Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică 4(52)2021

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52)"

CUPRINS

1 Particularități ale prognozei fiabilității liniilor electrice aeriene de 6-10 kV din datele statistice privind refuzurile și restabilirile
Autori: Basmanov V.G., Holmaskih V.M. Universitatea de Stat din Viatka Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a justifica prognoza timpului de întrerupere a liniilor electrice aeriene (LEA) de 6-10 kV pentru intervalul normat de exploatare a acestora în baza comparării datelor statistice privind refuzurile și restabilirile pentru intervalele anterioare, utilizând funcția de disponibilitate pentru LEA, factorul de disponibilitate statistică, intervalul normat de prognoză și valorile admisibile ale factorului de disponibilitate în intervalul de prognoză. Pentru atingerea obiectivului, linia aeriană a fost considerată ca un obiect cu acțiuni repetate, fluxurile de refuzuri și restabiliri au fost considerate cele mai simple fluxuri Poisson, iar pentru analiza teoretică a caracterului de variație a factorului de disponibilitate au fost utilizate metodele probabilităților și a teoriilor de deservire în masă. Eroarea calculelor la așa o substituire chiar în diapazonul variației valorii coeficientului de disponibilitate pentru anul calendaristic, de la 0,999 până la 0,995 constituie de la 0,018 până la 0,369%. Rezultatul cel mai important este o justificare a aplicării unei noi expresii exponențiale potrivite a funcției de disponibilitate la intervalul de timp normat de prognoză pentru prognozarea timpului de de deconectare a LEA. Spre deosebire de funcția de disponibilitate cu doi parametri (timpul mediu de funcționare și de restabilire) acceptată în teoria fiabilității, expresia propusă pentru funcția de disponibilitate a liniilor aeriene utilizează un singur parametru de distribuție - timpul de funcționare virtuală până la defecțiune. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că, prin monitorizarea dinamicii schimbărilor coeficientului statistic de disponibilitate a liniei aeriene pentru intervalele anterioare de funcționare normată, putem prezice timpul de aflare în stare deconectată al acesteia în următorul interval normat de exploatare.
  Cuvinte-cheie: linii electrice aeriene, factor de disponibilitate tehnică, interval de predicție normat, timp virtual între defecțiuni, grad de confidență.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.01
2 Dirijare eficientă din punct de vedere energetic pentru grupul instalațiilor de pompare la stațiile de pompare a țițeiului
Autori: Kanyuk G.I., Mezerya A.Yu., Knyazeva V.N., Fursova T.N., Bliznichenko E.N. Academia Ucraineană de Inginerie și Pedagogică Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în creșterea eficienței energetice a sistemelor automate de didrijare pentru un grup de instalații de pompare (IP) la stațiile ale stațiilor de pompare a țițeiului (SPȚ) prin conductele magistrale de transport. Criteriul de eficiență energetică a sistemului de dirijare dezvoltat este pierderile totale minime de energie în conducta magistrală de transport țiței, păstrând volumele de transportare a țițeiului. Acest obiectiv este atins prin elaborarea algoritmilor pentru comanda eficientă din punct de vedere energetic a unui grup de instalații de pompare la stațiile de pompare a țițeiului. Cele mai importante rezultate științifice: în baza identificării modelelor matematice ale obiectelor de dirijare (instalații de pompare), a fost propus un algoritm eficient de dirijare al unui grup de instalații pompare la stațiile de pompare a țițeiului, care face posibilă determinarea regimurilor de funcționare în timp real ale unităților de pompare luate aparte (valorile frecvenței de rotație a pompelor dirijate și poziția supapelor de reglare) la care pierderile totale de energie în conducta magistrală de transport țiței vor fi minime. Semnificația rezultatelor obținute constă în reducerea pierderilor de energie în conducta principală de țiței cu controlul combinat al unui grup de unități de pompare ale stațiilor de pompare a țițeiului. Semnificația practică a rezultatelor constă în reducerea costului transportului petrolului prin reducerea puterii consumate de unitățile de pompare. Sunt prezentate principalele etape ale construcției hărților de regim (dependența parametrilor de intrare controlați ai obiectului de control de parametrii de ieșire necesari) ale funcționării efective a unităților de pompare ale stațiilor de pompare a țițeiului.
  Cuvinte-cheie: pompă, stație de pompare a petrolului, sistem de control automat, economisire de energie.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.02
3 Influența sulfurilor individuale asupra stabilității anti-oxidare a uleiului de transformator și a proprietăților sale electrice
Autori: Gainullina L. R. Universitatea Energetică de Stat din Kazani Kazani, Federația Rusă
  Rezumat: În timpul exploatării proprietățile fizico-chimice și indicatorii electrofizici ale uleiului de transformator se înrăutățesc proprietățile electroizolante se pierd parțial sau total. Pentru încetinirea procesului de oxidare a uleiului și, respectiv, stabilizarea indicatorilor fizico-chimici este utilizat ionolul. Scopul lucrării constă în creșterea calității uleiului de transformator prin introducerea unui nou aditiv inhibitor, deoarece cel mai răspândit aditiv inhibitor, ionolul, este sensibil la compușii organici sulfuroși din uleiurile sulfuroase și cu conținut ridicat de sulf, din care se produc fracțiunile de ulei. Obiectivul a fost atins prin cercetarea unor amestecuri model, ce constau din ulei de transformator purificat selectiv (fără ionol) și sulfuri individuale, sulfură de deciclohexil și sulfură de decilfenil, la o concentrație de 0,5 %. A fost studiată acțiunea lor asupra stabilității anti-oxidante a uleiului de purificare selectivă, asupra durității electrice și a tangentei unghiului de pierderi dielectrice. Cele mai importante rezultate sunt încetinirea vitezei de formare a apei în ulei și a acizilor solubili în apă în timpul oxidării acestuia în prezența sulfurilor individuale, precum și creșterea rigidității electrice și reducerea pierderilor dielectrice în comparație cu uleiul de transformator care conține ionol. Este stabilit că deciclohexilsulfura posedă proprietăți de inhibare înalte comparativ cu decilfenilsulfura, fapt despre care denotă o mai mică cantitate de apă formată de 1,89 ori și de acizii solubili în apă de 2,22 ori. Introducerea în ulei a 0,5 % de decilfenilsulfură și deciclohexilsulfur crește rigiditatea electrică a acestuia de 2,6 și respectiv de 5,5 ori la o concentrație de apă în ulei egală cu 15-10-2 g/kg. Semnificația rezultatelor obținute constă în îmbunătățirea calității uleiului de transformator obținut din uleiuri sulfuroase prin adăugarea unui nou aditiv.
  Cuvinte-cheie: rigiditate dielectrică, pierderi dielectrice, sulfură individuală, aditiv, izolație de ulei, sulfură de deciclohexil, sulfură de decilfenil.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.03
4 Îmbunătățirea metodei pentru predivția și calculul de funcționare a sistemelor de sorbție pentru purificarea gazului generator cu utilizarea de dolomită. Partea II
Autori: 1Malko M.V., 2Vasilevici S.V., 3Mitrofanov A.V., 3Mizonov V.E. 1Institutul de Energetică al Academiei de Științe Naționale din Belarus, Minsk, Republic of Belarus, 2Academia de Stat de Aviație din Belarus, Minsk, Republica Belarus, 3Universitatea de Stat de energetică din Ivanovo, Ivanovo, Federatia Rusă
  Rezumat: Actualmente, în loc de arderea directă a combustibilului solid, conversia termochimică a acestuia este utilizată pe scară largă pentru a obține gazul de generator. Implementarea unei asemenea tehnologii este în mod indisolubil legată de necesitatea efectuării purificării gazului. Unul din cele mai de perspectivă și răspândit pe larg sorbent pentru purificarea gazului de generator este dolomitul, particulele căruia alcătuiesc componenta activă a filtrelor în straturi. Prognozarea caracteristicilor tehnologice de funcționare a filtrelor în straturi de diversă interpretare constructivă este un subiect de maximă actualitate. Scopul lucrării este de a îmbunătăți metoda de predicție și calcul a funcționării sistemelor de sorbție pentru curățarea gazului generator în bază de dolomit. Acest obiectiv este atins prin construirea și verificarea unui model matematic de funcționare a unui filtru de sorbție în strat cu o schemă radial-axială de mișcare a gazului generator prin rambleul de dolomit. Cel mai semnificativ rezultat al studiului este acela că se realizează identificarea parametrică a modelului propus, ceea ce îi oferă proprietăți predictive, iar adecvarea modelului este verificată prin compararea previziunilor obținute cu rezultatele unui experiment firesc, principial independent de schema de modelare și în faptul că se propune o abordare asupra soluționării problemei creșterii credibilității descrierii și a fiabilității proceselor tehnologice de predicție într-un filtru stratificat, bazată pe construcția unor modele matematice ale acestor procese, în care filtrul este considerat un sistem cu caracteristici distribuite, iar calculul se realizează folosind potențialele de schimb între particule și gaz.
  Cuvinte-cheie: gaz generator, dolomit, sorbent, teoria lanțurilor Markov, model de celule, sistem de purificare a gazului generator.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.04
5 Reducerea indicatorilor de masă și dimensiune a instalațiilor de turbine gaz-abur de tip contact datorită creșterii eficienței proceselor termogazodinamice
Autori: Borțov А.S., Șevțov А.P. Universitatea națională de construirea navelor amiral Makarov Nicolaev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este reducerea indicatorilor de greutate și dimensiune ai centralei de tip contact gaz-abur și ai elementelor condensatorului de contact, asigurând în același timp revenirea apei în ciclu prin creșterea eficienței proceselor termogazodinamice de condensare de contact prin irigarea raţională a debitului în contracurent al amestecului gaz-abur cu apă. Pentru a atinge acest obiectiv, prin metoda modelării matematice a proceselor de mișcare a picăturilor de apă de diferite dimensiuni, a transferului de căldură și masă între o picătură de apă și un amestec gaz-vapori, a pierderilor de presiune ale unui amestec gaz-vapori, a fost determinată eficiența generală de retur a apei prin picăturile de diverse dimensiuni, începând de la 0,1 mm până la 1 mm la diferite viteze inițiale de mișcare a lor, de la 5 m/s până la 35 m/s din instalația de irigare cu multe duze; acțiunea creșterii vitezei de mișcare a amestecului gaz-vapori de la 3,3 m / s la 6 m / s asupra eficienței generale a returului apei la rapoarte raționale ale vitezei inițiale de mișcare a picăturilor de apă de răcire și a compoziției lor inițiale de dispersare. Cele mai importante ruzultatele sunt determinarea creșterii returului apei în ciclu de la 12 la 13% cu un diametru al picăturilor de la 0,3 până la 0,4 mm și o viteză inițială de mișcare de la un dispozitiv de irigare cu duze multiple de la 5 la 10 m/s, de asemenea și a vitezei de mișcare a amestecului gaz-vapori până la 6 m/s la raporturile raționale a vitezei inițiale de ieșire a picăturilor. Cel mai semnificativ rezultat este o scădere a parametrilor de masă și dimensiune a instalației energetice pentru obiectivul de infrastructură maritimă de la 8 la 19%.
  Cuvinte-cheie: irigare cu apă, fluxul gaz-abur, instalație energetică, instalație de irigare, retur de apă, transfer de caldură si masă, puterea specifică.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.05
6 Metoda matriceală la modelarea sistemelor și instalațiilor energetice cu multe fluxuri și multe componente la centralele termoelectrice
Autori: Barocikin A.E. Universitatea de Stat de Energetică din Ivanovo Ivanovo, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a crește eficiența funcționării centralelor termoelectrice (CTE) și a sistemelor cu multe fluxuri și multe componente prin modelarea, calculul și optimizarea acestora. Acest obiectiv este atins prin soluționarea următoarelor sarcini: elaborarea unui sistem de clasificare a sarcinilor și a unei metodologii unificate pentru descrierea matematică a proceselor de formare a fluxurilor de energie și masă în instalațiile energetice cu multe fluxuri și multe componente a CTE, elaborarea, în cadrul metodologiei propuse, a unui model de instalație cu turbină cu abur și a unei abordări unificate pentru a descrie o CTE ca un sistem energetic cu multe fluxuri; elaborarea unui model de procese de transfer de căldură și masă în sisteme multi-fazice multi-flux cu mai multe trepte, fiecare treaptă poate avea un număr arbitrar de fluxuri de intrare și de ieșire. Cele mai semnificative rezultate științifice sunt: elaborarea metodologiei unificată pentru descrierea matriceală a proceselor de formare a fluxurilor de energie și masă în sisteme energetice multicomponente și cu multe fluxuri și instalații CTE. Importanța rezultatelor obținute constă în elaborarea unui model matematic simplu, dar informativ, al unui turbogenerator CTE și a unui model al sistemelor de schimb de căldură cu mai multe fluxuri în mai multe trepte, unde fiecare treaptă poate avea un număr arbitrar de fluxuri de intrare și de ieșire cu un posibil tranziție de fază în agenții termici, disponibile pentru utilizare directă în practica inginerească. Algoritmul propus de construcție a modelului poate fi aplicat eficient la actualizarea caracteristicilor energetice a turbogeneratoarelor și la soluționarea sarcinilor de proiectare a sistemelor de transfer de masă și căldură și a aparatelor de contact.
  Cuvinte-cheie: metodologie, model matriceal, clasificare, codificare, instalație cu turbină cu abur, tranziție de fază, sisteme cu multe fluxuri și multe componente, experiment numeric.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.06
7 Caracteristicile aerodinamice ale procesului de ardere de rumeguș în cuptorul vortex cu un flux de aer turbionar în contracurent
Autori: 1Gioev R.L., 1Redico А.А., 2Redico I.А., 1Pivnenco Iu.А., 1Burda Iu.А., 1Gvozdețkii А.V., 1Alfiorov S.А. 1Universitatea de urbanism și arhitectură din Harkov, Harcov, Ucraina 2Universitatea de stat a transportului feroviar din Harcov, Ucraina
  Rezumat: Scopul principal al lucrării este de a studia procesele de lucru de ardere a combustibililor de valoare calorică redusă, și anume – rumeguș în cuptoare vortex cu mișcare cu flux de aer turbionar în contracurent. Acest obiectiv a fost atins grație utilizării modelării fizice și matematice a interacțiunii fluxurilor. În articol sunt prezentate rezultatele unui studiu numeric al caracteristicilor aerodinamice ale proceselor de lucru la arderea rumegușului într-un cuptor vortex în contracurent. Pentru cercetare s-a utilizat o instalație pentru arderea rumegușului cu alimentare cu aer în părțile de jos și de sus a zonei de ardere. Cele mai importante realizări ale lucrării sunt rezultatele modelării proceselor de lucru cu un raport de aer primar față de cel secundar fără amestec de combustibil egal cu 0,2. S-a stabilit distribuția reliefului de viteze ale fluxului, traiectoriile mișcării particulelor și distribuția presiunii în volumul camerei de ardere. Au fost studiate fluxurile de particule de până la = 750 µm în diametru. S-a stabilit că concentrația de volum a particulelor de-a lungul înălțimii cuptorului variază de la 2,5 · 10-3 kg / kg la 2,7 · 10-3 kg / kg. Valoarea medie a vitezei absolute a amestecului aer-combustibil este de 28-40 m/s. Viteza tangențială a fluxului variază de-a lungul secțiunilor orizontale de la 3 - 5 m / s la 40 - 42 m / s și de-a lungul înălțimii cuptorului de la 51 m / s la 30 m / s. Semnificația rezultatelor obținute consta in determinarea posibilității de creștere a eficienței instalațiilor de ardere prin introducerea debitelor de aer primar si secundar. Astfel, raportul optim al debitelor de aer primar și secundar este de 0,2. Deci, în lucrarea dată consumul primar de aer este de 1,285 kg/s și a celui secundar – de 0,255 kg/s.
  Cuvinte-cheie: arderea combustibilului, cuptoare vortex, mișcarea particulelor, distribuția presiunii în cuptor, viteza amestecului combustibil-aer.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.07
8 Elaborarea și aprobarea metodologiei pentru determinarea motivelor limitărilor de putere ale turboinstalației în baza modelului matematic rafinat al condensatorului acesteia
Autori: Șempelev A.G. Universitatea de Stat din Viatca Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: Actualmente, modelele matematice ale condensatoarelor turbinelor cu aburi sunt utilizate pe larg pentru diagnosticarea stării instalațiilor ce funcționează în baza condensării, dar lipsesc metodologiile de aplicare pentru depistarea motivelor de putere electrică limitată, inclusiv, după presiunea în condensator. Scopul lucrării este elaborarea și aprobarea metodologiei de elucidare a motivelor limitărilor de putere a instalației turbinei în baza unui model matematic al condensatorului acestuia. Acest scop este atins prin utilizarea în componența metodologiei modelului matematic al condensatorului, luând în considerare efectele separate ale impurificării suprafețelor de schimb de căldură, aspirarea aerului în sistemul de vid și regimul de funcționare al ejectorului principal al jetului de abur. Pentru regimurile nelimitate de presiune, folosind modelul matematic s-a determinat gradul de impurificare a tuburilor, influența acestuia asupra presiunii în condensator și a puterii generate de instalația turbinei, precum și influența aspirațiilor reale de aer și asupra presiunii condensatorului. Calculele dependențelor presiunii de consumul de aburi în condensator la diferite temperaturi ale apei de răcire la ieșirea din condensator au arătat că generarea puterii nominale în condițiile examinate este posibilă la temperaturile apei mai jos de 25°С. Cel mai important rezultat al studiului este determinarea posibilității și raționalității utilizării metodologiei elaborate și aprobate pentru soluționarea unor probleme similare pentru orice tip de instalație turbină echipată cu condensator. Semnificația lucrării constă în faptul, că abordarea propusă extinde posibilitățile de utilizare a modelelor matematice ale acestei clase în ceea ce privește soluționarea unor astfel de probleme.
  Cuvinte-cheie: turbină cu abur, capacitate, condensator, ejector principal, limitări, presiunea condensatorului, modelul matematic al unui condensator.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.08
9 Analiza eficienței creșterii plenitudinii arderii combustibilului în camerele de ardere ale instalațiilor turbinelor cu gaz prin preîncălzirea gazelor combustibile
Autori: Pekov A.P., Bacev N.L., Șilova А.А., Matiunin О.О., Betinskaia О.А. Universitatea națională de cercetare politehnică din Permi Permi, Federația Rusă
  Rezumat: Una dintre principalele caracteristici ale camerei de ardere ale instalației turbinei cu gaz este plenitudinea arderii combustibilului, de care în mod direct depinde eficiența instalației energetice și emisiile de monoxid de carbon CO și de hidrocarburi nearse CnHm. Scopul lucrării este cercetarea utilizării încălzirii combustibilului ca mijloc alternativ de creștere a plenitudinii arderii combustibilului și de control al emisiilor de substanțe nocive. Obiectivul este atins prin obținerea de date experimentale privind emisiile de CO și NOx la diferite temperaturi de alimentare a camerei de ardere cu gaz combustibil. Cel mai important rezultat al lucrării este posibilitatea dovedită experimental de a crește plenitudinea combustiei (reducerea emisiilor de CO) prin încălzirea gazului combustibil, menținând constante caracteristicile gazodinamice și geometrice ale camerei de ardere. Importanța rezultatelor obținute constă în confirmarea experimentală a posibilității de a controla calitatea combustiei doar prin încălzirea gazului combustibil fără a schimba regimul și caracteristicile de proiectare ale camerei de ardere. Plenitudinea joasă de ardere a combustibilului poate cauza o funcționare instabilă a camerei de ardere sub forma unei combustii instabile înainte de ardere, însoțită de fluctuații de presiune în camera de ardere. O eficiență ridicată a combustiei este deosebit de importantă în camerele de ardere cu emisii reduse. La regimuri înalte de funcționare, pentru a menține cea mai mică emisie de NOx este necesară menținerea unei temperaturi minime a flăcării stabile. Însă aplicarea metodelor indicate duce la consecințe nedorite, exprimate în reducerea randamentului și a resursei „părții fierbinți” a instalației turbinei pe gaz.
  Cuvinte-cheie: preîncălzirea gazelor combustibile, plenitudinea arderii combustibilului, emisii de substanțe nocive, instalație pilot, dispozitiv de ardere.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.09
10 Eficiența graficelor extinse de reglare a termoficării șa CET la scăderea temperaturii calculate a apei din conducta tur
Autori: Suvorov D.M., Tatarinova N.V., Lyskova E.A. Universitatea de Stat din Veatka Kirov, Federaţia Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este cercetarea prin calculare a eficienței graficelor de reglare a termoficării la CET cu turbine cu abur la o scădere a temperaturii de proiectare a apei din conducta tur. Studiul a fost realizat pe modele matematice adecvate ale instalațiilor cu turbine pentru centrale termice și sisteme de alimentare cu căldură, ținând cont de diametrele și lungimile reale ale rețelei de încălzire. Principalul indicator al eficienței energetice este determinat consumul specific de combustibil echivalent pentru generarea energiei electrice, calculat în condiții comparabile pentru regimurile de funcționare ale instalațiilor cu turbine și pentru sarcina sistemului de alimentare cu căldură. Totodată, au fost luate în considerare consumul de energie electrică pentru antrenarea pompelor de rețea, pierderile normate de căldură în rețelele de termoficare și generarea de energie electrică din consumul de căldură al CET. Parametrii integrali de eficiență pentru perioada de încălzire au fost determinați ținând cont de durata menținerii temperaturii în fiecare interval de un grad, iar calculele au fost efectuate pentru fiecare temperatură reprezentată de un număr întreg a aerului din exterior. În rezultatul cercetărilor au fost determinați indicatorii eficienței energetice la trecerea CET de la graficele proiectate de temperatură la cele de temperatură redusă a apei din conducta tur, cât păstrând reglarea inițială a termoficării, atât și la trecerea graficelor extinse de reglare a termoficării. Cele mai importante rezultate ar trebui să includă și determinarea graficelor optime de temperatură pentru alimentarea cu apă din linia de alimentare a rețelei de încălzire la diferite valori ale coeficientului de termoficare al CET. Rezultatele obținute sunt de mare importanță pentru aprecierea eficienței tranziției sistemelor de alimentare cu căldură la temperaturi de proiectare calculate scăzute ale apei din conducta tur utilizând grafice actuale de reglare cantitativă și calitativă a termoficării.
  Cuvinte-cheie: sistem de aprovizionare cu energie termică, sarcină termică, reglarea termoficării, grafic de temperatură, CET, consum specific de combustibil echivalent, apă de rețea.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.10
11 O metodă steganografică rezistentă cu încorporare de informații controlată de cod
Autori: Kobozeva А.А., Sokolov А.В. Universitatea de Stat «Odeskaia politehnica», Odesa, Ucraina
  Rezumat: Având în vedere faptul că majoritatea imaginilor transmise prin sistemele de telecomunicații, inclusiv sistemele de telecomunicații din sectorul energetic, sunt supuse compresiei, în ceea ce privește utilizarea practică a algoritmilor steganografici în sistemele reale de protecție a informațiilor, este de mare interes capacitatea lor de a rezista eficient la un atac de compresie. Scopul acestei lucrări este de a majora rezistența sistemului steganografic la atacurile de compresie și, în același timp, de a oferi fiabilitate în percepția unui mesaj steganografic prin dezvoltarea unei metode steganografice care implementează informații suplimentare în domeniul spațial al unui container folosind controlul codului componentelor de frecvență care suferă perturbații ca urmare a transformării steganografice. Acest obiectiv a fost atins prin controlul codului de încorporare a informației: precodificarea informației încorporate cu cuvinte-cod, pentru care transformantele Walsh-Adamar au anumite proprietăți, ceea ce conduce la o anumită localizare a perturbațiilor în regiunea Walsh-Adamar a containerului ca urmare a încorporării informației. În baza suportului teoretic formulat, a fost dezvoltată o metodă steganografică pregătită pentru implementare în practică, pentru care au fost construite clase de cuvinte-cod care asigură un nivel sporit de fiabilitate a percepției mesajului stegano, precum și o rezistență semnificativă la atacurile de compresie, fapt confirmat de experimentele efectuate în această lucrare și de o analiză comparativă cu analogii actuale. Implementarea și extragerea informației adiționale are loc în spațiul containerului, ce asigură metodei steganografice cât simplitatea de realizare algoritmică, atât și operativitate înaltă.
  Cuvinte-cheie: steganografie, transformarea Walsh-Adamar, prin cod, atac de compresie, JPEG.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.4-52.11
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost