Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică 2(50)2021

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50)"

CUPRINS

1 Determinarea dimensiunii optime a magneților permanenți pentru generatorul de câmp magnetic transversal cu rotor de disc
Autori: Dunev А.А.1, Egorov А.V.1, Maslennikov А.М.1, Ștamann М.2, Dobjansky А.P.3 1Universitatea tehnică Națională «Harkivsika politehnică» or. Harkov, Ucraina 2Universitatea din Magdeburg Otto fon Gherike, Magdeburg, Germania 3Universitatea Point Park or. Pittsburg, SUA
  Rezumat: În baza analizei proiectelor de mașini cu câmp magnetic transversal, s-a constatat că acestea au o simplitate relativă de proiectare și o densitate mare de putere. Scopul acestei lucrări este de a determina înălțimea optimă a unui magnet permanent și de a determina efectul acestuia asupra magnitudinii tensiunei electromotoare (EMF) induse în bobinele statorului și a cuplu cogging, precum și de a determina modelul de dispersie a câmpului magnetic între stâlpi de stator. Pentru a atinge acest obiectiv, s-au efectuat studii pe un model tridimensional al unui generator cu viteză redusă cu câmp magnetic transversal. Analiza electromagnetică a fost efectuată folosind un soft modern care permite determinarea distribuției câmpului magnetic în 3D în nuclee și în spațiul de aer al mașinii, precum și magnitudinea EMF indusă și a cuplurilor de frânare. Criteriul pentru calculul optim este cea mai mare valoare a EMF la valoarea minimă a momentului dinților rotorului. Rezultatul cel mai semnificativ al lucrării este stabilirea faptului că înălțimea magnetului permanent nu trebuie să depășească 3 mm, la care inducția magnetică în golul de aer corespunde cu 0,75 T. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că tehnica utilizată a făcut posibilă determinarea înălțimii optime a magnetului permanent, deoarece o creștere suplimentară a înălțimii sale nu duce la o creștere semnificativă a valorii EMF în bobină, iar crește semnificativ momentul dinților rotorului, care afectează negativ mecanismul de acționare. Rezultatele simulării sunt confirmate experimental pe un prototip de lucru al unui generator cu câmp magnetic transversal.
  Cuvinte-cheie: mașină cu flux magnetic transversal, magnet permanent, cuplu, analiză electromagnetică, inducție magnetică, forța electromotoare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.01
2 Investigarea scurtcircuitelor între spine ale înfășurărilor statorice cu scopul perfecționarea sistemelor de diagnosticare a motoarelor cu inducție
Autori: Gubarevici O.V., Gulac S.A., Dachi Е.А., Trișin V.V. Universitatea de Stat a Infrastructurei și tehnologiilor Kyev, Ucraina
  Rezumat: Motoarele asincrone trifazate cu colivie de veveriță sunt unele dintre cele mai comune tipuri de mașini electrice utilizate în sectorul transporturilor. Eficiența utilizării acestor motoare electrice depinde de creșterea nivelului de fiabilitate a acestora, ceea ce este posibil datorită îmbunătățirii permanente a metodelor existente și dezvoltării de noi metode de diagnosticare cu fiabilitate înaltă. Scopul lucrării este de a stabili natura manifestării, influența asupra indicatorilor energetici și de a determina parametri de diagnosticare a scurtcircuitelor între spine unei fazei și simultan pe două faze ale înfășurării statorice a motoarelor asincrone ale mecanismelor de transport folosând metodele de modelarea matematică. Acest obiectiv a fost realizat prin efectuarea unui set de studii asupra modelul matematic rafinat al motorului de inducție, care face posibilă crearea asimetriei înfășurărilor statorului, simulând scurtcircuit între spine pe o singură fază și simultan pe două faze în diferite combinații. Simularea a fost efectuată pentru un stator nedeteriorat, apoi la simularea închiderii virajelor, mai întâi doar pe o fază și apoi închiderea simultană pe două faze ale înfășurării statorului în diferite combinații. Cel mai semnificativ rezultat al lucrării este stabilirea dependențelor de pulsații ale momentului electromagnetic, coeficientul de dezechilibru al curenților de fază statorici și caracteristicile energetice de la scurtcircuitelor între spine ale înfășurărilor statorului. Semnificația rezultatelor obținute constă în stabilirea dependențelor de manifestare a diferitelor tipuri de deteriorare a fazelor înfășurării statorului, care sunt necesare pentru alegerea unei metode pentru diagnosticarea defecțiunilor spinelor în înfășurările statorului atunci când se construiește un sistem eficient de diagnosticare pentru motoare asincrone ca parte a unităților de infrastructură de transport.
  Cuvinte-cheie: infrastructură de transport, diagnosticare, motor asincron, modelare matematică, scurtcircuit între spine, fază, înfășurare, stator, ondulare, cuplu.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.02
3 Determinarea vizuală a parametrilor de calitate ai uleiului de transformator
Autori: Kozlov V.K., Valiullina D.M., Kurakina О.Е. Universitatea energetică de Stat din Kazani, Kazani, Federația Rusă
  Rezumat: În timpul funcționării transformatorului, uleiul din acesta suferă modificări profunde, care sunt de obicei numite îmbătrânire. Odată cu îmbătrânirea, apar modificări ale parametrilor chimici și electrofizici care caracterizează performanța uleiului. Proprietățile sale de izolare electrică se deteriorează, sedimentul se acumulează pe partea activă, ceea ce face dificilă îndepărtarea căldurii, accelerează îmbătrânirea izolației celulozice și agravează proprietățile sale de izolare electrică. Structurile solide neomogene pot agrava în mod semnificativ nu numai valoarea tensiunii de avarie, ci și un astfel de parametru precum vâscozitatea și alte caracteristici ale uleiului, care sunt importante pentru funcționarea fiabilă a transformatoarelor de putere. Datorită proceselor fizice și chimice care apar sub influența temperaturii, a câmpului electric și a circulației uleiului în timpul funcționării uleiului de transformator, compoziția structurilor neomogene se modifică. Scopul acestei lucrări este de a dezvolta o nouă metodă pentru determinarea compușilor aromatici și a particulelor coloidale. Acest obiectiv este atins prin examinarea vizuală a probelor de ulei de transformator în intervalul vizibil. Cel mai semnificativ rezultat al articolului este stabilirea unei corelații între numărul acid al uleiului de transformator (KOH), tangenta unghiului de pierdere dielectric tanδ și tipul imaginii uleiului sub iluminarea luminii vizibile. Semnificația rezultatelor obținute este că metoda prezentată, bazată pe analiza radiației împrăștiate și transmise, face posibilă determinarea prezenței compușilor aromatici și a particulelor coloidale în uleiul de transformare, precum și determinarea concentrației și dimensiunii acestora. Această metodă simplifică analiza calității uleiului de transformator și, de asemenea, reduce costul cercetării, care este un factor important pentru industria energiei electrice.
  Cuvinte-cheie: ulei izolant, metodă vizuală, compuși aromatici, particule coloidale.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.03
4 Regeneratoare de serpentină cu tuburi netede pentru centrale cu turbine cu gaz, optimizate în conformitate cu criteriul de greutate
Autori: Gorbov V.M.,1 Movcean S.N., 2Solomoniuc D. N.2 1Universitatea Națională de Construcții Navale. adm. Makarov, 2Intreprindere de Stat "Complex Știiințifico-Industrial de construire de turbine cu gaz "Zorea"-"Mașproiect" Nikolaev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este de a determina efectul asupra masei regeneratorului unei centrale cu turbină cu gaz a elementelor care nu participă la procesul de transfer de căldură, precum și restricțiile impuse la proiectarea regeneratorului în baza condițiilore de fabricare, punerea în funcție și transportabilitate. Acest obiectiv este realizat prin utilizarea unui algoritm pentru găsirea parametrilor geometrici raționali ai matricei de schimb de căldură cu minimizarea masei regeneratoare prin metoda Newton. Pentru a implementa acest algoritm, autorii au obținut relații pentru calcularea caracteristicilor de masă și dimensiune a matricei schimbului de căldură, a elementelor corpului și a regeneratorului în ansamblu. S-a stabilit, că masa matricei de schimb de căldură poate constitui 0,48-0,58 din masa regeneratorului, ceea ce duce la necesitatea de a lua în considerare influența factorilor menționați de mai sus asupra masei regeneratorului și alegerea parametrilor geometrici raționali deja la etapele inițiale de proiectare. Este prezentată o soluție tehnică, care a făcut posibilă reducerea masei colectoarelor pentru alimentarea și îndepărtarea lichidului de răcire din matricea de schimb de căldură de 3,2 ori și greutatea întregului schimbător de căldură cu 22%. Semnificația lucrării constă în faptul, că relațiile obținute între masa regeneratorului și geometria acestuia fac posibilă reducerea consumului de metal al regeneratorului și al centralei cu turbină cu gaz și pot fi utilizate la proiectarea schimbătorilor de căldură pentru instalațiile energetice de putere.
  Cuvinte-cheie: unitate de turbină cu gaz, regenerator, matrice de schimb de căldură, eficiență termică, pierdere de presiune, greutate, dimensiuni.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.04
5 Optimizarea parametrilor geometrici ai focarelor de strat fluidizat pentru combustibil lemnos
Autori: 1Pivnenko Iu. А., 1Burda Iu. А., 2Rediko I. А., 1Cerednik А. D., 1Alfiorov S. А. Universitatea Națională din Harkov de construire și urbanism Harkov, Ucraina 2Universitatea Ucraineană de Stat de transport feroviar Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a determina dinamica arderii combustibilului din lemn în cuptoarele cu pat fluidizat și de a selecta caracteristicile optime de proiectare ale cuptorului de fierbere, ceea ce va reduce transferul particulelor de combustibil nearse din volumul cuptorului. Obiectivele și sarcinile stabilite au fost rezolvate prin metode experimentale și numerice. Deci, pentru a determina dinamica arderii, a fost utilizată o instalație experimentală cu pat fluidizat, care este o cameră cu dimensiuni de 200x300 mm și înălțimea de 1000 mm. Masa de combustibil în fiecare ciclu de ardere a fost aceeași și s-a ridicat la 3,8 kg, timpul mediu de ardere pentru un ciclu complet de ardere a fost de 300 ... 500 s, temperatura maximă a patului a fost de 800 C. În urma cercetărilor efectuate, s-a depistat, că cea mai mare problemă a arderii deșeurilor lemnoase este timpul insuficient de ședere a combustibilului în volumul cuptorului. Se propune rezolvarea acestei probleme prin construirea unui cuptor în formă de con. Cele mai semnificative rezultate sunt parametrii geometrici ai cuptoarelor în formă de con, optimizați ca urmare a cercetării. Ca rezultat al studiilor, raporturile principalilor parametri de proiectare a cuptoarelor pentru arderea deșeurilor lemnoase au fost confirmate, raportul D / d ar trebui să fie 2,8, înălțimea totală a conului să fie de cel puțin 2,2 din înălțimea patului fluidizat într-o stare staționară. Semnificația rezultatelor obținute constă în aplicabilitatea acestor studii în practică la proiectarea cazanelor cu cuptoare cu pat fluidizat.
  Cuvinte-cheie: cuptor, pat fluidizat, combustibil lemnos, rata de ardere, optimizare, experiment numeric, temperatura.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.05
6 Uscător solar cu bloc de alimentare cu energie integrat
Autori: Korobka S.V.1, Sirotiuk S.V.1, Juravel D.P.2, Boltianskii B.V.2, Boltianskaia L.A.2 1 Universitatea Națională Agrară din Liov Dublyany, Ucraina 2Universitatea Agrotehnologică de Stat din Tavria Dmytro Motornyi Melitopol, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea este legată de problema utilizării raționale a energiei solare în procesul tehnologic de uscare a fructelor în baza instalațiilor de uscare solară care sunt utilizate în diferite sectoare ale complexului agroindustrial din Ucraina. Scopul acestui studiu constă în asigurarea intensificării procesului de uscare a fructelor folosind energia solară prin comasarea unui colector de aer și a unei camere de uscare într-un singur bloc de producere a energiei într-un uscător solar. Pentru a atinge acest obiectiv, a fost dezvoltată o metodologie pentru diagnosticarea proceselor de schimb de căldură cu potențiale variabile de difuzie și transfer de umiditate. Această tehnică diferă de metodele existente de studiere a proceselor de schimb de căldură prin aceea, că permite calcularea ratei de evaporare a umezelii dintr-o unitate de suprafață a materialului. Se propune o metodă pentru calcularea difuziei și a transferului de umiditate în timpul uscării fructelor într-un uscător solar. Cele mai semnificative rezultate ale lucrării sunt: metodele inginerești propuse pentru calcularea caracteristicilor principali de schimb de căldură ale proceselor de uscare a fructelor într-un uscător solar pentru a rezolva problema utilizării unor surse ecologice de energie termică în scopul îmbunătățirii procesului. Această schemă face posibilă fundamentarea metodelor de calculare a parametrilor cinetici și dinamici ai procesului, temperatura suprafeței materialului și dinamica procesului de difuzie în timpul procesului de uscare. Semnificația rezultatelor obținute constă în fundamentarea științifică și dezvoltarea recomandărilor pentru prezicerea proceselor de transfer de căldură și masă, atunci când se proiectează noi tipuri de uscătorii helio pentru uscarea fructelor.
  Cuvinte-cheie: proces tehnologic, uscare convectivă, fructe, energie termică, energie solară, uscător solar, difuzie, transfer de umiditate.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.06
7 Investigarea parametrilor tehnologici energetici în procesele de utilizare a pompei de căldură a căldurii gazelor reziduale din cuptoarele rotative
Autori: Petraș V. D., Baryșev V. P., Șevchenko L. F., Geraskina E. A. Academia de Stat din Odessa de Inginerie Civilă și Arhitectură Odessa, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea este dedicată cercetărilor asupra parametrilor tehnologici și energetici la utilizarea prin intermediul pompelor de căldură a căldurii reziduale a gazelor evacuate din cuptoarele rotative la producerea materialelor de construcție pentru ciclurile tehnologiilor de termoficare și aprovizionare industrială cu căldură. Obiectivul declarat este atins datorită argumentării teoretice și a elaborării unei abordări noi la crearea unei tehnologii de economisire a energiei și a sistemului de termoficare în baza integrării utilizării recuperative în contact și prin intermediul transformatorului termic a căldurii gazelor reziduale evacuate din cuptoarele rotative. Cele mai relevante rezultate sunt noile dependențe ale coeficientului de transformare, ce permit căutarea condițiilor raționale de funcționare pentru sistemul elaborat întru asigurarea transformării de înaltă eficiență a fluxurilor de energie a gazelor reziduale de la aprovizionarea cu căldură. În baza analizei rezultatelor cercetărilor analitice a fost efectuată estimarea complexă a eficienței energetice, determinată dependența coeficientului real de transformare în raport cu parametrii tehnologici și energetici, este identificat gradul preliminar de răcire rațională a gazelor îndepărtate, ce depind considerabil de temperatura inițială și de relația cererii de căldură a sistemelor de termoficare, ventilare și aprovizionare cu apă caldă de consum. Implementarea rezultatelor lucrării în producere asigură extinderea considerabilă a potențialului energetic la utilizarea căldurii gazelor reziduale, de asemenea, permite creșterea eficiențe de utilizare a energiei combustibilului primar și reducerea emisiilor de căldură, gaze și praf.
  Cuvinte-cheie: pompe de căldură, transformator termic, recuperare de căldură, cuptoare rotative, eficiența energetica.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.07
8 Rezistența la coroziune a conductelor de oțel sub diferite materiale de izolare termică
Autori: Zemlianco А.S., Semionov V.S., Jukov А.D., Șuvalova Е.А. Universitatea de construire de stat națională și de cercetare din Moscova Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării constă în studierea procesului de coroziune a conductelor de oțel de alimentare cu apă caldă sub materiale izolatoare de diferite natură și porozitate. Obiectul cercetării îl constituie sistemele de izolare a conductelor. Subiectul cercetării îl constituie procesele de coroziune ale conductelor de apă caldă din diferite sisteme de izolație. Acest obiectiv a fost atins prin efectuarea unui set de studii experimentale menite să studieze viteza procesului de coroziune a metalului conductei, izolat cu diverse materiale, cu calcularea ulterioară a duratei de viață rămase a conductei. Cele mai semnificative rezultate sunt: dependența vitezei de coroziune și zona de deteriorare a oțelurilor carbon de structura (porozitatea) materialului termoizolant, numărul rezidual de ioni de cloruri solubile în apă. S-a constatat că viteza maximă de coroziune a oțelului sub materiale cu porozitate deschisă este de 0,29-0,41 mm / an, care este de 1,8-2,7 ori mai mică decât în cazul materialelor cu porozitate închisă. Creșterea ratei procesului de coroziune este direct proporțională cu creșterea numărului de anioni de clor din structura materialului. Cea mai mică zonă de deteriorare a coroziunii la suprafața oțelului se observă la materialele cu porozitate deschisă. Semnificația rezultatelor obținute constă în determinarea duratei de viață reziduală a conductei sub stratul termoizolant din diverse materiale și stabilirea tipurilor de materiale termoizolante, în aplicarea cărora coroziunea sub izolație progresează la cea mai mică rată. Dintre materialele utilizate în sistemele de izolație, cele mai bune rezultate au fost obținute pentru produsele din lână minerală din lână de piatră cu un număr redus de cloruri.
  Cuvinte-cheie: coroziune metalică, viteză de coroziune, coroziune sub izolație, porozitate, cloruri, vată de piatră, coroziune cu picături, oțel carbon, izolație a conductelor.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.08
9 Codificare eficientă a semnalului de grup în steganosistemele cu acces multiplu
Autori: Kobozevа А.А., Sokolov А.V. Universitatea Națională poltehnică din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Astăzi, sistemele steganografice cu acces multiplu, care sunt capabile să asigure transmiterea simultană a diferitelor mesaje steganografice către mai mulți utilizatori autorizați într-un singur container, prezintă un interes practic distinct. În astfel de sisteme, transformarea ortogonală Walsh-Hadamard este cea mai frecvent utilizată pentru multiplexarea și divizarea canalelor, ceea ce duce la necesitatea unei codificări eficiente a coeficienților de transformare Walsh-Hadamard pentru comoditatea încorporării lor ulterioare. În practică, pentru a rezolva această problemă, se folosesc cel mai des codurile Huffman, care, cu toate acestea, necesită statistici cunoscute ale alfabetului codificat, ceea ce duce la o complexitate crescândă a construcției lor cu o creștere a numărului de canale divizate. Scopul cercetării este de a dezvolta o bază teoretică pentru codificarea eficientă a unui semnal încorporat în sisteme steganografice cu acces multiplu cu un număr arbitrar de utilizatori N, în baza tehnologiei MC-CDMA. Acest scop a fost atins prin formarea bazei teoretice pentru construirea unor coduri eficiente concepute pentru a codifica un semnal încorporat în sistemele steganografice cu acces multiplu. Cele mai importante rezultate obținute sunt relațiile propuse și dovedite care determină atât valorile posibile ale coeficienților de transformare Walsh-Hadamard, pentru o valoare dată a numărului de canale divizate, cât și probabilitatea de apariție a valorilor date ale coeficienții de transformare Walsh-Hadamard, care permit construirea de coduri eficiente care să reprezinte semnalul încorporat. Pentru a rezolva problema codării eficiente a semnalului încorporat, se propune utilizarea codurilor de amplitudine constantă înainte de a aplica transformarea ortogonală la semnalul încorporat.
  Cuvinte-cheie: steganografie, acces multiplu, transformare Walsh-Hadamard, codificare eficientă, cod C.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.09
10 Dezvoltarea sistemelor de control reziliente a instalațiilor tehnologice
Autori: Stopakevych A.A.1, Stopakevych O.A.2 1 Universitatea Națională de Tehnologii Intelectuale și Comunicații 2 Universitatea Națională Politehnică din Odessа Odessa, Ucraina
  Rezumat: Obiectivele cercetării sunt creșterea rezilienței sistemelor de control al instalațiilor tehnologice industriale în baza utilizării modelului dinamic al obiectului tehnologic, dezvoltarea metodelor de creare a sistemelor de control a instalațiilor industriale reziliente, crearea unui sistem de control rezilient al coloanei de rectificare a producției de alcool alimentar. Obiectivele stabilite au fost atinse fără utilizarea de backup hardware iar prin intermediul algoritmilor dezvoltați în baza tehnologiilor informaționale și a teoriei moderne a sistemelor de control automat multidimensional. Regulatorul liniar-cvadratic optim cu model de perturbație și observator de stare complet este utilizat ca regulator. Cel mai important rezultat este îmbunătățirea capacității de reziliență a sistemelor de control al proceselor industriale, utilizând metodologia dezvoltată pentru dezvoltarea sistemelor de control supraviețuitoare. Pentru cercetările ulterioare, rezultatele esențiale sunt formulele care permit definirea unor noi valori de mod ale cheltuielilor de control într-o coloană de rectificare la defectarea canalelor corespunzătoare de distribuție a controlului și formulele de algebră logică pentru alegerea configurației optime a sistemului de control al coloanei de rectificare a fabricării alcoolului alimentar. Baza tehnicii este reconfigurarea sistemului de control cu includerea, în locul celor refuzate, a unor dispozitive suplimentare care nu sunt utilizate în configurația actuală a sistemului de control, dar care îndeplinesc o funcție similară în vederea interrelaționării dinamicii instalației tehnologice. Semnificația acestor rezultate constă în faptul că ele pot fi aplicate la sarcina de a dezvolta sisteme de producție cibernetică care nu necesită întreținerea constantă a personalului tehnic.
  Cuvinte-cheie: rezilienţă, sistem de control, controler liniar-cvadratic, coloană de rectificare, toleranță la defecțiune, sistem MIMO, multivariabil, instalație cuplată, sistem optimizat.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.10
11 Studiul caracteristicilor combustiei slabe la temperatură scăzută în centralele electrice cu încălzire externă a componentelor
Autori: Bacev N.L., Șilova A.A., Matiunin О.О., Betinscaia О.А. Universitatea Națională de cercetare politehnică din Perm Perm, Federația Rusă
  Rezumat: O parte componentă a unei centrale cu turbină cu gaz deschisă este o cameră de combustie, care este realizată de obicei în două zone și răcită. Această lucrare investighează efectul încălzirii externe a aerului și a gazului combustibil asupra extinderii limitei inferioare de ardere și a poziției stabile a flăcării într-o cameră de combustie fără răcire într-o singură zonă a unei centrale cu turbină cu gaz. Poziția stabilă a frontului de flacără în camerele de ardere de acest tip depinde în principal de raportul dintre debitul mediu al amestecului de aer combustibil și rata de ardere. Acest raport depinde de factorii termici, gazodinamici, termochimici și geometrici. Scopul acestei lucrări este de a fundamenta posibilitatea utilizării unei caracteristici generalizate - debitul relativ, care face posibilă luarea în considerare a influenței parametrilor geometrici, termodinamici și a debitului asupra stabilității la combustie. Acest obiectiv a fost atins în procesul de procesare a unei cantități mari de date publicate și de calcul numeric al arderii la temperatură scăzută a amestecurilor slabe la valori ridicate ale coeficientului de aer în exces. Cel mai semnificativ rezultat al cercetării este determinarea intervalului debitului relativ (gk = 0,3 ... 3,5 · 10-4 kg⁄s ∙ N), care poate asigura o poziție stabilă a flăcării într-o cameră de ardere cu o singură zonă. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că utilizarea debitului relativ face posibilă determinarea și analiza rapidă a parametrilor și caracteristicilor geometrice și gazodinamice și a caracteristicilor arderii turbulente în camerele de ardere ale centralelor cu turbină cu gaz.
  Cuvinte-cheie: combustie slabă la temperatură scăzută, încălzirea externă a componentelor, poziția stabilă a flăcării turbulente, debitul relativ.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.11
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost