ardere eficientă a metanului din stratul de cărbune este necesar de elaborat măsuri constructive şi de de regim pentru a asigura arderea stabilă şi completă a gazului combustibil. Ăn această lucrare se prezintă rezultatele simulării pe calculator a unei flăcări staţionare de difuzie turbulentă într-un spaţiu închis în timpul arderii gazului natural şi metan obţinut din stratul de cărbune în arzător cu vatră. Rezultatele calculelor cuprind câmpului de viteză, temperatură, concentraţia CH4, CO, H2O, CO2 şi oxizi de azot. S-au determinat elementele structurale ale flîcării (zona de recirculare, fierbinte „dom“ strat de amestec şi urme la distanţe). Se constată că soluţia propusă asigură o ardere completă a metanului în cărbune modificat arzător cu vatră, iar valorile numerice ale concentraţiei de oxizi de azot din flacără sunt în concordanţă cu datele din literatură.
  Cuvinte-cheie: arzătoare vatră, metan din strat de cărbune, flacără de difuzie, oxizii de azot.
DOI: 10.5281/zenodo.1188850
10 Evaluarea influenţei factorilor operaţionali asupra conţinutul de oxigen în condensat la ieşirea din condensatorul turbinei cu abur
Autori: Şempelev A. G., Iglin P. V., Suscih V. M. Instituţie Federală Bugetară de Stat de Educaţie de Învăţământi Superior „Universitatea de Stat Viatka“ Kirov, Federaţia Rusă
  Rezumat: În lucrare se prezintă tezultatele studiilor computaţionale a condensatorului turbinei T-110 / 120-130 pentru a determina efectul diferiţilor factori asupra conţinutului de oxigen în condensat. S-a examinat influenţa următorilor factori:sarcina specifică termică a condensatorului, debitul şi temperatura pentru valorile reglementate a gradului de aspiraţie aerului în sistemul cu vid, conţinutul de echilibru al oxigenului în condensat la ieşirea din condensator, care corespund cerinţelor documentelor de reglementare, care posibil sunt valabile doar pentru regimurile de exploatare cu nivelul debitului aburului în condensator care depăşeşte 50% din debitul nominal şi la temperatura apei de răcire egală cu sau mai mare decât cea calculată pentru acest tip de condensator. Creşterea grosimii contaminării măreşte conţinutul de oxigen în condensat. Aceste concluzii sunt confirmate de datele experimentale.
  Cuvinte-cheie: condensator, gaze agresive, oxigen, dezaerare, sistem de turbine cu abur, model matematic.
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.1188854
11 Pompă de căldură cu multi-temperaturi cu conexiune a compresoarelor in cascadă
Autori: Şit M.L.1, Staricov A.V.2, Juravliov A.A.1, Timcenco D.V.1 1Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova, Chişinău, 2Universitatea tehnică de Stat din Samara, or. Samara, Federaţia Rusă
  Rezumat: Obiectul acestui studiu este pompa de căldură (PC) multifuncţională, cu mai multe vaporizatoare şi condensatoare, destinată pentru a asigura producerea simultană a căldurii şi frigului. Scopul lucrării constă în elaborarea şi cercetarea schemei, în care este realizată ireversibilitatea minimă în lanţul „compresor – răcitoar de gaz“, şi în care nu sunt utilizate ejectoarele reglate. Soluţia tehnică propusă asigură stabilizarea COP-ului pompei de căldură şi schimbătoarelor de căldură la debitul variabil de agent frigorific. Noutatea lucrării constă în instalarea compresorului primei treapte în serie cu schimbătorul de căldură intermediar şi cu supapa de reglare. Acest bloc este amplasat între ieşirile evaporatizatoarelor şi intrările comprersoarelor treaptei a două a PC, ceea ce permite stabilizarea presiunii prescrise după prima traptă a compresorului. Se propune schema pentru regalare a temperaturii la intrările primei trepte ale compresoarelor prin reglarea debitului agentului frigorific prin circuitele primare ale schimbătoarelor recuperative ale PC. Sistemul de urmărire care asigură productivitatea compresoarelor primei şi a treptei a două, permite funcţionarea prescrisă a PC. Rezultatele analizei exergetice a schemei PC amplasată între vaporizatoarele şi răcitoarele de gaz, demonstrează efectul de reducere a pierderilor ireversibile în pompa de căldură, care sunt asigurate de alegerea optimală a valorii de supraîncălzire a gazului după vaporizatoare.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, model matematic, simulare, sistemul de dirijare, presiune, compresor.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189318
12 Determinarea condiţiei de apariţie a loviturii berbec în sistemele hidraulice
Autori: Mazurenko A.S., Skalozubov V.I., Chulkin O.A., Pirkovskiy D.S., Kozlov I.L. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în elaborarea metodei de simulare a condiţiilor critice după criteriu de fiabilitate a loviturilor berbec asupra pompelor de alimentare a sistemelor de conducte a instalaţiilor termice şi nucleare pe baza prevederilor generale ale teoriei instabilităţii termo-hidrodinamice. Pe baza acestei metode s-au definit condiţiile de fiabilitate critice a loviturii de berbec asupra pompelor pentru un sistem de conducte tipic centralelor termice şi nucleare. La valoarea minimală admisibilă (critică) a sensibilităţii caracteristicile de debit, amplitudinile oscilaţiilor vitezei (debitului) fluxului ating valori critice la care are loc refuzul robusteţii elementelor de lucru ale pompei. Apariţia loviturii de berbec corespunde trecerii instabilităţii de tip oscilaţii termo-hidrodinamice în instabilitate de tip aperiodică. O abordare promiţătoare pentru prevenirea loviturii critice de berbec se prezintă utilizarea prioritară a pompelor de debit cu cea mai ridica sensibilitate a caracteristicii de debit (pentru cazul condiţiilor tehnice echivalente de funcţionare). Noutatea lucrării privind metoda propusă de autori, care în comparare de abordările tradiţionale determină condiţiile de apariţie a loviturilor de berbec asupra pompelor de alimentare, constă în faptul ca criteriu al apariţiei loviturii de berbec se indică trecerea instabilităţii oscilatorii termo-hidrodinamice în instabilitate aperiodică.
  Cuvinte-cheie: lovitură critică berbec, pompa de presiune, sistem de conducte.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189324
13 Determinarea caracteristicilor cantitative a motorului unei centrale casnice la utilizarea în calitate de combustibil alternativ a gazului de generator
Autori: Plotnikov S. A., Buzikov Sh. V., Kartashevich A. N., Zubakin A. S. Instituţie Federală Bugetară de Stat de Educaţie de Învăţământ Superior „Universitatea de Stat Viatka“ Kirov, Federaţia Rusă
  Rezumat: Relevanţa studiului este de a explora fezabilitatea înlocuirii combustibililor tradiţionali cu forme alternative gazoase (gaz) la alimentarea centralelor casnice. Scopul studiului constă în obţinerea indicilor de performanţă a motorului GG-2700 volum micde lucru a cilindrilor (1.563 cm3) la alimentarea acestuia cu benzină şi gaze generatoare. Pentru acesta s-a elaborat un sistem experimental în baza centralei electrice de uz casnic dotat cu un sistem de fixare a parametrilor variabili pe calculatorul personal şi reprezentarea grafică a rezultatelor măsurătorilor. Înregistrarea diagramelor indicatorului a permis determinarea timpul de ardere diverşilor combustibili. Ca rezultat, s-au obţinut indicii cantitativi privind eficacitatea utilizării combustibilului şi a gradului de toxicitate a gazelor eşpate a motorului cu ardere internă GG-2700 la alimentarea lui cu benzină şi gaz de generator. Analiza datelor experimentale au arătat o creştere a consumului specific de gaz de generator în comparaţie cu benzina de la 34,6% la 50,4%, av\nd concomitent reducerea componentelor toxice din gazele de eşapament: monoxid de carbon (CO) - 1,05 ... 1,25 ori, hidrocarburi ( ShNy) - 1,1 ... 1,39 ori, oxizi de azot (NOx) - 3,9 ... 5,7 ori. Rezultatele demonstrează utilitatea produsului gazos drept combustibil alternativ pentru motorul de putere de uz casnic.
  Cuvinte-cheie: motor cu ardere internă, sistem de alimentare cu combustibil, teste la ;tand, benzină, combustibil gazos, gaz generator, combustibil alternativ.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189326
14 Îmbunătăţirea eficienţei răcitorului gaz-aer a instalaţiei energetice a navei
Autori: Dymo B.V.1, Voloshyn A.Y.2, Yepifanov A.E.1, Kuznetsov V.V.1 1Universitatea Naţională de Construcţii Navale Admiral Makarov 2Întreprinderea de Stat “Centrul de cercetări şi proiectări navale” Micolaiv, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele studiilor teoretice şi experimentale ale răcitorului de gaz-aer (RGA) ale gazele de eşapament ale motoarelor şi cazanelor instalaţiilor energetice navale utilizat pentru diminuarea intensităţii radiaţiei termice a coşului de fum şi a făcliei gazoase. S-a elaborat procedeul preliminar de estimare a gabaritelor echipamentului RGA conceput ca ejector neomogen cu un aparat cu duză. Procedeul se bazează pe ecuaţiile de balanţe materiale şi termice ale substanţelor de lucru ale RGA. S-a stabilit posibilitatea modelării şi studiilor experimentale ale proceselor de lucru în RGA, utilizţnd modelele fizice cu dimensiuni reduse la vitezele majorate ale gazelor de evacuare pentru valorile criteriului Reynolds (3.0 ... 3.8) 105. Ca rezultat al simulării numerice s-au obţinut câmpurile de distribuţie a temperaturii, presiunii şi vitezei de-a lungul secţiunilor transversale ale răcitorului de gaz-aer. A fost efectuat un studiu experimental al modelului de lucru al răcitorului de aer-gaz la o scară de 1: 5 cu metodă "febrilă" pentru sarcinile 40, 100, 120 şi 130%, care acoperă o gamă a valorilor numerelor Reynolds (1,2 ... 3,8) 105. Valorile obţinute ale coeficientului de rezistenţă au constituit ςm = 2.42 ... 2.99. În regimurile de sarcină de 100, 120 şi 130% coeficienţii de rezistenţă au valori similare ςm = 2,42 ... 2,63. In domeniul de auto-similaritate valorile coeficientului de rezistenţă se descriu de ecuaţia liniară cu coeficentul ςm = 2.52 cu intervalul de încredere de ± 4,4% . Analiză comparativă a caracteristicilor fluxului de aer-gaz obţinute în timpul simulării numerice coincid cu rezultatele testelor termice ale modelului funcţional RGA. Eroarea calculării temperaturii amestecului de gaz la ieşirea din coş pentru regimul de sarcină de 100% este de 4.6%. Valorile obţinute ale erorilor de calcul demonstraeză corectitudinea modelului matematic propus.
  Cuvinte-cheie: răcitor gaz-aer, gaze de eşapament, amestecare, autosimilaritate, cercetare experimentala, CFD-modelare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189332
15 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
16 Modelarea amestecării componentelor într-un cuptor rotativ de ardere a deşeurilor municipale pentru a asigura utilizarea eficientă a energiei
Autori: Krot O.P.,1 Rovenskyi O.I.2 1 Universitatea Naţională de Construcţii şi Arhitectură Kharkiv 2Centrul Ştiinţific Nord-Est al ANS şi MES din Ucraina
  Rezumat: Deşeurile municipale din Ucraina sunt colectate şi eliminate în depozitele de deşeuri, care au epuizat rezerva lor şi nu îndeplinesc cerinţele moderne pentru protecţia mediului. În acelaşi timp, deşeurile municipale pot fi utilizate drept combustibil suplimentar pentru a genera căldură şi electricitate. Deşeurile municipale - constituie o sursă alternativă de energie, care poate fi numit inepuizabilă, nu are nevoie de extracţie, prelucrare şi transport. Centrul Ştiinţific de Cercetare Nord-Est a dezvoltat un incinerator de deşeuri municipale într-un cuptor rotativ cu ajutorul unei purificări complex termocatalitic a gazelor reziduale şi a unui sistem de utilizare a energiei termice. Organizarea procesului de amestecare a deşeurilor municipale într-un cuptor rotativ, scopul acesteia este de a obţine cantitatea maximă de energie din deşeuri, cu o utilizare minimă de combustibil auxiliar, care îmbunătăţeşte eficienţa energetică a arderii componentelor reziduale, egalarea temperaturii de ardere a componentelor deşeurilor şi asigură arderea completă a substanţelor periculoase, ceea ce reduce riscul de mediu. Scopul este de a creşte eficienţa energetică a procesului de ardere a deşeurilor într-o matematică. Scopul este de a creşte eficienţa energetică a procesului de ardere a deşeurilor, prin utilizarea unui model matematic privind amestecarea componentelor deşeurilor într-un cuptor rotativ, care permite să se calculeze plinătate utilizării componentei energetice a deşeurilor. Modelul permite determinarea concentraţiei unui component cheie în orice element de volum al căii de circulare a tamburului, în orice moment şi se calculeze caracteristicile statistice de omogenitate a amestecului, ce permite analiza raţionalităţii arderii diferitor categorii a deşeurilor municipale şi reducerea utilizării de combustibil auxiliar.
  Cuvinte-cheie: incinerarea deşeurilor municipale, cuptor rotativ, lanţul Markov, transformarea deşeurilor în energie, tratamentul termic.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189355
17 Analiza statistică a indicilor eneretici a radiaţiei solare (în baza datelor de exploatare a centralei solare Tokmak)
Autori: Kuznetsov N.P.1, Lysenko O.V.2 1Institutul energiei regenerabile a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei Kiev, Ucraina 2Universitatea Agrotehnologică de Stat Tavria Melitopol, Ucraina
  Rezumat: Analiza statistică a datelor meteorologice şi elaborarea în baza lor a modelelor matematice de prognoză a producerii energiei electrice pentru ce de obicei utilizează în calitate de informaţie primară valorile medii a radiaţiei solare per zi, iar în unele cazuri cele lunare, ce poate influenţa negativ asupra preciţiei prognozei. În această se realizează analiza statistică a radiaţiei solare pe parcursul anului 2016 cu pasul de discretizare în timp egal cu 30 minute. Analiza datelor indică la faptul, că insolarea (directă şi difuză) pentru perioada de iarnă şi vară are valori comparabile. Diferenţa nu diferă mai mult de două ori. Valoarea de aşteptare a salturilor de putere este aproape egală cu zero, iar distribuţia acestei mărimi tende spre simetrie. este aproape căderi de tensiune la zero, iar distribuţia lor are atribute simetrie. Rezultatele calculului măsurătorilor indică la o oarecare majorare a indicatorilor salturilor elementare a puterii centralei fotovoltaice în comparare cu valorile calculate în baza cuantilelor distribuţiei normale. Astfel, distribuţia reală a parametrului corespunde distribuţiei normale pentru parametrul de simetrie , dar nu corespunde acestei distribuţiei parametru numit exces. La majorarea pasului de discretizare a măsurătorilor de la 30 minute până la 1 oră devierile puterii centrale se majorează nesemnificativ. Analiza datelor meteorologice indică la faptul, că probabilitatea creşterii sau descreşterii puterii centralei pe termen lung este nesemnificativă, deci devierea puterii centralei fotovoltaice ca un proces aleator se poate considera mult apropiată de un proces staţionar.
  Cuvinte-cheie: radiaţia solară, salt al puterii de generare, analiza statistică a datelor meteorologice, energia din surse regenerabile.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189379
18 ECONOMIA ÎN ENERGETICA
19 Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European
Autori: Comendant I. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: După cum este cunoscut, prin realizarea scenariului asincron de racordare la ENTSO-E se aşteaptă atingerea obiectivelor la care Republica Moldova a tins mai bine de 25 ani: de a avea o piaţă competitivă pentru energia electrică, precum şi o securitate energetică decentă. În lucrare se încearcă de a evalua în ce măsură acest scenariu poate atinge dezideratele menţionate. În baza modelării posibililor scenarii de dezvoltare ale surselor de energie pentru Republica Moldova cu reflectarea costurilor respective asupra tarifelor la energia electrică aplicate consumatorilor finali, este demonsarat că scenariul asincron, cel mai probabil pentru a fi realizat, nu se va recupera economic, nu va duce la crearea de fluxuri de energie est-vest şi invers de pe urma cărora ţara miza să obţină beneficii, precum şi nu se va bucura de acoperirea necesităţii în energie de echilibrare venită din vest în proiectele de promovare a surselor eoliene şi fotovoltaice de energie. Proiectul asincron, deci, devine unul doar pentru realizarea obiectivului de securitate energetică. Însă pentru aceasta se prevede a plăti prea mult, cca 0,5 miliarde USD. În articol se propune ca acest obiectiv să fie atins printr-un scenariu, care ar cere mijloace mai mici, fapt, ce justifică ca Republica Moldova să participe cu doar 20-30% în portofoliul de investiţii pentru realizarea scenariului asincron. Originalitatea rezultatelor constău în: stabilirea diferenţei de preţuri la energia electrică de pe pieţele competitive care justifică economic realizarea scenariului asincron de racordare a sistemului electroenergetic moldovenesc la cel român; utilizarea tarifelor medii aplicate consumatorilor finali – ca metodă de atingerec a obiectivului.
  Cuvinte-cheie: sistem electroenergetic, scenarii, piaţa energiei, recuperarea investiţiilor, securitatea energetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1189432
20 JUBILEE
21 Academicianul V. Postolati- 80 ani!
22 Felicitări d.h.ş.t.Oleschuk V.I. La mulți ani!
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost