Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista Electronica N1(57)2023

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57)"

CUPRINS

1 Compensator hibrid de putere reactivă cu adaptare a funcționării sistemului de control la parametrii tensiunii de rețea
Autori: Gulac S.A.1, Tkachenko V.Р1, Kirichenko М.А.2, Kozlov S.S.3 1Universitatea de Stat de Infrastructură și Tehnologie, Kiev, Ucraina 2Universitatea Națională de Construcții și Arhitectură din Kiev, Kiev, Ucraina 3Universitatea Națională Tehnică «Institutul Politehnic din Kharkiv», Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este elaborarea unui model al compensatorului hibrid de putere reactivă cu adaptarea sistemului de control la parametrii tensiunii de alimentare. Sarcina a fost realizată prin aplicarea algoritmului de control pentru funcționarea sistemului de dirijare al părții active a compensatorului de putere reactivă, care se bazează pe metoda analizei regresiei. Ca obiect de studiu a fost ales sistemul de tracțiune al locomotivei electrice AC VL-80k, care este operată pe căile ferate din Ucraina. Simularea funcționării tracțiunii a fost efectuată pentru o unitate de tracțiune cu și fără un compensator de putere reactivă, pentru cazurile în care procesul de modificare a tensiunii în rețeaua de contact a fost un proces staționar determinat și în cazul unui proces nestaționar nedeterminat. Cel mai important rezultat este elaborarea diagramei bloc a sistemului de control pentru partea activă a compensatorului de putere reactivă bazată pe implementarea algoritmului de predicție liniară Levinson-Darbin. Semnificația rezultatelor obținute constă în posibilitatea schemei de control propuse pentru partea activă a compensatorului de a adapta funcționarea compensatorului la parametrii de tensiune ai rețelei de contact, adică la condițiile reale de funcționare a locomotivei electrice. Utilizarea unui compensator hibrid de putere reactivă cu adaptarea sistemului de control al părții active la parametrii de tensiune ai rețelei de contact a făcut posibilă creșterea factorului de putere al locomotivei electrice și, ca urmare, reducerea puterii totale consumate de către locomotiva electrica din reteaua de contact.
  Cuvinte-cheie: putere activă, putere reactivă, putere aparentă, compensare putere reactivă, tracțiune, locomotivă electrică, sistem de control.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.01
2 Dezvoltarea standului experimental pentru studierea și testarea terminalelor digitale de protecție
Autori: Șabovta M., Besarab O., Plis V. Universitatea Politehnică Națională din Odesa Odessa, Ucraina
  Rezumat: Dezvoltarea tehnologiilor a contribuit la utilizarea pe scară largă a terminalelor digitale multifuncționale de protecție a releelor la instalațiile de energie electrică. Cu toate acestea, abordarea proiectării standurilor pentru predarea studenților și personalului specificul utilizării protecțiilor digitale în majoritatea cazurilor a rămas aceeași, ceea ce nu le permite să-și dezvăluie pe deplin capacitățile largi. Scopul lucrării este de a îmbunătăți calitatea cunoștințelor și abilităților practice primite de studenți în lucrul cu blocuri de protecție digitală. Pentru a atinge scopul, a fost dezvoltat un banc de testare de laborator specializat pentru testarea unităților de protecție digitală. Urmând tendințele actuale, standul constă dintr-un model matematic al obiectului protejat implementat sub forma unui program de calculator și hardware, care permite conversia în timp real a modificărilor parametrilor modului model în semnale fizice, transmis către un dispozitiv digital real de securitate. Standul oferă un feedback al terminalului cu modelul, ceea ce face posibilă studierea comportamentului de protecție în modurile de funcționare caracteristice ale elementului protejat. Se are în vedere protecția unității „transformator de linie” folosind terminalul Siprotec 4 7RJ6 fabricat de Siemens. Este posibilă calcularea parametrilor de funcționare a protecției, configurarea dispozitivului digital de protecție folosind atât butoanele de control de pe panoul frontal, cât și software-ul specializat DIGSI 4, precum și verificarea funcționării corecte a protecțiilor prin simularea automată a modurilor normal și de urgență ale obiectul protejat. Software-ul și hardware-ul standului facilitează extinderea capacităților acestuia prin adăugarea de noi modele de obiecte ale sistemului de alimentare și alte dispozitive de protecție digitală.
  Cuvinte-cheie: terminal de protecție digitală, stand experimental, convertor analog-digital; convertor digital-analogic.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.02
3 Navigarea între obiecte a vehiculelor aeriene fără pilot pentru a crește eficiența și acuratețea inspecției liniilor electrice
Autori: Timocico O.1, Fustii V.2, Kolesnik G.1, Olizarenko S.1, Kalașnik G.1, Kuliș R.1, Tymoșuk O.3, Galinski D.1 1Academia de zbor a Universității Naționale de Aviație, Kropivnytskyi, Ucraina 2 Universitatea Națională a Forțelor Aeriene Ivan Kojedub Harkiv, Harkiv, Ucraina 3Universitatea de Stat de Infrastructură și Tehnologie, Kiev, Ucraina.
  Rezumat: Scopul lucrării este de a crește precizie și eficiența inspectării unei secțiuni a rețelei electrice pentru a detecta o defecțiune folosind dronele aeriene fără pilot. Acest obiectiv este atins prin utilizarea unei platforme unificate de calcul și măsurare pe drone aeriene care implementează diverse scheme de zbor - multicopter și aeronautice și simplificarea interacțiunii dintre ele. Mai mult, o creștere a eficienței detectării defecțiunii se realizează prin inspectarea simultană a diferitelor secțiuni ale rețelei de către mai multe diferite tipuri de dispozitive, iar o creștere a preciziei localizării defecțiunii se realizează prin utilizarea senzorilor de navigație între obiecte. Cele mai importante rezultate sunt elaborarea unei metode de planificare a rutei pentru survolarea diferitelor secțiuni ale rețelei electrice de către drone, ceea ce face posibilă creșterea eficienței inspectării prin prezentarea problemei de planificare a rutei ca o problemă clasică de vînzare în varianta multi - agent și rezolvarea variației revizuite prin metoda coloniei de furnici, și elaborarea unei metode de navigare inter-obiect care diferă în topologia descrierii rețelelor electrice cu grafice de intensitate mare și scăzută, implicarea în inspectarea diverse cantități și tipuri de drone fără pilot, ceea ce permite obținerea cîștigului în precizia inspectării liniilor electrice cu 27-73% și eficiența inspectării rețelelor electrice de 2-8 ori. Semnificația rezultatelor obținute constă în rezolvarea problemei de optimizare multicriterială a planificării rutelor de zbor pentru un grup de drone fără pilot pentru monitorizarea obiectelor de infrastructură critică, ceea ce va reduce costurile de monitorizare sporind în același timp eficiența și precizia acesteia.
  Cuvinte-cheie: rețea electrică, navigație, vehicul aerian fără pilot, precizie, eficiență, monitorizare, algoritm pentru colonii de furnici.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.03
4 Sistemul energetic hibrid cu surse regenerabile de energie și cu convertizor de tip Z modificat pentru conectare directă la rețea
Autori: Sathiș Ch.1, Cidambaram I.A.,1 Manikandan M. 2 1 Universitatea Annamalai, India 2Jyothishmathi Institute de Technologia și Știința, India
  Rezumat: În sistemul energetic hibrid cu SER, convertorul boost convențional generează mai multe pierderi în timpul procesului de conversie, determinând scăderea performanței sistemului hibrid, creșterea distorsiunii armonice totale și scăderea eficienței microrețelei hibride. Scopul principal al lucrării este de a ridica tensiunea DC scăzută generată de panoul fotovoltaic folosind un boost convertor cu coeficientul de amplificare înaltă. Obiectivele lucrării au fost atinse utilizând un boost convertor cu coeficientul de amplificare înaltă de tip Z modificat împreună cu un controler PI optimizat prin metoda roiului de particule și utilizat în treaptă de conversie energiei în rețea. Astfel încât a micșorat numărul etapelor de conversie a energiei și a micșorat pierderile în comparație cu sistemele existente conectate la rețea hibridă. În această lucrare, am elaborat un nou sistem cu 13 șine pentru reglarea tensiunii de ieșire în rețelele de distribuție. Semnificația lucrării constă în elaborarea unui sistem de microrețea eficient pentru aplicații în rețele. Convertorul boost co coieficient de amplificare înalt și cu Z- sursă modificat, împreună cu un controler PI modificat, optimizat prin metoda roiului de particole este folosit pentru creșterea tensiunii din sistemul fotovoltaic. Convertorul bateriei, împreună cu bateria bidirecțională, este conectat la legătura DC pentru a stoca surplusul de energie generat de sistemul hibrid de energie regenerabilă. Tensiunea rezultată a circuitului de curent continuu este transferată la un convertor trifazat DC/AC. Suprimarea eficientă a armonicilor este realizată cu un filtru LC conectat la rețeaua trifazată, iar un controler PI conectat la invertorul sursei de tensiune (VSI) asigură o sincronizare eficientă a rețelei.
  Cuvinte-cheie: sistem hibrid de energie regenerabilă, sistem fotovoltaic, distorsiune armonică totală, sistem cu 13 magistrale, convertizor de amplificare cu comutare Z-sursa.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.04
5 Investigarea modurilor staționare de scurtcircuit bifazat ale autotransformatorului cu decalaj de fază cu schema hexagonala si autotransformatorului de reglare
Autori: Boșneaga V., Suslov V., Institutul de Energetică al Universității Tehnice a Moldovei, Chișinau, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul lucrării este cercetarea modurilor de scurtcircuit bifazat a dispozitivului nou de tip FACTS cu autotransformatoare pentru interconectarea flexibilă sistemelor energetice. A fost elaborat modelul matematic, care conține autotransformator principal cu decalaj de fază și unul suplimentar de reglare. Modelul permite cercetarea modurilor asimetrice ale astfel de circuite, inclusiv cu conexiunea diferită a sarcinii pe faze diferite. Sunt calculate valorile curenților și tensiunilor înfășurărilor în moduri de scurtcircuite bifazate fără și cu pământ. Sunt construite diagrame vectoriale ale tensiunilor, curenților înfășurarilor și fluxurilor magnetice relative ale coloanelor miezului pentru ambele autotransformatoare, care explică particularitățile regimurilor de fucționare a noului dispozitiv. Este demonstrat că în astfel de moduri există distorsiuni semnificative a formei poligonului de tensiuni în autotransformatorului principal. A fost evidențiat că în modul de scurtcircuit bifazat fără pământ și conectarea sarcinii similara in diferite faze, fluxurile magnetice relative ale coloanelor miezului în autotransformatoare sunt asimetrice, dar suma lor este zero și fluxul magnetic nu iese din miez. Curenții de sarcină în acest mod conțin numai componente de secveță pozitivă și negativă. În cazul conexiunii inegale a sarcinii, suma fluxurilor magnetice nu este egală cu zero și apar fluxuri semnificative cu secvență zero. Însă curenții de sarcină nu coțin secveță zero. O analiză similară a modurilor de scurtcircuit bifazat la pămînt a arătat că în aceste moduri, chiar și la conexiunea similară de sarcină în diferite faze există secvența zero atît în fluxurile magnetice, cît și în curenții de sarcină. Cu atît mai mult, secvența zero este prezentă atunci cînd sarcina este conectată diferit pe faze.
  Cuvinte-cheie: autotransformatoare pentru decalaj de fază, interconectarea flexibilă sistemelor energetice, scurtcircuit bifazat, componente simetrice, fluxurile magnetice.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.05
6 Proprietăți de echilibrare ale transformatorului cu rapel bazat pe reglare longitudinală-transversală
Autori: Zaițev D., Golub I., Tîrșu M., Caloșin D. Institutul de Energetică al Universității Tehnice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Dezvoltarea industriei energetice la etapa actuală presupune creșterea flexibilității rețelelor electrice prin utilizarea diferitelor tipuri de FACTS, controlate de electronica de putere și fiind un element al Smart Grid-ului. Dezvoltarea și cercetarea unor astfel de dispozitive sunt relevante. Obiectul cercetării îl constituie un controler aparținând familiei de transformatoare „Sen”, care asigură reglarea fluxurilor de tensiune și putere în rețele. Scopul lucrării este de a studia proprietățile de echilibrare ale transformatorului cu rapel, care are o gamă extinsă și o precizie de control mai mare în diferite moduri. Scopul a fost atins în procesul cercetărilor efectuate pe baza modelelor de simulare structurală. Cel mai semnificativ rezultat a fost stabilirea faptului, că dispozitivul studiat are un efect pronunțat de echilibrare pe fază, care se păstrează în diferite moduri, inclusiv în cele inverse. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul, că dispozitivul propus, în comparație cu transformatoarele existente în prezent din familia „Sen”, datorită intervalului extins și preciziei de reglare a tensiunii, permite utilizarea lui în timpul lucrului, atât pentru regimuri simetrice, cât și pentru cele asimetrice. Se arată, că soluția tehnică propusă oferă oportunități ample de reglare longitudinală-transversală pe fiecare fază a tensiunii. Mai mult, abaterile parametrilor care caracterizează calitatea energiei electrice, cum ar fi modulele și unghiurile de tensiune, nu depășesc limitele reglementate de cerințele standardului. Rezultatele obținute ne-au permis să concluzionam, că acest dispozitiv poate fi folosit pentru a rezolva problema coordonării funcționării a două sisteme asimetrice în moduri de funcționare diferite.
  Cuvinte-cheie: proprietăți de echilibrare ale unui transformator cu rapel, putere activă și reactivă, reglare a tensiunii.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.06
7 Îmbunătățirea eficienței procesului de producție de gaz natural lichefiat la o stație de compresoare de alimentare cu gaz de automobile datorită extracției preliminare a fracției propan-butan
Autori: Munț V.A., Lebedev M. S. Universitatea Federală Ural numită după primul președinte al Rusiei B.N. Elițin Ecaterinburg, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul studiului este de a elabora o schemă tehnologică eficientă a instalației, care să permită îmbunătățirea calității gazului natural lichefiat produs la stațiile de compresoare de alimentare cu gaz auto. Scopul a fost atins prin efectuarea unei analize a eficienții procesului de separare la temperatură joasă a componentelor gazelor naturale la o stație de distribuție a gazului înainte de lichefierea acestuia la o stație de compresoare de umplere a gazului auto pentru a obține un produs cu un conținut redus de hidrocarburi grele, precum și printr-un studiu practic al procesului de separare la temperatură joasă a hidrocarburilor la o instalație de lichefiere a gazelor naturale în exploatare. Cele mai importante rezultate sunt dependențele obținute ale caracteristicilor fracției lichefiate separate a hidrocarburilor grele de diverși parametri ai schemei. În conformitate cu aceste caracteristici și studii experimentale efectuate, a fost confirmată eficiența schemei tehnologice de obținere a unui produs propan-butan în procesul de lichefiere a gazelor naturale. Un rezultat important este o substanță nouă obținută în timpul experimentelor, care are proprietăți de degresare. În plus, ca parte a justificării schemei propuse, în comparație cu tehnologia unui obiect existent pentru producerea gazului natural lichefiat, sunt descrise abaterile caracteristicilor echipamentului de schimb de căldură ale acestei instalații față de cele de proiectare. Semnificația rezultatelor obținute constă în posibilitatea utilizării lor în proiectarea instalațiilor ulterioare de reducere și lichefiere a gazelor naturale cu o linie de producere a propan-butan și a agentului de degresare cercetat.
  Cuvinte-cheie: gaz natural lichefiat, gaz de hidrocarburi lichefiate, statie de distributie gaze, statie de compresoare de umplere gaz auto, separare, condensare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.07
8 Analiza eficienței energetice a unui sistem de aer condiționat bazat pe o mașină frigorifică cu absorbție cu racordarea unei pompe de căldură și a colectoarelor solare
Autori: Mereuța Е.V., Suhih А.А. «Universitatea Energetică din Moscova», Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: În articol se propune și se analizează o soluție schematică pentru alimentarea cu căldură a generatorului unei mașini frigorifice cu absorbție (MFA) în sistemele de aer condiționat centralizat folosind o instalație cu pompă de căldură (IPC) și colectoare solare. Anterior, astfel de scheme au fost deja luate în considerare în lucrările științifice ale autorilor autohtoni și străini. Scopul lucrării este de a propune noi soluții de circuite menite să îmbunătățească astfel de sisteme, precum și să confirme o eficiență energetică mai ridicată. Acest obiectiv este realizat prin rezolvarea următoarelor probleme: alimentarea suplimentară a circuitului cu un rezervor comun de stocare, funcționarea generatorului mașinii frigorifice cu absorbție și a condensatorului instalației cu pompă de căldură pe baza unui schimbător de căldură comun. O astfel de soluție pentru complexul de aer condiționat bazat pe o unitate frigorifică cu absorbție a fost propusă pentru prima dată. Cele mai importante rezultate sunt posibilitatea de a obține valori ridicate ale coeficientului de performanță, posibilitatea de a obține o serie de avantaje tehnologice, creșterea fiabilității și eficienței, precum și reducerea consumului de metal al unei centrale de tip absorbție care funcționează din colectoare solare și o instalație cu pompă de căldură în comparație cu sisteme similare. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că utilizarea unui rezervor comun de stocare și a unui schimbător de căldură combinat (generator MFA / încălzitor IPC) asigură o creștere semnificativă a coeficientului de performanță, o scădere a consumului de metal (reducerea costurilor) a echipamentelor principale.
  Cuvinte-cheie: aer conditionat, absorbtie, masina frigorifica cu absorbtie, unitate pompa de caldura, coeficient de conversie termica, colector solar, capacitate de racire, coeficient de performanta.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.08
9 Analiza rezultatelor simulării numerice a arderii a gazelor petroliere într-o cameră convertibilă a unei centrale electrice cu microturbină cu gaz
Autori: Matiunin O.O., Bacev N.L., Șilova A.A. Universitatea Politehnică Națională de Cercetare din Perm, Perm, Federația Rusă
  Rezumat: La elaborarea viitoarelor sau la modificarea instalațiilor de turbine cu gaz celor existente pentru arderea gazelor combustibile nestandard, una dintre sarcinile principale este crearea camerelor de ardere cu emisii scăzute, cu ardere stabilă. La etapa de proiectare preliminară, parametrii camerelor de reciclare sunt, de obicei, determinați folosind metode de calcul ingineresc. Metodele de simulare numerică a fluxului de lucru permit precizarea parametrilor obținuți și reducerea semnificativă a costului creării unei camerei de ardere datorită unui experiment numeric. Scopul acestei lucrări este de elabora recomandări pentru transformarea camerelor de ardere existente ale centralelor electrice cu microturbine de gaz pentru utilizarea gazelor combustibile nestandard. Pentru a atinge acest scop, a fost rezolvată problema simulării numerice a procesului de lucru cu și fără alimentare în trepte cu aer în zona de ardere. Rezultatul cel mai semnificativ al studiilor efectuate ar trebui considerat a fi asigurarea unei arderi stabile prin modificarea vitezei secțiunii mediane de-a lungul zonei de ardere cu o sursă de aer în trepte și prin intensificarea zonei curenților inversi de la turbion cu o alimentare cu aer fără trepte. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că se propun recomandări pentru transformarea unei camere de ardere cu emisii reduse din componente (kerosen + aer) în componente (gaz petrolier asociat + aer) păstrând în același timp același diametru și lungime a camerei, cu o schimbare a locației găurilor laterale. În această lucrare, pentru a lua în considerare condițiile reale de funcționare într-o cameră de ardere cu două zone și pentru a analiza caracteriosticile operaționale, a fost elaborat un model numeric tridimensional al arderii turbulente pentru utilizarea gazelor petroliere asociate.
  Cuvinte-cheie: camera de ardere, simulare numerică, emisie de substanțe nocive, oxizi de azot.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.09
10 Matrice cu fantă și curea de transfer de căldură pentru schimbătoare de căldură rotative compacte cu o rată de regenerare ultra-înaltă pentru microturbine
Autori: Kostiucov A. V., Kosaci L.A. Universitatea politehnica din Moscova, Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a efectua cercetare analitică al efectului proeminențelor distanțierelor asupra caracteristicilor termo-hidraulice ale matricei de transfer de căldură cu fante cu bandă a unui schimbător de căldură rotativ la diferite înălțimi ale canalelor fante. Pentru atingerea acestui scop, au fost rezolvate următoarele sarcini: modelarea matematică a proceselor termo-hidraulice în canale cu fante cu bandă de o înălțime constantă dată (de la 0,3 mm la 0,5 mm cu un pas de 0,05 mm) cu un regim de curgere laminar caracteristic rotativ; schimbatoare de caldura; analiza influenței numărului de elemente distanțiere din rânduri, a distanței dintre rânduri, precum și a numărului total de elemente din canal asupra valorii medii a numărului Nusselt și asupra mărimii căderii de presiune; analiza influenței modificărilor regimurilor de viteză și temperatură asupra caracteristicilor termo-hidraulice; analiza influenței înălțimii canalului cu fante asupra valorii medii a numărului Nusselt și asupra mărimii căderii de presiune. Rezultatele cele mai importante sunt stabilirea următoarelor fapte: poziționării reciproce a elementelor distanțiere pe benzi asupra caracteristicilor termo-hidraulice a fluxuli este nesemnificativ mică; o creștere a temperaturii pereților canalelor fante, de asemenea, nu duce la o schimbare semnificativă a naturii transferului de căldură în canalele cercetate; o modificare a regimului de viteză a fluxului laminar nu are practic niciun efect asupra intensității transferului de căldură în canalele considerate; o creștere a înălțimii canalului cu fante duce la o scădere relativ mică a numărului Nusselt mediat pe lungimea canalului. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că pe baza acestora este posibil să se corecteze metodele de calcul de proiectare ale schimbătoarelor de căldură rotative pentru a ține cont de scăderea eficienței termice cauzată de prezența proeminențelor distanțiere în canalele matricelor acestora. De asemenea, pe baza datelor obținute, se pot face recomandări pentru a minimiza numărul de proeminențe distanțiere fără referire poziționarea reciprocă a acestora.
  Cuvinte-cheie: transfer de căldură, microturbină, schimbător de căldură regenerativ, convecție, număr Nusselt, pierderi hidraulice.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.10
11 Studiul utilizării liniilor de transmisie coplanare pentru protecția sistemelor de antene receptoare de radiate i electromagnetice puternice
Autori: Sotnikov O.1, Petrov K.2, Udovenko S.3, GnusovYu.4, RadcenkoV.4, Kaliakin S.4, Gromliuk K.5, Kyrycenko O.6 1Kharkiv National Air Force University named after Ivan Kozhedub Kharkiv, Ukraine 2Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine 3Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 4Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine 5 Military Institute of Telecommunications and Information Technologies named after Heroes of Kruty, Kiev, Ukraine 6 National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
  Rezumat: Scopul lucrării este extinderea diapazonului frecvențelor de funcționare a liniilor de transmisie coplanare stripline, ca dispozitive de protecție repide cu bandă largă și supraconductoare împotriva radiațiilor electromagnetice de mare putere de durată ultrascurtă și folosite în antenelw sistemelorn radio-electronice utilizate, destinate pentru a asigura funcționarea fiabilă în primul rând a obiectelor infrastructurii critice, precum centrale nucleare și termice, rafinării de petrol și gaze, terminale petroliere, aeroporturi, depozite de produse finite, arsenale militare. Acest obiectiv este atins prin rezolvarea următoarelor probleme: studierea proprietăților electrofizice ale unei linii de transmisie coplanare, în special, capacitatea, rezistența la suprafață și a undei în diferite stări de fază care apar sub influența radiațiilor electromagnetice puternice și determinarea principalelor factori pentru asigurarea unei protecții eficiente într-o gamă largă de frecvențe, proiectarea dispozitivelor de protecție. Cel mai important rezultat este stabilirea posibilității utilizării unei linii de transmisie coplanare ca dispozitive de protecție într-o gamă largă de frecvențe de până la 100 GHz, precum și stabilirea dependenței principalelor sale caracteristici de parametrii constructivi ai unui dispozitiv de protecție supraconductor. Semnificația rezultatelor obținute constă în rezolvarea problemei complexe a asigurării protecției sistemelor de antene împotriva radiațiilor de mare putere de durată ultrascurtă pe baza stabilirii unei relații analitice între parametrii electrofizici ai liniilor de transmisie coplanare stripline în diferite stări de fază, determinate prin impactul radiațiilor electromagnetice de mare putere și al parametrilor constructivi. Particularitatea rezultatelor obținute este precizarea dependenței de rezistență a undelor a liniilor de transmisie, a liniilor de bandă coplanare în stările de fază supraconductoare, mixtă și normală de modificarea componentei lor active a rezistenței de suprafață, care la rândul său este determinată de proiectare caracteristicile dispozitivului de protecție. Diferența față de lucrările binecunoscute este de a obține să se determine rezistența la undă a dispozitivelor de protecție în diferite stări de fază.
  Cuvinte-cheie: obiecte de infrastructură critică, radiație electromagnetice pulsate de mare putere de durată ultrascurtă, sistem de antenă, dispozitiv de protecție, linie de transmisie coplanară stripline.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.11
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost