Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică 1-3(42) 2019

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (ediție specială) în progres"

CUPRINS

0 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ "SISTEME ELECTROTECHNICE ȘI DE CALCULATOARE: TEORIE ȘI PRACTICĂ" ELTEX-2019
1 Metodă de determinare a caracteristicilor ale turbogenerator folosând calcule numerice automate ale câmpurilor magnetice
Autori: Mylykh V.I., Revuzhenko S.A. Universitatea Tehnică Națională "Institutul Politehnic Kharkhov " Kharkhov, Ucraina
  Rezumat: Turbogeneratoarele sunt unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai familiei de mașini electrice, deoarece aceste obiecte afectează în mod direct funcționarea sistemului electric în ansamblu. Ca urmare, este nevoie de o cercetare profundă a generatoarelor de turbine pentru a-și îmbunătăți parametrii energetici și cu posibilitatea optimizării sistemului de proiectare. Caracteristicile de conectare a valorilor electromagnetice și de putere ale mașinilor electrice sunt de obicei calculate prin metode clasice bazate pe teoria circuitelor magnetice. Aceste metode sunt însoțite de simplificarea formelor geometrice ale mașinilor, ceea ce duce la erori semnificative în rezultatele calculelor. Software-ul modern și metodele numerice pentru calcularea câmpurilor magnetice fac posibilă evitarea acestor simplificări și, prin urmare, obținerea unor caracteristici mai adecvate ale mașinilor electrice. Scopul acestei lucrări a fost de a formula principiile de obținere a caracteristicilor unui turbogenerator de mare putere: caracteristicile de mers în gol și scurtcircuit, caracteristicile excitației înfășurării statorului, ajustarea, unghiul și familia caracteristicilor în formă de U. Metodologia propusă pentru rezolvarea problemei se bazează pe metode iterative combinate cu calcule numerice automate ale câmpurilor magnetice în pachetul software FEMM disponibil public, utilizând metoda elementului finit folosind scripturile create Lua. Metodologia prezentată se bazează pe rapoartele fază-cantitative ale principalelor valori electromagnetice ale turbogeneratorului. Adecvarea și măsurarea rafinării calculelor a fost verificată prin compararea caracteristicilor obținute cu omologii lor, calculată folosind metodele clasice de proiectare a turbogeneratoarelor. Diferențele rezultate în rezultatele calculării numerice a caracteristicilor și calculelor utilizând teoria circuitelor magnetice au atins 10%. Prin urmare, principiile câmpului numeric considerate de calcul au confirmat relevanța acestora.
  Cuvinte-cheie: caracteristici ale unui turbogenerator, câmp magnetic, cantități electromagnetice, calcule iterative numerice.
DOI: 10.5281/zenodo.3239170
2 Controlul transmisiei electrice vectoriale a unui sistem mecanic cu mase variabile
Autori: Kvașnin V.V., Babaș A.V., Kosenko V.A., Kvașnin V.O., Klimenko G.P. Academia de stat în construcția maşinilor din Donbass Kramatorsk, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestei lucrări a fost de a dezvolta un model al unui sistem pozițional de control vectorial cu acționarea electrică a unui stand de sarcini statice și de a studia influența diferitelor tipuri de regulatoare de turație și setările lor asupra dinamicii proceselor tranzitorii în timpul dezvoltării unui control și a unor influențe perturbatoare. Acest obiectiv se realizează prin dezvoltarea unui model al sistemului de comandă vectorial al unității electrice a standului cu setarea regulatorului de viteză PID, care oferă erori minime dinamice în viteza și limitarea sarcinilor dinamice în timpul acțiunii de control și perturbatoare. S-a realizat sinteza circuitelor de comandă pentru curentul statoric și viteza în canalul de control al cuplului. Se arată că atunci când se utilizează regulatoare PI existente de turație și curent și setările lor în canalul de control al cuplului unui motor asincron, eroarea dinamică a vitezei atinge 21% pentru acțiunea de control. În cazul perturbării se plasează la nivelul de 8%. Aceşti indicatori ai calității reglării se obţin datorită prestabilitorului de intensitate la intrarea regulatorului de turație. În caz contrar, este necesar să se limiteze semnalul la intrarea regulatorului de curent. În acest caz, eroarea dinamică a vitezei în timpul executării excitaţiei setate crește semnificativ. Introducerea regulatorului de viteză PID permite reducerea erorilor dinamice, dar nu oferă rezultatele dorite la setările normale. Schimbarea parametrilor porțiunii proporționale a regulatorului vă permite atingerea erorii dinamice minime de viteză atât pentru control, cât și pentru acţiunile de excitaţie.
  Cuvinte-cheie: control vectorial, controler PI, controler PID, corecție, indicatori de calitate, model matematic, diagramă funcțională.
DOI: 10.5281/zenodo.3239202
3 Eco-proiectarea echipamentelor electrice
Autori: Țuțuianu O. Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei București, România
  Rezumat: . În ultima vreme, unii factori și în special, cerințele privind protecția mediului au impus adăugarea criteriului ecologic la proiectarea echipamentelor electrice, în cadrul unui nou concept denumit:eco-proiectare.Esența acestui concept constă în integrarea aspectelor de mediu la faza de proiect, luând în considerare întregul ciclu de viață al produsului. Lucrarea prezintă unele aspecte teoretice și practice ale eco-proiectării echipamentelor electrice. Concepția actuală de eco-proiectare combină criteriul Evaluarea Calitativă a Ciclului de viață cu o metodă cantitativă bazată pe Amprenta de Carbon a Produsului. Calcularea acestui ultim indicator înseamnă cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (kg CO2 echivalent) pe durata ciclului de viață a produselor sau serviciilor. Din studierea literaturii tehnice de specialitate și din activitatea practică proprie, autorul a constatat că „mentenanța”, una din fazele ciclului de viață a echipamentelor electrice nu este suficient analizată și cuantificată din punct de vedere a impacturilor negative asupra mediului, inclusiv a emisiilor de CO2 înglobate în serviciul efectuat. În consecință a realizat personal și în colaborare cu alți specialiști studii și cercetări, având ca obiectiv final stabilirea unor indicatori de performanță ecologică în acest domeniu. Astfel, obiectivul principal al articolului se referă la contribuția autorului care a stabilit doi astfel de indicatori și anume: 1. Indicatorul absolut "emisiile de CO2 înglobate în serviciu (Es) [kg CO2]" și 2. Indicatorul relative "emisiile specific de CO2 înglobate în serviciu (es) (kg CO2 / euro)".
  Cuvinte-cheie: legislație de mediu, eco-proiectare, ciclu de viață a produsului/serviciului, amprenta de carbon a produsului, indicator al performanței de mediu, emisii de CO2.
DOI: 10.5281/zenodo.3239204
4 Reglarea sincronă echilibrată a instalației cu patru invertoare cu algoritmi PWM intermitenți modificați
Autori: Institutul de Energetică al Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a modifica schema de comandă, precum și algoritmii de bază de modulare vector intermitent pentru reglarea multiinvertor sincronă şi balansată (cu patru surse de alimentare independente) având șase topologia acţionării electrice cu şase faze cu înfășurări deschise ale motorului asincron. A fost realizată modificarea corespunzătoare a circuitului de bază de modulare intermitentă (datorită includerii în circuit a parametrilor și variabilelor suplimentare) pentru două versiuni de modulare vectorială intermitentă a duratei impulsului (PWM), cu intervale de 30 și 60 de grade neconductive a cheilor electronice a invertoarelor sistemului asigurând atât echilibrul de putere necesar între sursele de alimentare, cât și simetria continuă a formelor tensiunii de ieșire ale ambelor invertoare individuale și ale tensiunilor de fază și de linie ale sistemului cu șase faze. În același timp, asigurarea echilibrului energetic necesar între sursele de alimentare se realizează pe baza dependențelor funcționale specializate care conectează factorii de modulație ai invertoarelor individuale cu amplitudinile tensiunilor de alimentare. A fost efectuată o analiză comparativă a compoziției spectrale a tensiunilor de bază în sistem cu două tipuri de modulație intermitentă prin durată de impuls. Rezultatele cercetării compoziției armonice a tensiunilor din sistemul analizat cu multe invertoare a au confirmat faptul, că pentru toate regimurile de funcţionare a sistemului de convertizare cu șase faze, formele de bază a tensiunii posedă un sfert de simetrie, inclusiv pentru regimurile de control cu raportul fracționar între frecvența de lucru a cheilor electronice a și frecvența de ieșire a sistemului, dar și în zona de frecvențe mari de ieșire (în zona de supra-modulare).
  Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, motor electric asincron, strategie de control și modulare, compoziție spectrală de tensiune.
DOI: 10.5281/zenodo.3239206
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost